Etelärannan suunnittelun eteneminen vaikuttaa punavuorelaisiinkin

Kuva: Helsingin Satama Oy

Kaupunki on aloittamassa Etelärannan suunnittelua. Tavoitteena on muuttaa Kauppatorin ja Kaivopuiston välinen alue julkiseksi ja viihtyisäksi kaupunkitilaksi. Suunnitelmaan sisältyy muun muassa Arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentaminen, Olympiaterminaalin vapautuminen risteilyliikenteeltä ja varaus pika-alusliikenteen terminaalille. Etelärannan kehittäminen on osa kävelykeskusta -hanketta. Eteläsataman rantareittejä ja muita kävelyreittejä on tarkoitus parantaa muun muassa Laivasillankadun jalkakäytäviä leventämällä.

Etelärannasta on tarkoitus keskittää Ruotsiin suuntautuva risteilyliikenne Katajanokalle ja Tallinnaan menevä Länsisatamaan. Jotta Länsisataman kapasiteettia voidaan nostaa, se edellyttää vihdoinkin alueen liikennejärjestelyiden ratkaisemista. Suunnitelmissa on satamatunnelin rakentaminen. Alun perin suunnitelmissa oli, että satamatunnelissa liikkuisi vain sataman rekkaliikenne. Ilahduttavaa on, että viimeisimmässä ja tarkentuneessa suunnitelmassa tunnelia käyttäisivät myös länsiväylältä satamaan tulevat henkilöautot sekä laivasta länsiväylän suuntaan poistuvat henkilöautot. Samaten sataman saattoliikenne länsiväylän suunnasta ohjattaisiin tunneliin. 

Satamatunneli on välttämätön kaikkien eteläisten kaupunginosien asukkaiden kannalta. Kotiseutumme ei halua eikä kestä enää enempää rekkarallia. Lumenkaatopaikan säilyminen Hernesaaressa ja Hernesaaren rakentamisesta aiheutuva kuormuriralli rasittavat alueemme liikenneverkkoa ja heikentävät ilman laatua.

Satamatoimintojen laajentaminen edellyttäisi myös sujuvaa syöttöliikennettä Ruoholahden metroasemalta. Nyt julkinen liikenne on ainoastaan raitiovaunujen varassa, joka rasittaa lähiseudun asukkaita muun muassa erinäköisten järjestyshäiriöiden myötä.

Kaupunki ja Helsingin Satama Oy ovat ilmoittaneet, ettei heillä ole käyttöä historialliselle ja suojelulle Olympiaterminaalille. Makasiiniterminaali tullaan purkamaan. Mielenkiinnolla odotamme minkälaisia toimintoja Olympiaterminaaliin tullaan sijoittamaan. Tärkeää olisi, että upealla ja keskeisellä paikalla oleva rakennus säilyisi avoimena kaupunkilaisille.

Punavuoriseura seuraa suunnittelun edistymistä. Haluamme olla mukana kehittämässä kaupunkia kaupunkilaisten näkökulmasta. Jokaisella kaupunkilaisella on mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä Makasiinirannan ja Olympiaterminaalin suunnitteluperiaatteista kerrokantasi.hel.fi -palvelussa 12.2 mennessä.

Taru Reinikainen

varapuheenjohtaja

Punavuoriseura ry

Kolumni on julkaistu alun perin Kamppi-Eira -lehdessä 27.1.2021.

KUVA: Helsingin Satama Oy