Toimintakertomus vuodelta 2010

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran 16. toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994.
Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

JÄSENISTÖ

Seuran jäsenmaksun maksoi vuonna 2010 77 henkilöjäsentä ja 2 yhteisöjäsentä. Postituslistalla on ollut 85 nimeä.

Jäsentiedotteita on postitettu kaksi. Ajankohtaisten asioiden lisäksi tiedotteet ovat sisältäneet kutsut kevätkokoukseen 2.5. Cafe Fannyssa Koffin puistossa
ja syyskokoukseen 1.12. Nosturissa.

JOHTOKUNTA

Seuran johtokunnan kokoonpano vuonna 2010 oli seuraava:

Pirjo Salo, puheenjohtaja
Paavo Sollamo, varapuheenjohtaja
Anja Mankila, sihteeri
Hannele Seppinen, taloudenhoitaja
Carl Sandelin, jäsen
Eeva-Liisa Näsi, jäsen
Kati Oksman, jäsen
Pauliina Seppälä, jäsen
Titta Leikkari, jäsen
Tuija Lindholm, jäsen

Johtokunta on kokoontunut yhteensä 6 kertaa Arkkitehtitoimisto Sollamon ja Betanian tiloissa.

VARSINAINEN TOIMINTA

Kulunut vuosi on ollut toiminnallisesti vireätä ja Punavuoriseura on saanut paljon näkyvyyttä
paikallislehdissä ja jopa radiossa ja TV:ssä. Mm. RööperinLehden 5-vuotisjulkaisussa oli 
artikkeli, kuinka puistoliikkeestä syntyi Punavuoriseura.

TELAKKARANTA
Seuran edustajat ovat osallistuneet KSV:n järjestämään keskustelutilaisuuteen 19.1.2010 
Laiturilla Telakkarannan asemakaavan muutosvalmisteluista. 
Seura on jättänyt kirjallisen mielipiteensä suunnittelun lähtökohdista 26.1.2010. 
Seuran kannanotot ja ehdotukset on kirjattu KSV:n vuorovaikutusraportissa 10.6.2010.
Design Telakka-kutsukilpailuehdotuksia esittelivät KSV:stä arkkitehti Pia Kilpinen ja 
vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen seuran syyskokouksessa 1.12.2010.
Eteläisten asukasyhdistysten (Etelka, Punavuoriseura, Pro Eira) yhteinen kannanotto 
Telakkarannan kilpailuehdotuksista 18.12.2010.

ISO ROBA 

Seura on ehdottanut kirjeessään 27.10.2008 rakennusvirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle 
yhteistyötä Roban kävelykadun perusparannussuunnitelmissa. Seuran on vuosittain ilmaissut 
asukkaiden huolen kävelykadun kunnosta rakennusvirastolle. Taloudellisen tilanteen vuoksi 
perusparannusta on siirretty, nyt tähtäimenä on v. 2014.

JOHANNEKSEN KENTÄN JÄÄRATA
Johanneksen kentän jääratahankkeen etenemistä on seurattu. Kireän taloustilanteen johdosta
hanke on siirretty kaudelle 2013-14. Uudet arviot keväällä 2011.

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTOKESKUS
Vastaanottokeskuksen sopeutumista alueelle on seurattu yhteistyössä keskuksen kanssa.
Punavuoriseura järjesti yhdessä RHC:n (Refusee Hospitality Club) kanssa lumitalkoot 
Uudenmaankadulla vastaanottokeskuksen väelle 4.2.2010. Talkoot saivat osakseen paljon 
huomiota mediassa ja kiitosta rakennusvirastosta.

Laskiaissunnuntaina/Ystävänpäivänä 14.2.2010 vietiin vastaanottokeskuksen väki 
laskiaismäkeen Koffin puistoon.

Seuran syyskokouksessa vastaanottokeskuksen edustaja kertoi vähän yli vuoden kestäneen 
toiminnan sujumisesta.

