Hietalahden Aquitanian suojeluhakemus

Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on perjantaina 10.12.2021 ilmoittanut Punavuoriseura ry:lle ja Eteläiset kaupunginosat ry:lle, että ”se ei määrää Hietalahden huoltoasema-/ravintolarakennusta suojeltavaksi”.

ELY-keskus ja Museovirasto katsovat, että kohteen suojelu voidaan tutkia vireillä olevan asemakaavamuutoksen yhteydessä. Museovirasto puoltaa Hietalahden kulttuuriympäristön säilyttämistä. Helsingin yleiskaava 2016 edellyttää alueen ”kulttuuri-, maisema- ja luontoarvojen säilyttämistä”.

Asukasyhdistykset hakivat rakennukselle rakennusperintölain (4.6.2010/498) mukaista suojelua ja vaarantamispäätöstä 17.9.2020 Helsingin kaupungin tekemän suunnitteluvarauksen johdosta. Hakemus oli lausunnolla museoviraston lisäksi rakennuksen omistajalla ja Helsingin kaupungilla.

Helsingin kaupunki on laatimassa Hietalahdenrantaan asemakaavaluonnosta, joka sallisi kolmen 7-8 kerroksisen rakennuksen rakentamisen purettavan huoltoaseman paikalle samalla meren lahtea täyttäen. Rakennusoikeutta myönnettäisiin kaikkiaan noin 35 000 k-m2. Asemakaavaluonnos tulee alustavien tietojen mukaan vuoden 2022 syksyllä kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn.