Rööperin nuorisotalo on säilytettävä

Kaupunki on ilmoittanut yhdistävänsä Punavuoren nuorisotalo Betanian toiminnot Oodin nuorisotaloon. Tosiasiallisesti kyse on Punavuoren nuorisotalon lakkauttamisesta. Betanian nuorimmat asiakkaat ovat 9-vuotiaita lapsia. Alakoululaisten paikka on lähellä kotia.

Punavuorelaiset haluavat taata lapsillemme ja nuorillemme turvallisen paikan toimia ja oleskella koulun jälkeen. Tällä hetkellä nuorisotalo on kiinni koronan takia ja kesällä Betaniassa alkaa remontti. Remontti tulee toteuttaa siten, että nuorisotalotoiminta voi jatkua remontinkin jälkeen Punavuoressa.

Eka- ja tokaluokkalaisille on järjestetty iltapäivätoimintaa koulun yhteyteen, kolmasluokkalaisilla ei vastaavaa toimintaa ole. Alakoululaisten koulupäivät ovat kuitenkin sen verran lyhyitä, että lapsille saattaa vanhempien töiden takia tulla tuntienkin yksinolo kotona. Nuorisotalolla nuorilla on ikäistään seuraa sekä monipuolista ja ohjattu tekemistä turvallisessa ympäristössä turvallisten ja tuttujen aikuisten valvonnassa.

Nuoret mielellään lähtisivät kauemmaksikin kavereita tapaamaan, vanhemmat eivät ajatukselle lämpene. Lapset ja nuoret kehittyvät hyvin eri tavalla. Moni 13-vuotias yläkoululainenkaan ei ole vielä valmis kovin kauas kodista lähtemään aikaansa viettämään. Lasten pitäisi antaa kasvaa lähellä omaa kotiaan. Nuoret kyllä ehtivät vanhempinakin kylillä hengailemaan.

Punavuoressa asutaan keskimäärin pienissä asunnoissa. Lapsilla ja nuorilla ei ole useinkaan mahdollisuutta kokoontua kotona. Ilman nuorisotaloa nuoret ovat joko yksin kotona pelaamassa tai ulkona. Punavuoressa ei ole nuorille sopivia puistoja tai ulkoilualueita. Olemassa olevat alueet on varattu päiväkotien tai koulujen käyttöön.

Matka Punavuoresta Oodille ei toki ole matkallisesti pitkä. Alakoululainen ei kuitenkaan matkaa voi kävellä, vaan liikkuminen edellyttäisi julkisten käyttämistä. Nuorisotoiminnan tulee toimia lähellä lapsia ja nuoria. Oodille avattava nuorisotila on tärkeä keskusta-alueen lapsille, keskittämällä ei kuitenkaan saa korvata koko kantakaupungin nuorisotiloja.

Päätöstä Betanian nuorisotalon lakkauttamista on perusteltu muun muassa resursseilla. Betania on kaupungin oma tila, joten kaupungille ei tule tilasta kuin suorat käyttökulut.  Ohjaajien palkkakulut ovat, mutta ne eivät myöskään muutu mihinkään keskittämällä toiminta Oodiin. Pienellä kustannuksella estetään nuorten syrjäytymistä edistetään nuorten hyvinvointia. Yksikin syrjäytynyt nuori tai mielenterveyspalveluita tarvitseva nuori maksaa yhteiskunnalle enemmän pitkällä tähtäimellä.

Nuorisolain mukaan kaupungin tehtäviin kuuluu nuorisotyö. Lain tarkoituksena on muun muassa parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Helsingin kaupungin nuorison palvelutoiminnan tavoitteena on tuottaa yhdessä nuorten kanssa kulttuuripalveluita ja harrastuksia sekä edistää nuorten yhteiskunnallista osallistumista ja tarjota nuorille tukea ja neuvontaa. Päätös Punavuoren lakkauttamisesta on tehty virkamiespäätöksenä ilman poliittista keskustelua. Päätöksessä ei ole kuultu nuoria eikä heidän vanhempiaan. Päätös ei siis vastaa kaupungin omaa tavoitetta tehdä asioita yhteistyössä nuorten kanssa.

Taru Reinikainen

Punavuoriseuran varapuheenjohtaja

Kolumni on julkaistu alun perin Kamppi-Eira -lehdessä 29.4.2021.