KOFFIN PUISTON KUMMITOIMINTA
Kummitoiminnan käynnistämiseksi Elina Nummi ”Täti Vihreä” rakennusvirastosta vieraili 
seuran kokouksessa 16.2. Viihdetaiteilija Paula Koivuniemi suostui kampanjan keulakuvaksi.
Koffin puiston kummien toimintaa suunnittelevan työryhmän kokous pidettiin 23.3. Betaniassa. 
Kummitoiminnan avajaisia vietettiin 19.5. Päivä aloitettiin päiväkotilasten kanssa leikkien ja 
luonnon merkityksestä kertoen. Puistokummit kävivät vuoropuhelua iltaan asti puistoväen 
kanssa vedoten roskaamisen järjettömyyteen ja vastuuseen puistokulttuurista.
Paikallislehdet ja radio ja TV tekivät kummitoimintaa tunnetuksi.

Loppukesällä roskien määrä oli vähentynyt puisto-osaston kertoman mukaan.

14.12. Koffin puiston kummit kutsuttiin rakennusviraston järjestämään joulupuurojuhlaan Viikin
Gardeniaan. Tilaisuudessa ”pääkummit” kertoivat kummien kokemuksista pienen videon avulla.
Helsingin kaupungin henkilöstölehdessä Helsingin Henki (lev. 80000) oli kummihaastattelu.

KOFFIN TORNIN VALAISTUS
Ympäristötaiteilija Kaisa Salmi on tehnyt apurahan turvin Koffin tornin valaistussuunnitelman.
Punavuoriseura on yrittänyt edistää suunnitelman toteuttamista. Rakennusvirasto on 
ilmoittanut, että tornin valaistus yhdistetään Koffin puiston kokonaisratkaisuun (huomioiden
häiriökäyttäytymisen).

HELSINKI-PÄIVÄN KONSERTTI 12.6. 
Seura osallistui toista kertaa Helsinki-päivän viettoon 12.6. järjestämällä iltapäiväkonsertin 
Iso Roban kävelykadulla. Tapahtumaa tukivat kulttuuriasiainkeskus (Stadin juhlaorkesteri), 
Helsinki-päivä-projekti (tiedotus), KlaariHelsinki ja rakennusvirasto.

HATTUMUSEO
Seura on kirjoittanut puoltavan lausunnon Mary Pelanteen hattumuseon säilyttämiseksi.
Liikkeessä työskentelevä modisti Heli Karhunen on hakenut Suomen kulttuurirahastolta 
apurahaa hankkeelle. (Apuraha myönnettiin v. 2011)

RUUSUJA
Ruusuja hienosta ympäristöteosta ojennettiin kiinteistöille Merimiehenkatu 20 ja Albertinkatu 17.
Merimiehenkatu 20 (Kanniston leipomo) talon kulmaukseen on puutarhasuunnittelija 
Jatta Ylppö suunnitellut viehättävän puistikon ja Albertinkadun jugend-linna on saanut 
entistä ehomman julkisivun. 
Kamppi-Eira-lehden julistaman nimikilpailun puistikon nimeksi voitti ehdotus Merimiehen syli.

BUSSI 20:N UUSI REITTI
Seura on ottanut kantaa kirjelmällä bussi 20:n uuden reitin Uudenmaankatua pitkin johdosta.
Saamiemme tietojen mukaan järjestely on tilapäistä ja bussi siirtyy takaisin Bulevardille
v. 2011.

RÖÖPERIFEST 
Punavuoren omaa kaupunginosajuhlaa vietettiin 2.9. Fredatorilla. Karmivan kylmästä säästä
huolimatta kävijöitä oli n. 3000. Juhlan alulle panijoita olivat paikalliset pienyrittäjät. 
Punavuoriseura oli tapahtuman taustatukena ja teki kasvomaalauksia lapsille ja myi nappi-
koneella painettuja seuran logo-merkkejä.

EDUSTUKSET
Seuran edustajat ovat osallistuneet Helkan kokouksiin, 
Klaari Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointikokouksiin, 
sosiaaliviraston Nuorisotyöryhmän kokouksiin.

TALOUS
Jäsenmaksuja kertyi 870 e.

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Altti Majava ja Ville Martin.

JÄSENYYDET
Seura on ollut Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan jäsen

KOTISIVU
Punavuoriseuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.punavuoriseura.fi