Toimintakertomus vuodelta 2013

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran 19. toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994.
Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

JÄSENISTÖ JA VUOSIKOKOUKSET
Seuran jäsenmaksun maksoi vuonna 2013 72 henkilöjäsentä ja 2 yhteisöjäsentä. 
Postituslistalla on ollut 98 nimeä.

Jäsentiedotteita on postitettu kaksi. Ajankohtaisten asioiden lisäksi tiedotteet ovat sisältäneet 
kutsut kevät- ja syyskokouksiin.

Kevätkokous 21.5. pidettiin Rööperin uuden päiväkodin ja Snellmanin koulun yhteispihalla. Teatteri Pensaan Tarinatuokion jälkeen päiväkoti Rööperin johtaja Tiina Ahonen esitteli päiväkotia ja sen toimintaa.

Syyskokous 10.12. pidettiin Helsingin Vieraskodissa, Pursimiehenkatu 10. Toiminnanjohtaja Jouko Komulainen kertoi talon toiminnasta.
Syyskokouksessa jaettiin Ruusut ja risut-kampanjan ruusut ja kunniakirjat viidelle kesäisen Freda-torin elävöittäjälle: Roopen kahvila Suksii, Eevan ja Riitan kukkatori, Vihanneskauppias Janne, Ravintola Tori ja Rööperifestin tiimi.
Syyskokouksessa Rööperifestin ydintiimi (6 hlöä) ilmoitti liittyvänsä Punavuoriseuraan.

JOHTOKUNTA
Seuran johtokunnan kokoonpano vuonna 2013 oli seuraava:

Pirjo Salo, puheenjohtaja
Paavo Sollamo, varapuheenjohtaja
Haide Österlund, sihteeri
Sirkka Riite, taloudenhoitaja
Eeva-Liisa Näsi, jäsen
Titta Leikkari, jäsen ja puistokummivastaava
Tuija Lindholm, jäsen
Yvonne Behncke, jäsen

Johtokunta on kokoontunut yhteensä 5 kertaa Asukastalo Betanian Monikossa.
Lisäksi ajankohtaisista asioista on keskusteltu ja otettu kantaa yhä enemmän sähköpostitse.
Tiedotteiden postitustalkoot on pidetty puheenjohtajan kotona.

VARSINAINEN TOIMINTA JA KANNANOTOT

ASEMAKAAVAN MUUTOKSET
Vuonna 2013 on jatkettu eteläisten kaupunginosien yhteistä taistelua meren rantojen puolesta eli otettu kantaa asemakaavan muutoksiin koskien meren täyttöä helikopterikenttää varten ja liian tehokasta rantarakentamista Telakkarantaan sekä Jätkäsaaren 33-kerroksista tornihotellihanketta. Huolestuneina edellä mainituista asemakaavasuunnitelmista Suomenlinnan suojavyöhykkeelle ovat eteläiset kaupunginosat (Eteläiset kaupunginosat ry, Pro Eira ry, Munkkisaari-Hernesaari ry ja Punavuoriseura ry) lähettäneet 20.4.2013 kirjelmän Unescolle.
Punavuoriseuran v. 2011 Merikorttelin ja Telakkarannan arvokkaista teollisuusrakennuksista ELY-keskukselle tekemän suojeluesityksen edistymistä on seurattu.
Eteläisten kanssa yhdessä on tavattu virkamiehiä ksv:ssa ja poliittisia päättäjiä. Mm. 25.10. ksv:ssa (Mikko Aho, Olavi Veltheim, Sinikka Lahti, Matti Kaijansinkko/Ulla Blomberg, Pirjo Salo) on korostettu ELMUn mahdollisuutta jatkaa Konepajahallissa, kuten alun alkaen on luvattu.

Asemakaavan muutoshankkeissa Stadin Rantaryhmä ja useat kiinteistöt sekä asukkaat ovat tukeneet asukasyhdistyksiä esittämällä omia kriittisiä kirjallisia lausuntojaan.
Kannanotot luettavissa seuran kotisivuilta/ajankohtaista.

Punavuoriseura on ollut yhtenä allekirjoittajana 17.1.2013 Stadin Rantaryhmän mielipidekirjelmässä, joka koski Helsingin yleiskaavan lähtökohtia ja työohjelmaa 13.11.2012.

Tehtaanpuistoon suunniteltu tekojäärata/pallokenttä hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 5.2.2013. Taloudellisen tilanteen takia investointimäärärahojen leikkaaminen johtaa erityisesti uudishankkeiden karsimiseen. Eteläiset kaupunginosat (Eteläiset, Pro Eira, Punavuoriseura) ovat esittäneet kirjallisen toivomuksen 23.4.2013 liikuntavirastolle, ettei toistakymmentä vuotta vireillä ollutta tekojääratahanketta karsittaisi.

Kaartin lasaretin muutossuunnitelmista on esitetty mielipide 14.10.2013 yhdessä Eteläisten kanssa.

15.12.2013 Pro Lapinlahti ja Mielenterveyden keskusliitto kutsuivat Eteläisten ja Punavuoriseuran edustajat 1. kokoukseensa 20.1.2014, jossa oli tarkoitus suunnitella muutospaineiden alla olevaa Lapinlahtea ”Mielenterveyttä kulttuurista” keskukseksi.

LASKIAISTAPAHTUMA
Laskiaissunnuntaita vietettiin kolmatta kertaa 10.2.2013 Koffin puistossa 
musiikin siivittämänä. Asukastalo Betania tarjosi lämmintä juotavaa ja laskiaispullat, musiikista 
vastasi nuorisoasiainkeskus.

ISO ROBA
Taloudellisen tilanteen vuoksi kävelykadun perusparannus on viivästynyt. Syksyllä 2013 virastosta vastattiin, että remontti on v. 2015 suunnitelmissa, minkä minkä rakennusviraston Anu Kiiskinen vahvisti huhtikuussa 2014 Aalto-yliopiston Iso Roban kehittämisprojektin yhteydessä.

Kävelykadun kunto on huolestuttanut niin yrittäjiä kuin asukkaita. Myös toimittajat ovat lähestyneet seuraa ja tiedustelleet meidän näkemyksiämme.

PUISTOKUMMIT JA RUUSUT KOFFIN TORNIN VALAISTUKSESTA
Puistokummit ovat laajentaneet toimintaansa koskemaan Koffin puiston lisäksi Punavuoren kaikkia puistoja. Roskan voi kerätä myös kadulta.

Viimeinen Koffin puiston yhteistyöpalaveri kaupungintalolla pidettiin 14.5.2013. Todettiin, että puisto on rauhoittunut puistokummien ja muiden toimijoiden jalkautumisen ja iltaisen sadetuksen ansiosta.

Ympäristötaiteilija Kaisa Salmen Koffin tornin ulkovalaistussuunnitelma toteutui loppuvuodesta 2012, mitä juhlittiin ”Ruusuja ja kunniakirjoja” seremonioin 30.1.2013. Ruusut ja kunniakirjat jaettiin myös ulkovalaistuspäällikkö Juhani Sandströmille.

Puistokummit kutsuttiin kaupungintalolle 12.12. pikkujoulun viettoon kiitokseksi ”hyvän tekemisestä.

HELSINKI-PÄIVÄNÄ 12.6.PUNAVUOREN KOTIKAUPUNKIPOLUN LANSEERAUS 
Helsinki-päivän kunniaksi tehtiin kotikaupunkipolun kävely koordinaattori Pauli Salorannan vetämänä. Sateisesta säästä huolimatta osallistujia oli runsaasti. Nettiversiota varten työskentelyä päätettiin jatkaa ja täydentää valokuvilla.
Museovirastolta haettiin lisäavustusta printtiversiota varten.

