Toimintakertomus vuodelta 2013

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran 19. toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994.
Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

JÄSENISTÖ JA VUOSIKOKOUKSET
Seuran jäsenmaksun maksoi vuonna 2013 72 henkilöjäsentä ja 2 yhteisöjäsentä. 
Postituslistalla on ollut 98 nimeä.

Jäsentiedotteita on postitettu kaksi. Ajankohtaisten asioiden lisäksi tiedotteet ovat sisältäneet 
kutsut kevät- ja syyskokouksiin.

Kevätkokous 21.5. pidettiin Rööperin uuden päiväkodin ja Snellmanin koulun yhteispihalla. Teatteri Pensaan Tarinatuokion jälkeen päiväkoti Rööperin johtaja Tiina Ahonen esitteli päiväkotia ja sen toimintaa.

Syyskokous 10.12. pidettiin Helsingin Vieraskodissa, Pursimiehenkatu 10. Toiminnanjohtaja Jouko Komulainen kertoi talon toiminnasta.
Syyskokouksessa jaettiin Ruusut ja risut-kampanjan ruusut ja kunniakirjat viidelle kesäisen Freda-torin elävöittäjälle: Roopen kahvila Suksii, Eevan ja Riitan kukkatori, Vihanneskauppias Janne, Ravintola Tori ja Rööperifestin tiimi.
Syyskokouksessa Rööperifestin ydintiimi (6 hlöä) ilmoitti liittyvänsä Punavuoriseuraan.

JOHTOKUNTA
Seuran johtokunnan kokoonpano vuonna 2013 oli seuraava:

Pirjo Salo, puheenjohtaja
Paavo Sollamo, varapuheenjohtaja
Haide Österlund, sihteeri
Sirkka Riite, taloudenhoitaja
Eeva-Liisa Näsi, jäsen
Titta Leikkari, jäsen ja puistokummivastaava
Tuija Lindholm, jäsen
Yvonne Behncke, jäsen

Johtokunta on kokoontunut yhteensä 5 kertaa Asukastalo Betanian Monikossa.
Lisäksi ajankohtaisista asioista on keskusteltu ja otettu kantaa yhä enemmän sähköpostitse.
Tiedotteiden postitustalkoot on pidetty puheenjohtajan kotona.

VARSINAINEN TOIMINTA JA KANNANOTOT

ASEMAKAAVAN MUUTOKSET
Vuonna 2013 on jatkettu eteläisten kaupunginosien yhteistä taistelua meren rantojen puolesta eli otettu kantaa asemakaavan muutoksiin koskien meren täyttöä helikopterikenttää varten ja liian tehokasta rantarakentamista Telakkarantaan sekä Jätkäsaaren 33-kerroksista tornihotellihanketta. Huolestuneina edellä mainituista asemakaavasuunnitelmista Suomenlinnan suojavyöhykkeelle ovat eteläiset kaupunginosat (Eteläiset kaupunginosat ry, Pro Eira ry, Munkkisaari-Hernesaari ry ja Punavuoriseura ry) lähettäneet 20.4.2013 kirjelmän Unescolle.
Punavuoriseuran v. 2011 Merikorttelin ja Telakkarannan arvokkaista teollisuusrakennuksista ELY-keskukselle tekemän suojeluesityksen edistymistä on seurattu.
Eteläisten kanssa yhdessä on tavattu virkamiehiä ksv:ssa ja poliittisia päättäjiä. Mm. 25.10. ksv:ssa (Mikko Aho, Olavi Veltheim, Sinikka Lahti, Matti Kaijansinkko/Ulla Blomberg, Pirjo Salo) on korostettu ELMUn mahdollisuutta jatkaa Konepajahallissa, kuten alun alkaen on luvattu.

Asemakaavan muutoshankkeissa Stadin Rantaryhmä ja useat kiinteistöt sekä asukkaat ovat tukeneet asukasyhdistyksiä esittämällä omia kriittisiä kirjallisia lausuntojaan.
Kannanotot luettavissa seuran kotisivuilta/ajankohtaista.

Punavuoriseura on ollut yhtenä allekirjoittajana 17.1.2013 Stadin Rantaryhmän mielipidekirjelmässä, joka koski Helsingin yleiskaavan lähtökohtia ja työohjelmaa 13.11.2012.

Tehtaanpuistoon suunniteltu tekojäärata/pallokenttä hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 5.2.2013. Taloudellisen tilanteen takia investointimäärärahojen leikkaaminen johtaa erityisesti uudishankkeiden karsimiseen. Eteläiset kaupunginosat (Eteläiset, Pro Eira, Punavuoriseura) ovat esittäneet kirjallisen toivomuksen 23.4.2013 liikuntavirastolle, ettei toistakymmentä vuotta vireillä ollutta tekojääratahanketta karsittaisi.

