12 Cygnaeus lågstadieskola

12 Cygnaeus 0731

Ruotsinkielinen ala-asteen koulu aloitti 1910, koulutalon piirsi Karl Hård af Segerstad. Oppilaita alussa yli 600, nykyisin 240 ollen Helsingin suurin ruotsinkielinen peruskouluyksikkö. Opetus toteutetaan kahden luokka-asteen yhdysluokissa, joissa oppilas voi opetussuunnitelman puitteissa edetä oman tasonsa ja valmiuksiensa mukaisesti. Yhteistyökumppanit järjestävät koulun tiloissa erityisen monipuolista iltapäivä- ja kerhotoimintaa.

Suomenmielinen Uno Cygnaeus (1810–1888) oli yleisen kansakoululaitoksen edistäjä, ensimmäinen kansakoulujen ylitarkastaja ja Jyväskylän opettajaseminaarin johtaja. Hän korosti sekä henkisten että fyysisten taitojen opetusta, ja että lasten tulee oppia myös ymmärtämään lukemaansa ja soveltamaan sitä käytännössä. Kuitenkin kansakoulua epäiltiin pitkään liian teoreettiseksi kansan tarpeisiin ja varsinkin maaseudulla sen arveltiin laiskistavan lapsia.

Kun Design-museon rakennus Korkeavuorenkadulla on entinen ruotsinkielinen oppikoulu, lienee Johanneksenpuiston reunoille kertynyt enemmän nykyisiä ja entisiä kouluja kuin missään muualla Suomessa.

12 Cygnaeus 0731

www.hel.fi/hki/cyl/sv/Om+skolan

www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3176 (Uno Cygnaeus)

www.kasvhistseura.fi/site/?lan=1&page_id=33 (Ajankohtainen Uno Cygnaeus –> mm. erimielisyys Snellmanin kanssa)