RÖÖPERIFEST
Punavuoren omaa kaupunginosajuhlaa vietettiin neljättä kertaa 15.8. Fredatorilla ja Punavuorenkadun alkupäässä. Juhlan varsinaisia puuhaihmisiä ovat paikalliset pienyrittäjät, joita Punavuoriseura tukee ja on vastannut lähinnä lasten ohjelmasta. Torin ja kadun käyttöluvan hakijana on ollut Punavuoriseura, jolloin luvasta ei tarvitse maksaa mitään.

EDUSTUKSET
Seuran edustajat ovat osallistuneet 
Helkan kokouksiin ja seminaareihin, 
sosiaaliviraston Nuorisotyöryhmän kokouksiin ja aluetyöryhmän kokouksiin,
Stadin Rantaryhmän kokouksiin Krunikan Mestassa,
Yleiskaavaseminaareihin Laiturilla

TALOUS
Jäsenmaksuja kertyi 893 euroa.
Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Jorma Harju ja Ville Martin

JÄSENYYDET
Seura on ollut Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan jäsen.

YHTEISTYÖ KAMPPI-EIRA-LEHDEN KANSSA
Kamppi-Eira-lehden ystävällisellä myötävaikutuksella seura on voinut tiedottaa kokouksistaan ja monista alueellisista tapahtumista.

KOTISIVUT
Punavuoriseuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.punavuoriseura.fi

Toimintakertomus vuodelta 2011

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran 16. toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994.
Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

JÄSENISTÖ

Seuran jäsenmaksun maksoi vuonna 2010 77 henkilöjäsentä ja 2 yhteisöjäsentä. Postituslistalla on ollut 85 nimeä.

Jäsentiedotteita on postitettu kaksi. Ajankohtaisten asioiden lisäksi tiedotteet ovat sisältäneet kutsut kevätkokoukseen 2.5. Cafe Fannyssa Koffin puistossa
ja syyskokoukseen 1.12. Nosturissa.

JOHTOKUNTA

Seuran johtokunnan kokoonpano vuonna 2010 oli seuraava:

Pirjo Salo, puheenjohtaja
Paavo Sollamo, varapuheenjohtaja
Anja Mankila, sihteeri
Hannele Seppinen, taloudenhoitaja
Carl Sandelin, jäsen
Eeva-Liisa Näsi, jäsen
Kati Oksman, jäsen
Pauliina Seppälä, jäsen
Titta Leikkari, jäsen
Tuija Lindholm, jäsen

Johtokunta on kokoontunut yhteensä 6 kertaa Arkkitehtitoimisto Sollamon ja Betanian tiloissa.

VARSINAINEN TOIMINTA

Kulunut vuosi on ollut toiminnallisesti vireätä ja Punavuoriseura on saanut paljon näkyvyyttä
paikallislehdissä ja jopa radiossa ja TV:ssä. Mm. RööperinLehden 5-vuotisjulkaisussa oli 
artikkeli, kuinka puistoliikkeestä syntyi Punavuoriseura.

TELAKKARANTA
Seuran edustajat ovat osallistuneet KSV:n järjestämään keskustelutilaisuuteen 19.1.2010 
Laiturilla Telakkarannan asemakaavan muutosvalmisteluista. 
Seura on jättänyt kirjallisen mielipiteensä suunnittelun lähtökohdista 26.1.2010. 
Seuran kannanotot ja ehdotukset on kirjattu KSV:n vuorovaikutusraportissa 10.6.2010.
Design Telakka-kutsukilpailuehdotuksia esittelivät KSV:stä arkkitehti Pia Kilpinen ja 
vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen seuran syyskokouksessa 1.12.2010.
Eteläisten asukasyhdistysten (Etelka, Punavuoriseura, Pro Eira) yhteinen kannanotto 
Telakkarannan kilpailuehdotuksista 18.12.2010.

ISO ROBA 

Seura on ehdottanut kirjeessään 27.10.2008 rakennusvirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle 
yhteistyötä Roban kävelykadun perusparannussuunnitelmissa. Seuran on vuosittain ilmaissut 
asukkaiden huolen kävelykadun kunnosta rakennusvirastolle. Taloudellisen tilanteen vuoksi 
perusparannusta on siirretty, nyt tähtäimenä on v. 2014.

JOHANNEKSEN KENTÄN JÄÄRATA
Johanneksen kentän jääratahankkeen etenemistä on seurattu. Kireän taloustilanteen johdosta
hanke on siirretty kaudelle 2013-14. Uudet arviot keväällä 2011.

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTOKESKUS
Vastaanottokeskuksen sopeutumista alueelle on seurattu yhteistyössä keskuksen kanssa.
Punavuoriseura järjesti yhdessä RHC:n (Refusee Hospitality Club) kanssa lumitalkoot 
Uudenmaankadulla vastaanottokeskuksen väelle 4.2.2010. Talkoot saivat osakseen paljon 
huomiota mediassa ja kiitosta rakennusvirastosta.

Laskiaissunnuntaina/Ystävänpäivänä 14.2.2010 vietiin vastaanottokeskuksen väki 
laskiaismäkeen Koffin puistoon.

Seuran syyskokouksessa vastaanottokeskuksen edustaja kertoi vähän yli vuoden kestäneen 
toiminnan sujumisesta.

KOFFIN PUISTON KUMMITOIMINTA
Kummitoiminnan käynnistämiseksi Elina Nummi ”Täti Vihreä” rakennusvirastosta vieraili 
seuran kokouksessa 16.2. Viihdetaiteilija Paula Koivuniemi suostui kampanjan keulakuvaksi.
Koffin puiston kummien toimintaa suunnittelevan työryhmän kokous pidettiin 23.3. Betaniassa. 
Kummitoiminnan avajaisia vietettiin 19.5. Päivä aloitettiin päiväkotilasten kanssa leikkien ja 
luonnon merkityksestä kertoen. Puistokummit kävivät vuoropuhelua iltaan asti puistoväen 
kanssa vedoten roskaamisen järjettömyyteen ja vastuuseen puistokulttuurista.
Paikallislehdet ja radio ja TV tekivät kummitoimintaa tunnetuksi.

Loppukesällä roskien määrä oli vähentynyt puisto-osaston kertoman mukaan.

14.12. Koffin puiston kummit kutsuttiin rakennusviraston järjestämään joulupuurojuhlaan Viikin
Gardeniaan. Tilaisuudessa ”pääkummit” kertoivat kummien kokemuksista pienen videon avulla.
Helsingin kaupungin henkilöstölehdessä Helsingin Henki (lev. 80000) oli kummihaastattelu.

KOFFIN TORNIN VALAISTUS
Ympäristötaiteilija Kaisa Salmi on tehnyt apurahan turvin Koffin tornin valaistussuunnitelman.
Punavuoriseura on yrittänyt edistää suunnitelman toteuttamista. Rakennusvirasto on 
ilmoittanut, että tornin valaistus yhdistetään Koffin puiston kokonaisratkaisuun (huomioiden
häiriökäyttäytymisen).

HELSINKI-PÄIVÄN KONSERTTI 12.6. 
Seura osallistui toista kertaa Helsinki-päivän viettoon 12.6. järjestämällä iltapäiväkonsertin 
Iso Roban kävelykadulla. Tapahtumaa tukivat kulttuuriasiainkeskus (Stadin juhlaorkesteri), 
Helsinki-päivä-projekti (tiedotus), KlaariHelsinki ja rakennusvirasto.

HATTUMUSEO
Seura on kirjoittanut puoltavan lausunnon Mary Pelanteen hattumuseon säilyttämiseksi.
Liikkeessä työskentelevä modisti Heli Karhunen on hakenut Suomen kulttuurirahastolta 
apurahaa hankkeelle. (Apuraha myönnettiin v. 2011)

RUUSUJA
Ruusuja hienosta ympäristöteosta ojennettiin kiinteistöille Merimiehenkatu 20 ja Albertinkatu 17.
Merimiehenkatu 20 (Kanniston leipomo) talon kulmaukseen on puutarhasuunnittelija 
Jatta Ylppö suunnitellut viehättävän puistikon ja Albertinkadun jugend-linna on saanut 
entistä ehomman julkisivun. 
Kamppi-Eira-lehden julistaman nimikilpailun puistikon nimeksi voitti ehdotus Merimiehen syli.

