Toimintasuunnitelma vuodelle 2002 / Verksamhetsplan för år 2002

– Kevätkokous (+ esitelmä tai muuta ohjelmaa)

Vårmöte (med föredrag eller annat program)

– Rööperiklubit (2 kpl, punavuorelaiset muusikot esiintyvät)

Rööperiklubi-musikaftnar 2 st.

– Rööperin rundit (opastetut kävelyt alueella, esim. sisätilat kuten kirkot  

Guidade promenader i området, t.ex interiöer såsom kyrkor)

– Syyskokous (+ esitelmä tai muuta ohjelmaa)

Höstmöte (med föredrag eller annat program)

Seurataan Punavuoressa jo aloitettuja kohennustöitä ja ehdotetaan uusia. Tärkeä kohde on Iso Roobertinkadun kävelykatuosuus. Pyritään saamaan kadulle takaisin joulukuusi.

Seurataan alueella käynnistyviä ja meneillään olevia muutostöitä (mm. Erottajan paikoitusluola, Sinebrychoffin puisto ja museokahvila ympäristöineen). Ehdotetaan parannuksia liikenneturvaan (suojatiet, pyöräily). Seurataan yhteistoiminnassa Eteläisten kanssa Johanneksen kentän tekojääradan edistymistä. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan erilaisiin ‘urheilumuotoihin’ kuten kaupunkikyykkään tai petankkiin.

Osallistutaan yhä Siisti stadi-nimikkeen alla Stop töhrylle -kampanjan jatkoon yhdessä taloyhtiöiden ja kaupungin rakennusviraston kanssa.

Lisätään seuran tiedotusta. Seuralle on kaupungin avustuksen turvin avautumassa internetissä kotisivut sekä sähköposti – niiden päivittämisestä pidetään huoli. Lisäksi Punavuoriseura ‘vuokraa’ Eteläisten lehdestä omat sivunsa.

Seura jatkaa yhteistyötä Eteläisten, Pro Eiran ja Munkkisaaren kanssa mm. yhteisen kotikatu -projektin merkeissä.

Pyritään julkaisemaan Punavuoren arkkitehtuuriopas.

Selvitetään Betania-talon käyttöä erilaisiin tilaisuuksiin. Osallistutaan Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton HELKAN toimintaan.