Kaartin lasaretin muutossuunnitelmista on esitetty mielipide 14.10.2013 yhdessä Eteläisten kanssa.

15.12.2013 Pro Lapinlahti ja Mielenterveyden keskusliitto kutsuivat Eteläisten ja Punavuoriseuran edustajat 1. kokoukseensa 20.1.2014, jossa oli tarkoitus suunnitella muutospaineiden alla olevaa Lapinlahtea ”Mielenterveyttä kulttuurista” keskukseksi.

LASKIAISTAPAHTUMA
Laskiaissunnuntaita vietettiin kolmatta kertaa 10.2.2013 Koffin puistossa 
musiikin siivittämänä. Asukastalo Betania tarjosi lämmintä juotavaa ja laskiaispullat, musiikista 
vastasi nuorisoasiainkeskus.

ISO ROBA
Taloudellisen tilanteen vuoksi kävelykadun perusparannus on viivästynyt. Syksyllä 2013 virastosta vastattiin, että remontti on v. 2015 suunnitelmissa, minkä minkä rakennusviraston Anu Kiiskinen vahvisti huhtikuussa 2014 Aalto-yliopiston Iso Roban kehittämisprojektin yhteydessä.

Kävelykadun kunto on huolestuttanut niin yrittäjiä kuin asukkaita. Myös toimittajat ovat lähestyneet seuraa ja tiedustelleet meidän näkemyksiämme.

PUISTOKUMMIT JA RUUSUT KOFFIN TORNIN VALAISTUKSESTA
Puistokummit ovat laajentaneet toimintaansa koskemaan Koffin puiston lisäksi Punavuoren kaikkia puistoja. Roskan voi kerätä myös kadulta.

Viimeinen Koffin puiston yhteistyöpalaveri kaupungintalolla pidettiin 14.5.2013. Todettiin, että puisto on rauhoittunut puistokummien ja muiden toimijoiden jalkautumisen ja iltaisen sadetuksen ansiosta.

Ympäristötaiteilija Kaisa Salmen Koffin tornin ulkovalaistussuunnitelma toteutui loppuvuodesta 2012, mitä juhlittiin ”Ruusuja ja kunniakirjoja” seremonioin 30.1.2013. Ruusut ja kunniakirjat jaettiin myös ulkovalaistuspäällikkö Juhani Sandströmille.

Puistokummit kutsuttiin kaupungintalolle 12.12. pikkujoulun viettoon kiitokseksi ”hyvän tekemisestä.

HELSINKI-PÄIVÄNÄ 12.6.PUNAVUOREN KOTIKAUPUNKIPOLUN LANSEERAUS 
Helsinki-päivän kunniaksi tehtiin kotikaupunkipolun kävely koordinaattori Pauli Salorannan vetämänä. Sateisesta säästä huolimatta osallistujia oli runsaasti. Nettiversiota varten työskentelyä päätettiin jatkaa ja täydentää valokuvilla.
Museovirastolta haettiin lisäavustusta printtiversiota varten.

RÖÖPERIFEST
Punavuoren omaa kaupunginosajuhlaa vietettiin neljättä kertaa 15.8. Fredatorilla ja Punavuorenkadun alkupäässä. Juhlan varsinaisia puuhaihmisiä ovat paikalliset pienyrittäjät, joita Punavuoriseura tukee ja on vastannut lähinnä lasten ohjelmasta. Torin ja kadun käyttöluvan hakijana on ollut Punavuoriseura, jolloin luvasta ei tarvitse maksaa mitään.

EDUSTUKSET
Seuran edustajat ovat osallistuneet 
Helkan kokouksiin ja seminaareihin, 
sosiaaliviraston Nuorisotyöryhmän kokouksiin ja aluetyöryhmän kokouksiin,
Stadin Rantaryhmän kokouksiin Krunikan Mestassa,
Yleiskaavaseminaareihin Laiturilla

TALOUS
Jäsenmaksuja kertyi 893 euroa.
Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Jorma Harju ja Ville Martin

JÄSENYYDET
Seura on ollut Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan jäsen.

YHTEISTYÖ KAMPPI-EIRA-LEHDEN KANSSA
Kamppi-Eira-lehden ystävällisellä myötävaikutuksella seura on voinut tiedottaa kokouksistaan ja monista alueellisista tapahtumista.

KOTISIVUT
Punavuoriseuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.punavuoriseura.fi