BUSSI 20:N UUSI REITTI
Seura on ottanut kantaa kirjelmällä bussi 20:n uuden reitin Uudenmaankatua pitkin johdosta.
Saamiemme tietojen mukaan järjestely on tilapäistä ja bussi siirtyy takaisin Bulevardille
v. 2011.

RÖÖPERIFEST 
Punavuoren omaa kaupunginosajuhlaa vietettiin 2.9. Fredatorilla. Karmivan kylmästä säästä
huolimatta kävijöitä oli n. 3000. Juhlan alulle panijoita olivat paikalliset pienyrittäjät. 
Punavuoriseura oli tapahtuman taustatukena ja teki kasvomaalauksia lapsille ja myi nappi-
koneella painettuja seuran logo-merkkejä.

EDUSTUKSET
Seuran edustajat ovat osallistuneet Helkan kokouksiin, 
Klaari Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointikokouksiin, 
sosiaaliviraston Nuorisotyöryhmän kokouksiin.

TALOUS
Jäsenmaksuja kertyi 870 e.

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Altti Majava ja Ville Martin.

JÄSENYYDET
Seura on ollut Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan jäsen

KOTISIVU
Punavuoriseuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.punavuoriseura.fi

Toimintakertomus vuodelta 2010

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran 16. toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994.
Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

JÄSENISTÖ

Seuran jäsenmaksun maksoi vuonna 2010 77 henkilöjäsentä ja 2 yhteisöjäsentä. Postituslistalla on ollut 85 nimeä.

Jäsentiedotteita on postitettu kaksi. Ajankohtaisten asioiden lisäksi tiedotteet ovat sisältäneet kutsut kevätkokoukseen 2.5. Cafe Fannyssa Koffin puistossa
ja syyskokoukseen 1.12. Nosturissa.

JOHTOKUNTA

Seuran johtokunnan kokoonpano vuonna 2010 oli seuraava:

Pirjo Salo, puheenjohtaja
Paavo Sollamo, varapuheenjohtaja
Anja Mankila, sihteeri
Hannele Seppinen, taloudenhoitaja
Carl Sandelin, jäsen
Eeva-Liisa Näsi, jäsen
Kati Oksman, jäsen
Pauliina Seppälä, jäsen
Titta Leikkari, jäsen
Tuija Lindholm, jäsen

Johtokunta on kokoontunut yhteensä 6 kertaa Arkkitehtitoimisto Sollamon ja Betanian tiloissa.

VARSINAINEN TOIMINTA

Kulunut vuosi on ollut toiminnallisesti vireätä ja Punavuoriseura on saanut paljon näkyvyyttä
paikallislehdissä ja jopa radiossa ja TV:ssä. Mm. RööperinLehden 5-vuotisjulkaisussa oli 
artikkeli, kuinka puistoliikkeestä syntyi Punavuoriseura.

TELAKKARANTA
Seuran edustajat ovat osallistuneet KSV:n järjestämään keskustelutilaisuuteen 19.1.2010 
Laiturilla Telakkarannan asemakaavan muutosvalmisteluista. 
Seura on jättänyt kirjallisen mielipiteensä suunnittelun lähtökohdista 26.1.2010. 
Seuran kannanotot ja ehdotukset on kirjattu KSV:n vuorovaikutusraportissa 10.6.2010.
Design Telakka-kutsukilpailuehdotuksia esittelivät KSV:stä arkkitehti Pia Kilpinen ja 
vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen seuran syyskokouksessa 1.12.2010.
Eteläisten asukasyhdistysten (Etelka, Punavuoriseura, Pro Eira) yhteinen kannanotto 
Telakkarannan kilpailuehdotuksista 18.12.2010.

ISO ROBA 

Seura on ehdottanut kirjeessään 27.10.2008 rakennusvirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle 
yhteistyötä Roban kävelykadun perusparannussuunnitelmissa. Seuran on vuosittain ilmaissut 
asukkaiden huolen kävelykadun kunnosta rakennusvirastolle. Taloudellisen tilanteen vuoksi 
perusparannusta on siirretty, nyt tähtäimenä on v. 2014.

JOHANNEKSEN KENTÄN JÄÄRATA
Johanneksen kentän jääratahankkeen etenemistä on seurattu. Kireän taloustilanteen johdosta
hanke on siirretty kaudelle 2013-14. Uudet arviot keväällä 2011.

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTOKESKUS
Vastaanottokeskuksen sopeutumista alueelle on seurattu yhteistyössä keskuksen kanssa.
Punavuoriseura järjesti yhdessä RHC:n (Refusee Hospitality Club) kanssa lumitalkoot 
Uudenmaankadulla vastaanottokeskuksen väelle 4.2.2010. Talkoot saivat osakseen paljon 
huomiota mediassa ja kiitosta rakennusvirastosta.

Laskiaissunnuntaina/Ystävänpäivänä 14.2.2010 vietiin vastaanottokeskuksen väki 
laskiaismäkeen Koffin puistoon.

Seuran syyskokouksessa vastaanottokeskuksen edustaja kertoi vähän yli vuoden kestäneen 
toiminnan sujumisesta.

KOFFIN PUISTON KUMMITOIMINTA
Kummitoiminnan käynnistämiseksi Elina Nummi ”Täti Vihreä” rakennusvirastosta vieraili 
seuran kokouksessa 16.2. Viihdetaiteilija Paula Koivuniemi suostui kampanjan keulakuvaksi.
Koffin puiston kummien toimintaa suunnittelevan työryhmän kokous pidettiin 23.3. Betaniassa. 
Kummitoiminnan avajaisia vietettiin 19.5. Päivä aloitettiin päiväkotilasten kanssa leikkien ja 
luonnon merkityksestä kertoen. Puistokummit kävivät vuoropuhelua iltaan asti puistoväen 
kanssa vedoten roskaamisen järjettömyyteen ja vastuuseen puistokulttuurista.
Paikallislehdet ja radio ja TV tekivät kummitoimintaa tunnetuksi.

Loppukesällä roskien määrä oli vähentynyt puisto-osaston kertoman mukaan.

14.12. Koffin puiston kummit kutsuttiin rakennusviraston järjestämään joulupuurojuhlaan Viikin
Gardeniaan. Tilaisuudessa ”pääkummit” kertoivat kummien kokemuksista pienen videon avulla.
Helsingin kaupungin henkilöstölehdessä Helsingin Henki (lev. 80000) oli kummihaastattelu.

KOFFIN TORNIN VALAISTUS
Ympäristötaiteilija Kaisa Salmi on tehnyt apurahan turvin Koffin tornin valaistussuunnitelman.
Punavuoriseura on yrittänyt edistää suunnitelman toteuttamista. Rakennusvirasto on 
ilmoittanut, että tornin valaistus yhdistetään Koffin puiston kokonaisratkaisuun (huomioiden
häiriökäyttäytymisen).

HELSINKI-PÄIVÄN KONSERTTI 12.6. 
Seura osallistui toista kertaa Helsinki-päivän viettoon 12.6. järjestämällä iltapäiväkonsertin 
Iso Roban kävelykadulla. Tapahtumaa tukivat kulttuuriasiainkeskus (Stadin juhlaorkesteri), 
Helsinki-päivä-projekti (tiedotus), KlaariHelsinki ja rakennusvirasto.

HATTUMUSEO
Seura on kirjoittanut puoltavan lausunnon Mary Pelanteen hattumuseon säilyttämiseksi.
Liikkeessä työskentelevä modisti Heli Karhunen on hakenut Suomen kulttuurirahastolta 
apurahaa hankkeelle. (Apuraha myönnettiin v. 2011)

RUUSUJA
Ruusuja hienosta ympäristöteosta ojennettiin kiinteistöille Merimiehenkatu 20 ja Albertinkatu 17.
Merimiehenkatu 20 (Kanniston leipomo) talon kulmaukseen on puutarhasuunnittelija 
Jatta Ylppö suunnitellut viehättävän puistikon ja Albertinkadun jugend-linna on saanut 
entistä ehomman julkisivun. 
Kamppi-Eira-lehden julistaman nimikilpailun puistikon nimeksi voitti ehdotus Merimiehen syli.

BUSSI 20:N UUSI REITTI
Seura on ottanut kantaa kirjelmällä bussi 20:n uuden reitin Uudenmaankatua pitkin johdosta.
Saamiemme tietojen mukaan järjestely on tilapäistä ja bussi siirtyy takaisin Bulevardille
v. 2011.

RÖÖPERIFEST 
Punavuoren omaa kaupunginosajuhlaa vietettiin 2.9. Fredatorilla. Karmivan kylmästä säästä
huolimatta kävijöitä oli n. 3000. Juhlan alulle panijoita olivat paikalliset pienyrittäjät. 
Punavuoriseura oli tapahtuman taustatukena ja teki kasvomaalauksia lapsille ja myi nappi-
koneella painettuja seuran logo-merkkejä.

EDUSTUKSET
Seuran edustajat ovat osallistuneet Helkan kokouksiin, 
Klaari Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointikokouksiin, 
sosiaaliviraston Nuorisotyöryhmän kokouksiin.

TALOUS
Jäsenmaksuja kertyi 870 e.

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Altti Majava ja Ville Martin.

JÄSENYYDET
Seura on ollut Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan jäsen

KOTISIVU
Punavuoriseuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.punavuoriseura.fi

Toimintakertomus vuodelta 2009

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran 15. toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994.
Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

JÄSENISTÖ

Seuran jäsenmaksun maksoi vuonna 2009 62 henkilöjäsentä ja 3 yhteisöjäsentä. Postituslistalla on ollut 91 nimeä.

Jäsenkirjeitä on postitettu kaksi: kutsut kevätkokoukseen 28.4. Betaniassa
ja syyskokoukseen 10.12. Uudenmaankadun vastaanottokeskuksessa.

JOHTOKUNTA

Seuran johtokunnan kokoonpano vuonna 2009 oli seuraava:

Pirjo Salo, puheenjohtaja
Paavo Sollamo, varapuheenjohtaja
Anja Mankila, sihteeri
Hannele Seppinen, taloudenhoitaja
Carl Sandelin, jäsen
Eeva-Liisa Näsi, jäsen
Kati Oksman, jäsen
Leena Eerola, jäsen
Pauliina Seppälä, jäsen
Rita Landen, jäsen

Johtokunta on kokoontunut yhteensä 8 kertaa Arkkitehtitoimisto Sollamon tiloissa.

VARSINAINEN TOIMINTA

Kulunut vuosi on ollut toiminnallisesti vireätä.

Seura on ehdottanut kirjeessään 27.10.2008 rakennusvirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle yhteistyötä Roban kävelykadun perusparannussuunnitelmissa. Seuran saamien tietojen mukaan perusparannus on siirretty vuodesta 2010 vuodelle 2011.

Seura on naapurikiinteistöjen pyynnöstä lähettänyt kannanoton Pelastusarmeijan talon (Uudenmaankatu 40) lasiseen julkisivumuutokseen, mitä ei lopulta toteutettu.

Jääratahankkeen etenemistä on seurattu. Hanke on liikuntaviraston taloussuunnitelmassa v. 2011

Seura järjesti keskustelutilaisuuden 28.4. turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen sijoittamisesta ent. Marttahotellin tiloihin Uudenmaankadulla. Seura oli lähettänyt asiasta kannanoton 28.1., jossa kritisoitiin ennenkaikkea sitä, ettei asiasta tiedotettu paikallisille asukkaille. Lisäksi korostettiin paikan kalleutta. Tilaisuudessa oli sosiaaliviraston ja maahanmuuttoviraston edustajia sekä runsaasti sosiaalilautakunnan jäseniä.
Keskustelua vastaanottokeskuksesta jatkettiin 6.10. sosiaalivirastossa, jonne sos.johtaja Paavo Voutilainen oli kutsunut Töölön, Kampin ja Punavuoren puheenjohtajat.

Seura on allekirjoituksellaan tukenut vanhempien vetoomusta 31.3. leikkipuisto Haukan toiminnan jatkumisesta Koffin puistossa.

Seura osallistui ensimmäistä kertaa Helsinki-päivän viettoon 12.6. järjestämällä iltapäiväkonsertin koko perheelle Koffin puistossa. Tapahtumaa tukivat kulttuuriasiainkeskus (Stadin juhlaorkesteri + 500 e), Helsinki-päivä-projekti (tiedotus + 500 e), KlaariHelsinki (350 e) ja rakennusvirasto (250 e lupamaksu).

Seuran kannaotto 13.9. terveyslautakunnalle Viiskulman laboratorion siirtämisestä Marian sairaalaan. Seura kritisoi jälleen tiedottamista ja terveysaseman toimintojen hajasijoittamista. Lisäksi painotettiin kulkuyhteyksien huonontumista. Laboratorio siirrettiin 1.12. Mariaan.

Seura on kiittänyt rakennusvirastoa uusien raitiovaunupysäkkien rakentamisesta. Samassa kirjeessä on pyydetty korjaamaan jalkakäytävien kaltevuudet, jotta vesi ei seisoisi pysäkkien kohdalla.

Ruusuja hienosta ympäristöteosta on päätetty ojentaa kiinteistölle Merimiehenkatu 20 (Kanniston leipomon talo). Ruusujen ojentaminen tapahtuu lumien sulettua keväällä 2010.

Vuoden lopulla päätettiin perustaa ”Koffin puiston kummit”. Rakennusviraston ”Täti Vihreän” tukemana ryhmän tarkoitus on keväällä 2010 saada roskaaminen vähenemään ja levittää ”Hyvällä asialla”-toimintaa. Tempauksen keulakuvaksi päätettiin pyytää Paula Koivuniemeä.

Seuran edustajat ovat osallistuneet Helkan kokouksiin, Klaari Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointikokouksiin, sos.viraston Nuorisotyöryhmän kokouksiin, kaupunkisuunnitteluviraston Telakkarantaa ja 9-raitiotielinjausta koskeviin tilaisuuksiin.

TALOUS

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Altti Majava ja Ville Martin.

JÄSENYYDET

Seura on ollut Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan jäsen

KOTISIVUT

Punavuoriseuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.punavuoriseura.fi
Päivityksen hoitaa Ville Martin.

Toimintakertomus vuodelta 2005

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran 11.. Seura perustettiin 7.12.1994. Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

1.JÄSENISTÖ

Vuonna 2005 seuran jäsenmaksun maksoi 58 varsinaista jäsentä ja 3 kannattajajäsentä. Jäsenmaksu oli vuonna 2005 varsinaisilta jäseniltä 10 euroa ja kannattajajäseniltä 50 euroa. Postituslistalla on ollut 80 nimeä. Jäsentiedotteita on postitettu vuoden kuluessa kaksi, ennen kevät- ja syyskokousta. Tiedotteita on jaettu myös kirjastoon, asukastalo-verkoston toimitilaan jne.

2. JOHTOKUNTA

Seuran johtokunnan kokoonpano on vuonna 2005 ollut seuraava:

puheenjohtaja Rita Landén *

varapuheenjohtaja Paavo Sollamo *

sihteeri Kai Luukkanen

taloudenhoitaja Hannele Seppinen *

jäsen Tuija Lönnrot

jäsen Jouko Satukangas *

jäsen Goa von Zweygbergk

jäsen Timo Kurki

*:llä merkityt ovat olleet johtokunnassa toista kauttaan eli erovuorossa syyskokouksessa 2006. Johtokunta on kokoontunut yhteensä 7 kertaa. Kokoukset on yleensä pidetty Punavuoren klubilla.

KEVÄTKOKOUS

Punavuoriseuran kevätkokous pidettiin 31.3.2005 Punavuoren klubilla. Kokouksessa keskusteltiin suunnitelmista, joiden mukaan Albertinkatu ja Fredrikinkatu muutettaisiin kaksisuuntaisiksi. 

SYYSKOKOUS

Punavuoriseuran syyskokous pidettiin 17.11. kello 18:30 Punavuoren klubilla. Lisäksi jaettiin Ruusut ja kunniakirja annettiin As. Oy Albertinkatu 20:lle.

 3. VARSINAINEN TOIMINTA

 YKS-PROJEKTI

Punavuoriseura on edelleen mukana projektissa ja seuran entinen pj. Pirjo Salo toimii asiassa johtokunnan puolesta. Projektin tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla kotialueen asukkaiden turvallisuuden tunnetta voidaan lisätä ja arkirikollisuutta vähentää.

AUTOTON ROBA

Punavuoriseura järjesti 6.6.2006 klo 11 alkaen perinteisen AUTOTON ROBA- tapahtuman.

KIRPPUTORI

Punavuoriseura järjesti kirpputoria Punavuoren klubilla. Toiminta todettiin tarpeettomaksi.

4. KANNANOTOT JA EDUSTUS

Seura ottanut osaa HELKAn järjestämiin tilaisuuksiin.

Snellmanin ala-asteen lakkauttamisuhkaa vastaan seura antoi asiasta kannanoton 10.3.2005, jossa mm. epäiltiin lapsilukuennusteiden paikkaansa pitävyyttä. Kaupunki päätti antaa jatkoaikaa koululle väestömäärän toteuman seuraamisen ajaksi.

Kampin liikennejärjestelyjen vaikutuksesta Punavuoren alueeseen annettiin lausunto 12.4.2005. Siinä vastustettiin mm. pysäköintipaikkojen vähenemistä ja Albertinkadun kaksisuuntaistamista.

Helsingin länsisataman ympäristölupahakemuksesta annettiin lausunto 28.8.2005 Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle. Siinä uusittiin vaatimukset uskottavasta meluvalvonnasta, jotka oli esitetty Punavuoriseuran ja Kampin asukasyhdistyksen yhteisessä vetoomuksessa kaupungille 13.12.2004.

5. TALOUS

Jäsenmaksutuloja v. 2005 kertyi 730,00 euroa.

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Ilona Silenti ja Altti Majava, varalla Pirjo Salo ja Rita Malmberg.

Punavuoriseura ry – Föreningen Rödbergen rf

Toimintakertomus vuodelta 2003

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran yhdeksäs toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994. Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

1.JÄSENISTÖ

 Vuonna 2003 seuran jäsenmaksun maksoi varsinaista jäsentä ja kannattajajäsentä.

Jäsenmaksu oli vuonna 2003 varsinaisilta jäseniltä 10 euroa ja kannattajajäseniltä 40 euroa. Postituslistalla on ollut nimeä.

 Jäsentiedotteita on postitettu vuoden kuluessa kaksi, ennen kevät- ja syyskokousta.

Tiedotteita on jaettu myös kirjastoon, Betania-taloon, asukastalo-verkoston toimitilaan, päiväkoteihin ja terveyskeskukseen.

2. JOHTOKUNTA

 Seuran johtokunnan kokoonpano on vuonna 2003 ollut seuraava:

puheenjohtaja Pirjo Salo*
varapuheenjohtaja Asko Salokorpi*
sihteeri Arvo Vatanen
jäsen Pirjo Hiidenmaa*
jäsen Rita Landen
jäsen Kimmo Linnilä*
jäsen Jouko Satukangas
jäsen Hannele Seppinen

Seuran taloudenhoitajana on vuonna 2003 toiminut Salli Aho.

*:llä merkityt ovat olleet johtokunnassa toista kauttaan eli erovuorossa syyskokouksessa 2003. Pirjo Salo tulee lisäksi olleeksi johtokunnassa kuusi vuotta, jolloin häntä ei voi sääntöjen mukaan valita uudelleen.

 Johtokunta on kokoontunut yhteensä 10 kertaa. Kokoukset on yleensä pidetty Betania-talossa.

KEVÄTKOKOUS

pidettiin 27.3.2003 museokahvila Fannyssa. Ennen varsinaista kokousta tutustuttiin oppaan välityksellä Sinebrychoffin kauppiasperheen vastakorjattuun kotimuseoon.

SYYSKOKOUS

pidettiin 11.12.2003 Betania-talon Universum-teatterissa, missä Mars-ryhmä esitti ennen varsinaisia kokousasioita Sven Nordqvistin kirjoittaman näytelmän Nasse löytää tuolin.

Kutsut molempiin kokouksiin ovat olleet myös Kamppi-Eira -lehdessä.

3. VARSINAINEN TOIMINTA

UUSI LOGO

Seuran uuden logon suunnitteli graafikko Arvo Vatanen, seuran sihteeri.

ARKKITEHTUURIOPAS

Punavuoren Arkkitehtuuriopas, joka seuran varapuheenjohtaja Asko Salokorven tekemänä ja Helsingin ympäristökeskuksen rahoittamana ilmestyi edellisvuoden lopussa, jaettiin Kamppi-Eira –lehden liitteenä.

YKS-PROJEKTI

Punavuoriseura pääsi mukaan HELKAN v.2002 perustamaan YKS-projektiin. Projektin tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla kotialueen asukkaiden turvallisuuden tunnetta voidaan lisätä ja arkirikollisuutta vähentää. Vuoden 2003 alussa jaettiin 5%:lle Punavuoren asukkaista alkukartoituskysely ja syksyllä seurantakartoituskysely. Vastauksia tuli kiitettävästi. Loppuraportti tullaan laatimaan keväällä 2004 Mikko Virkamäen (Helka) johdolla.

RÖÖPERIKLUBI-ILTAA

vietettiin 20.3.2003 ravintola Isossa Ankkurissa. Musiikista vastasi Toimelan Vapaaopiston Bluegrass-ryhmä. Ilta ei houkutellut väkeä, joten toiminta päätettiin toistaiseksi lopettaa.

AUTOTON ROBA – VÄKIVALLATON MIELENOSOITUS

järjestettiin 9.6.2003 klo 11-19, jolloin huoltoajo ja muu autoilu ja parkkeeraus on kielletty Iso Roobertinkadun kävelykadulla. Vain pihoihin ajo on sallittu. Pysäköinnin valvontaa ja poliisia oli pyydetty mukaan. Seuran toiminta sai paljon kiitosta jalankulkijoilta. Kamppi-Eira –lehdessä kerrottiin kuvien kera tapahtumasta.

JATKOA AUTOTON ROBA – KAMPANJALLE

seurasi syksyllä 3.-17.11.2003, jolloin seuran pyynnöstä pysäköinninvalvojat ja poliisi suorittivat tehovalvontaa kävelykadulla. Sakkolappuja kirjoitettiin pysäköinninvalvonnan raportin mukaan 76 kappaletta ja suullisia huomautuksia 14. Poliisin raportin mukaan partiot pyrkivät käymään kävelykadulla kun muilta tehtäviltään ennättivät ja puuttuivat rikkeisiin.

STOP TÖHRYILLE-KAMPANJAA

on jatkettu rakennusviraston teknisen osaston kanssa raportoimalla puolin toisin tilannetta. Seuran toimesta on mm. kuvattu töhryjä ja toimitettu em. osastolle.

RAKENNUSPERINNEVUODEN

kunniaksi seura järjesti keväällä opastetun ympäristökierroksen, jolloin arkkitehtuurin historioitsija Asko Salokorpi valotti Punavuoren talojen historiallis-sosiologista taustaa.

JOHANNEKSEN PUISTON TEKOJÄÄRATA – JA MERIPIRTIN PÄIVÄKODIN EDUSTALLE SUOJATIE-HANKKEET

Seura on tehnyt aloitteet ko. hankkeista edellisinä vuosina (tekojäärata yhdessä muiden eteläisten asukasyhdistysten kanssa). Hankkeiden etenemistä seurattu. Jääratahanke 5-vuotissuunnitelmissa.

KOFFIN PUISTON VALAISTUS

Seura on useita kertoja ottanut yhteyttä rakennusvirastoon (Juhani Sandström) puiston valaistuksen parantamiseksi ja sammuneiden lamppujen korjaamiseksi. On myös tähdennetty tornin valaistusta, mihin Hels. Energia suhtautuu myöntyvästi.

 SUOJELTU PUU PELASTUI

Uudenmaankatu 38:n pihalla valppaan punavuoriseuralaisen ansiosta. Hän hälytti poliisit ja kutsui apuun Punavuoriseuran, joka ilmoitti asiasta välittömästi rakennusvalvonta- virastoon.

 KOTISIVUT

Punavuoriseuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.kaupunginosat.net/punavuori . Sivujen päivityksessä on ollut vaikeuksia, minkä takia todettiin, että jatketaan päivityksestä vastaavan henkilön etsimistä. Sivuilla voi ilmoittautua myös jäseneksi.

4. KANNANOTOT JA EDUSTUS

Punavuoriseura ottanut vastaan kutsun osallistua Rakennusviraston 125-vuotisjuhliin 29.1. ravintola Kappelissa.

Punavuoriseuran kirje 31.1. Hels. kaup. pysäköintipalvelukeskukselle ja tiedoksi Poliisin liikenneosastolle Iso Roban ja Fredatorin pysäköintimääräysten rikkomisesta.

Seura ottanut osaa HELKAn järjestämiin useisiin tilaisuuksiin mm. HELKAn uusien tilojen Avoimet ovet-päivään 11.2.2003 Unioninkatu 28 B.

Seura ottanut kantaa HELKAn uuden toimitusjohtajan Aija Staffansin valintaan Riitta Fabritiuksen jäädessä ”eläkkeelle”.

Seura osallistunut eteläisten asukasyhdistysten yhteiseen puistokokoukseen 5.2. Sepänpuistossa.

Seuran kirje kaupunginhallitukselle 31.3. koskien Punavuorenkatu 16:n piharakennusta eli ”ajurien tallia”. Ehdotettu suojelua ja mahdollisuutta rakennuksen kunnostamista ajuri- ja taksimuseoksi.

Seura lähettänyt kannanoton Hels. kaup. opetusvirastolle 15.3. Snellmannin koulun lakkautusuhan johdosta. Lakkautusuhka väistynyt toistaiseksi.

Seura ollut mukana allekirjoittamassa Töölö-seuran laatimaa muistutusta Yleiskaava 2002 ehdotuksesta 29.4.

Seura ottanut osaa keskustelutilaisuuteen 7.5. Jätkäsaaren osayleiskaavaluonnoksesta kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa. Kasvava liikenne huolestuttaa punavuorelaisia.

Seura tavannut 16.5. kutsusta Ilona Silentin SIO, joka suunnittelee sosiokulttuurista näyttelyä Designmuseoon v. 2004. Visiot sijoitetaan Punavuoreen.

Seura osallistunut YKS-projektin tulosseminaarin 20.5. kaupungintalon auditoriossa.

Seura osallistunut Kampin keskuksen peruskiven muuraustilaisuuteen 20.5. työmaalla.

Seura osallistunut Punavuorifestarin 6.6. suunnittelukokoukseen 20.5. Betaniassa.

Seura osallistunut Euroopan tulevaisuus-keskustelusarjaan veneseminaarissa lähisaaristossa 16.6.

Seura osallistunut keskustelutilaisuuteen 9.9. aiheesta ”Stadin rannat – Uhkaako yleiskaava Helsingin rantoja” Uunisaaressa.

Seura osallistunut Betanian nuorisotyöntekijöiden perustaman Nuorisotyöryhmän kokouksiin 16.9. Betaniassa ja 25.11. Norssissa.

Seura ottanut vastaan Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kutsun piispantarkastuksen johdosta järjestettävälle piispa Eero Huovisen vastaanotolle 16.9. Tuomiokirkon kryptassa.

Seura lähettänyt lausunnon 1.10. kaupunginsuunnitteluviraston liikennesuunnittelu- osastolle Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten tarkistamisehdotuksesta. Seura puoltaa ydinkeskustan ja asuntoalueiden nopeusrajoitusten madaltamista.

Seura osallistunut HKR:n glögikutsuille 5.11. Talvipuutarhassa.

Seura osallistunut yleisten töiden lautakunnan asukastilaisuuteen 6.11. Elias-koululla, järjestäjänä ETELKA ja Pro Eira. Keskustelua mm. aiheista: Merisataman ja Munkkisaaren rannat, puistojen kunnostus (Sepän-, Telakka-, Diana-puisto), katujen kunnossapito, asukaspysäköinti.

5. TALOUS

Jäsenmaksutuloja v. 2003 kertyi 910 euroa.

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Altti Majava ja Jorma Harju, varalla Pentti Wavela ja Paavo Sollamo.

Toimintakertomus vuodelta 2002

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran kahdeksas toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994. Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

1. JÄSENISTÖ

Vuonna 2002 seuran jäsenmaksun maksoi 38 varsinaista jäsentä ja 3 kannattajajäsentä. Jäsenmaksu oli vuonna 2002 varsinaisilta jäseniltä 10.- euroa ja kannattajajäseniltä 40.- euroa. Postituslistalla on ollut 98 nimeä.

Jäsenkirjeitä on postitettu vuoden kuluessa kaksi, ennen kevät- ja syyskokousta.

2. JOHTOKUNTA

Seuran johtokunnan kokoonpano on vuonna 2002 ollut seuraava.

Puheenjohtaja Pirjo Salo
Varapuheenjohtaja Asko Salokorpi, joka toimi myös sihteerinä
Taloudenhoitaja Salli Aho
Kati Garam
Pirjo Hiidenmaa
Pirkko Kukkurainen
Kimmo Linnilä
Marja Elina Tyrväinen

Johtokunta on kokoontunut keväällä 4 kertaa, samoin syksyllä 4 kertaa Betania-talossa.

KEVÄTKOKOUS

pidettiin Hietalahden hallissa 10.4.2002. Ennen varsinaista kokousta arkkitehti Bosse Österberg kertoi Hietalahden toria koskevista suunnitelmista, arkkitehti Jorma Toivonen hallin uusimisen periaatteista ja seuran sihteeri Asko Salokorpi kauppahallien arkkitehtuurin taustoja.

SYYSKOKOUS

pidettiin 28.11.2002 Betania-talossa. Syyskokouksen yhteydessä kuultiin Vesa Aution selostus edullisista laajakaistayhteyksistä, joista oli kokemuksia Maunulasta. Lisäksi katsottiin Helsinki-aiheinen lyhytfilmi.

3. VARSINAINEN TOIMINTA

Aikaisemmista kannanotoista seurattiin Sinebrychoffin puiston ja museokahvilan suunnitelmia, joihin ei kuitenkaan enää voitu vaikuttaa asemakaavan tultua hyväksytyksi.

KOTISIVUT

Muiden kaupunginosayhdistysten tavoin Punavuoriseura käynnisti kotisivujen tekemisen vuoden 2001 puolella. Sivut, joiden tekemistä oli rahoittanut Helsingin ympäristökeskus ja jotka oli tehnyt Oiva Eskola, saatiin käyttöön kertomusvuoden tammikuussa. Niiden hoidosta on vastannut Kimmo Linnilä. Kolmen eteläisen yhdistyksen yhteistyö, johon Kimmo Linnilä ja Asko Salokorpi osallistuivat vuoden 2001 keväällä, ei saanut jatkoa. Internet-osoite on www.kaupunginosat.net/punavuori.

PUNAVUOREN ARKKITEHTUURIOPAS

Kaupungilta haettiin rahoitusta Punavuoren arkkitehtuurioppaan tekemiseen, samanlaisen kuin jo olemassa oleva Etu-Töölön ja Taka-Töölon opas. Helsingin ympäristökeskuksen ja kaupungin tietotustoimiston avustuksella opas valmistui Asko Salokorven tekemänä tammikuussa 2003.

4. KANNANOTOT JA EDUSTUS

Seuran johto osallistui laajasti sellaisiin kiistanalaisiin hankkeisiin kuin rantojen täyttäminen ja rakentaminen sekä Töölönlahden suunnittelu. Näistä aiheista sekä vuorovaikutussuhteista oli useita keskustelutilaisuuksia mm. Kaupunkisuunnitteluvirastossa. Jatkettiin yhteydenpitoa muihin eteläisiin kaupunginosayhdistyksiin, sillä yhdistykset nähdään yhä enemmän suunnittelubyrokratian ja poliittisen vallankäytön vastapainona, mikä vastaa uuden rakennus- ja maankäyttölain tarkoittamaa vuorovaikutusta ja kaupunkilaisten osallistumista.

Suuri kysymys oli uusi yleiskaava, joka mm. tarkoittaa Jätkäsaaren muuttamita asunto- ja työpaikka-alueeksi ja siitä aiheutuvia seurauksia liikenteelle. Seura antoi siitä lausuntonsa, joka on samoin kuin muut lausunnot luettavissa nettisivuilla. Hyvästä yhteydenpidosta kaupunginosayhdistyksiin kaupunkisuunnitteluvirasto sai Helkan palkinnon.

Vuoden 2002 aikana käynnistyi uusi projekti YKS (ympäristö, kontaktit, seuranta). Punavuoriseura tarjoutui tutkimuksen kohteeksi ja hyväksyttiin vertailialueeksi. YKS-toimintaan osallistuivat puheenjohtaja Pirjo Salon ohella myös Salli Aho ja vuoden 2003 johtokunnan jäsen Rita Landén. Toiminta jatkuu vuonna 2003.

Asian luonteesta johtuen seuraa edustivat eri tilaisuuksissa lähinnä puheenjohtaja ja sihteeri.

Lisäksi annettiin Ympäristökeskukselle lausunto kestävän kehityksen periaatepaperista, sekä U udenmaankatu 38:n tontin asemakaavamuutoksesta. Lausunto annettiin myös raitiovaunu 9:n uudesta linjauksesta.

5. TALOUS

Jäsenmaksutuloja kertyi euroa. Punavuoren arkkitehtuurioppaan laatimiseen saatiin Helsingin ympäristökeskukselta 1500 euroa, josta suurin osa maksettiin Salokorvelle työpalkkiona, muu osa valokuvaus ym. kulujen korvaamiseen.

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Altti Majava ja Jorma Harju, varalla Pentti Wavela ja Paavo Sollamo.

Toimintakertomus vuodelta 2001

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran kuudes toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994. Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

1. JÄSENISTÖ

Vuonna 2001 seuran jäsenmaksun maksoi 39 varsinaista jäsentä ja 4 kannattajajäsentä. Jäsenmaksu oli vuonna 2001 varsinaisilta jäseniltä mk 50.- ja kannattajajäseniltä mk 200.-. Postituslistalla on ollut 81 nimeä. 

Jäsenkirjeitä on postitettu vuoden kuluessa kaksi, ennen kevät- ja syyskokousta. 

2. JOHTOKUNTA 

Seuran johtokunnan kokoonpano on vuonna 2001 ollut seuraava. 
puheenjohtaja Pirjo Salo 
varapuheenjohtaja Paavo Sollamo 
taloudenhoitaja Pirkko Kukkurainen 
sihteeri Asko Salokorpi 
jäsen Salli Aho 
jäsen Kati Garam 
jäsen Kimmo Linnilä 
jäsen Marja Elina Tyrväinen 

Johtokunta on kokoontunut keväällä 4 kertaa Punavuoren klubilla, samoin syksyllä 4 kertaa, syyskuusta lähtien Betania-talossa. Kevätkokous pidettiin 20.3.2001 Snellmanin koululla, syyskokous 6.11.2001 Betania-talossa. 

3. VARSINAINEN TOIMINTA 

Seura teki Helsingin kaupungille aloitteet Uudenmaankadun tunneliaukon kunnostamisesta ja Isoroobertinkadun suojatien korjaamisesta – josta oli tehty aloite jo edellisenä vuonna. Kumpikin aloite johti toivottuun tulokseen. Samoin tuli kävelykadun päihin joksikin aikaa kukkalaatikot, joita oli ehdotettu edellisenä vuonna. 
Aikaisemmista kannanotoista seurattiin Sinebrychoffin puiston ja museokahvilan suunnitelmia, joihin ei kuitenkaan enää voitu vaikuttaa asemakaavan tultua hyväksytyksi. 

KEVÄTKOKOUS 
pidettiin Snellmanin koululla 20.3.2001. Ennen varsinaista kokousta esiteltiin Betania-talon projektia, Kristiina Aho talon käyttöä, Asko Salokorpi sen arkkitehtuurin taustoja sekä Hanna Pitkänen restauroinnin periaatteita. 

PUNAVUORI-ILTA 
vietettiin 6.4.2001 ravintoka Iso-Ankkurissa, musiikista vastasi Toimelan Vapaaopiston  mandoliininsoittajat esittämällä Blue Grass country-musiikkia. 

SYYSKOKOUS 
pidettiin 6.11.2001 Betaniassa. Sihteeri Salokorpi luennoi kokouksen aluksi eteläisten kaupunginosien arkkitehtuurista. Paikalla oli myös vierailijoita eteläisistä yhdistyksistä. 

BETANIA-TALO 
Betania-talon käyttöä suunnittelevassa työryhmässä Punavuoriseuraa edustivat Pirjo Salo ja Salli Aho. Talo vihittiin käyttöönsä syyskuussa 2001. Seuralla on oikeus käyttää alakerran tiloja omiin tilaisuuksiinsa, mm. johtokunnan kokouksiin. Punavuoriseura teki yhdessä Betania-talossa toimivan Meripirtti-päiväkodin kanssa esityksen rakennusvirastolle korotetun suojatien rakentamisesta korttelin keskelle suoraan Telakkapuiston portille. 

KOTISIVUT 
Muiden kaupunginosayhdistysten tavoin Punavuoriseura käynnisti kotisivujen tekemisen. Aluksi Kimmo Linnilä ja Asko Salokorpi osallistuivat vuoden 2001 keväällä kolmen muun eteläisen yhdistyksen kanssa yhteisen kotikatu-sivun suunnitteluun. Seura haki ja sai Paikallisagenda-rahoitusta omien kotisivujen tekemiseen, mutta toteutus jäi niukasti vuoden 2002 puolelle. Internet-osoite onwww.kaupunginosat.net/punavuori 

PUNAVUOREN ARKKITEHTUURIOPAS 
Kaupungilta haettiin rahoitusta Punavuoren arkkitehtuurioppaan tekemiseen, samanlaisen kuin jo olemassa oleva Etu-Töölön opas. Kertomusvuonna rahaa ei kuitenkaan myönnetty. 

4. KANNANOTOT JA EDUSTUS 

Seuran johto osallistui laajasti sellaisiin kiistanalaisiin hankkeisiin kuin rantojen täyttäminen ja rakentaminen sekä Töölönlahden suunnittelu. Näistä aiheista sekä vuorovaikutussuhteista oli useita keskustelutilaisuuksia lähinnä Kaupunkisuunnitteluvirastossa. Lisäksi osallistuttiin konkreettisesti rantoihin tutustumiseen ja niiden puhdistamiseen. Näissä seuraa edustivat lähinnä puheenjohtaja ja sihteeri. Yhteydet muihin kaupunginosayhdistyksiin syvenivät, sillä yhdistykset nähdään yhä enemmän suunnittelubyrokratian ja poliittisen vallankäytön vastapainona, mikä vastaa uuden rakennus- ja maankäyttölain tarkoittamaa vuorovaikutusta ja kaupunkilaisten osallistumista. 
Raitiovaunuliikenteen järjestelyistä – mm. uusi linja 9 – annettiin lausunto, jossa vastustettiin palvelujen huonenemista ja esitettiin uusia vaihtoehtoja mm Munkkisaaren suuntaan. 
Johanneksen kentän keinojääradasta uusittiin esitys kaupungille. 

5. TALOUS 

Jäsenmaksutuloja kertyi 2800.-  mk. Kotisivujen laatimiseen saatiin 5.000.- markkaa. 

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Altti Majava ja Jorma Harju, varalla Pentti Wavela ja Lasse Grönberg.

Toimintakertomus vuodelta 2000

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran kuudes toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994. Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

1. JÄSENISTÖ

Vuonna 2000 seuran jäsenmaksun maksoi 42 varsinaista jäsentä ja 3 kannattajajäsentä. Jäsenmaksu oli vuonna 2000 varsinaisilta jäseniltä 50,- ja kannattajajäseniltä 200,- markkaa. Postituslistalla on ollut 60 nimeä.

Jäsenkirjeitä on postitettu vuoden kuluessa kolme:

1/2000 maaliskuussa ennen kevätkokousta

2/2000 huhtikuussa ennen puistotalkoita

3/2000 marraskuussa ennen syyskokousta

Viimeinen tiedote jaettiin lisäksi Bulevardi 48:aan (59 asuntoa) yhdessä Tervetuloa Punavuoreen ja Punavuoriseuraan -esitteen kanssa.

2. JOHTOKUNTA

Seuran johtokunnan kokoonpano vuonna 2000 oli seuraava:

puheenjohtaja Pirjo Salo
varapuheenjohtaja Paavo Sollamo
taloudenhoitaja Pirkko Kukkurainen*
sihteeri Hannele Seppinen*
jäsen Björn-Olof Ahlgren*
jäsen Heidi Andersson
jäsen Salli Aho*
jäsen Rita Malmberg

*:llä merkityt ovat johtokunnassa toista kauttaan eli erovuorossa syyskokouksessa 2000. Ahlgren, Seppinen ja Malmberg tulevat lisäksi tuolloin olleeksi johtokunnassa kuusi vuotta, jolloin heitä ei voida sääntöjen mukaan valita uudelleen.

Johtokunta on kokoontunut yhteensä 8 kertaa. Kokoukset on yleensä pidetty Punavuoren klubilla (ent. Punavuori-projekti) Iso Roobertinkatu 35-37.

3. VARSINAINEN TOIMINTA

Vuoden toiminta on keskittynyt neljän kysymyksen ympärille. Ensimmäinen on ollut Erottajanmäen pysäköintilaitoksen laajennushanke, jota seura on voimakkaasti vastustanut. Toinen kysymys oli Iso Roobertinkadun kävelykatuosuuden kunnostaminen. Rakennusviraston kanssa järjestetyn katselmuksen seurauksena katua kunnostettiin kesän aikana, vääntyneitä puiden suojia oikaistiin, rikkoutunutta katukivetystä korjattiin jne. Ensi kesänä jatketaan kukkaistutuksilla. Sinebrychoffin puiston perusparannuksen suunnittelu ehti loppusuoralle, lisäksi puiston kohdalla tuli esiin kysymys Ulkomaisen taiteen museon museokahvilan kaavasta. Seura vastusti pienestä huolto- ja varastorakennuksesta 200 neliömetrin kahvilaksi paisuneen rakennuksen tuloa puistoon. Myös kaupunginosan siistiytymiseen tähtäävä Stop töhryille -kampanjaa on edelleen jatkettu.

KEVÄTKOKOUS 21.3.

Elävän musiikin yhdistyksen ELMU:n tiloissa Nosturissa. Tutustuttiin Nosturin tiloihin, lisäksi kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusosaston projektipäällikko Annukka Lindroos kertoi Nosturin ympäristön suunnitelmista.

SINEBRYCHOFFIN PUISTON SIIVOUSTALKOOT 3.5.

yhdessä Leikkipuisto Haukan kanssa.

SYYSKOKOUS 28.11.

Sääntömääräisten kokousasioiden lisäksi kaupungin tietokeskuksen tutkija Pekka Vuori kertoi Punavuoresta tilastojen valossa. Kokous pidettiin Snellmanin koululla. Kokouksesta tiedotettiin myös ilmoituksella Kamppi-Eira -lehdessä.

STOP TÖHRYILLE -PROJEKTI

Rakennusviraston matka Hannoverin EXPO:on. Mukana Pirjo Salo ja Salli Aho.

Pirjo Salo haastateltavana radiossa.

Rakennusviraston jouluglögit kampanjassa aktiivisesti mukan olleille.

4. KANNANOTOT JA EDUSTUS

Seura on lähettänyt seuraavat kannanotot:

– Kaupunkisuunnitteluvirastoon kannanotto Erottajanmäen pysäköintilaitoksen laajentamisesta

-14.2. Kaupunkisuunnitteluvirastoon kannanotto Sinebrychoffin museon asemakaavan muutosehdotuksesta.

-Samasta aiheesta tapaaminen (Salo ja Seppinen) arkkitehti Kirsti Ervolan kanssa KSV:ssä.

-15.3. Lisäys aiempaan kannanottoon

-16.3. Kirje rakennusviraston katuosastolle 15- vuotiaan kävelykadun huonosta kunnosta.

– Kaupunginvaltuuston valtuustoryhmille mielen virkistykseksi kannanotot museokahvilasta ja Erottajanmäen pysäköintilaitoksesta ennen asian käsittelyä.

– Puheenjohtaja ja sihteerin allekirjoittama yleisönosastokommentti HeSa:n keskustelua-palstalla pysäköintilaitoksesta, kaupungin päätöksenteko käytännöstä ja kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksista. Samasta aiheesta sihteerin haastattelu Radio Mellannylandin ajankohtaislähetyksessä.

– kaupunginosayhdistysten yhteinen kirje Laajalahden kylpylähotellihankkeesta, ensimmäisenä allekirjoittajana Töölö-Seura.

– Kunnallisvaaleissa ehdokkaina olleille punavuorelaisille lähetettiin syyskokouksen alla kirje/sähköpostiviesti, jossa heitä kutsuttiin mukaan seuran toimintaa.

– 29.11. Kh:n puheenjohtajalle ja jäsenille kiitoskirje kh:n 20.11.2000 tekemän päätöksen johdosta, jossa koirapuisto päätettiin pitää Koffin puiston suunnitelmissa vastoin lautakunnan esitystä.

Seuran edustaja/edustajia on osallistunut seuraavin tapaamisiin:

-Seuran puheenjohtaja on vuoden aikana osallistunut Sinebrychoffin puiston perusparannusta suunnittelevan työryhmän kokouksiin.

-Iso Roobertinkadun kunnostuskatselmus 8.5. Mukana rakennusviraston edustajia, seurasta Pirjo Salo ja Paavo Sollamo. Epäkohdat kirjattiin ja osa korjattiin kesän aikana.

– Seura osallistui Kaupungin kadut -asukasviikon valmisteluihin. Iso Roobertinkadun liikkeet kierrettiin kertoen kadun 15-vuotisjuhlista. Kehoitettiin niitä juhlistamaan tapausta itse parhaaksi katsomallaan tavalla. Banderollit kadun yllä kertoivat asiasta, samoin Kaupunginmuseon kokoelmista hankitut kuvat Iso Roobertinkadusta entisinä aikoina.

5. TALOUS

Jäsenmaksutuloja kertyi 2700.- mk. Avustuksen anomista tiedottamiseen ja internet-kotisuvujen avaamiseen suunniteltiin, mutta ajatusta ei ehditty toteuttaa.  

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Reijo K. Laine ja Pentti Wavela sekä varalla Lasse Grönberg ja Jorma Harju.