Toimintakertomus vuodelta 2002

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran kahdeksas toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994. Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

1. JÄSENISTÖ

Vuonna 2002 seuran jäsenmaksun maksoi 38 varsinaista jäsentä ja 3 kannattajajäsentä. Jäsenmaksu oli vuonna 2002 varsinaisilta jäseniltä 10.- euroa ja kannattajajäseniltä 40.- euroa. Postituslistalla on ollut 98 nimeä.

Jäsenkirjeitä on postitettu vuoden kuluessa kaksi, ennen kevät- ja syyskokousta.

2. JOHTOKUNTA

Seuran johtokunnan kokoonpano on vuonna 2002 ollut seuraava.

Puheenjohtaja Pirjo Salo
Varapuheenjohtaja Asko Salokorpi, joka toimi myös sihteerinä
Taloudenhoitaja Salli Aho
Kati Garam
Pirjo Hiidenmaa
Pirkko Kukkurainen
Kimmo Linnilä
Marja Elina Tyrväinen

Johtokunta on kokoontunut keväällä 4 kertaa, samoin syksyllä 4 kertaa Betania-talossa.

KEVÄTKOKOUS

pidettiin Hietalahden hallissa 10.4.2002. Ennen varsinaista kokousta arkkitehti Bosse Österberg kertoi Hietalahden toria koskevista suunnitelmista, arkkitehti Jorma Toivonen hallin uusimisen periaatteista ja seuran sihteeri Asko Salokorpi kauppahallien arkkitehtuurin taustoja.

SYYSKOKOUS

pidettiin 28.11.2002 Betania-talossa. Syyskokouksen yhteydessä kuultiin Vesa Aution selostus edullisista laajakaistayhteyksistä, joista oli kokemuksia Maunulasta. Lisäksi katsottiin Helsinki-aiheinen lyhytfilmi.

3. VARSINAINEN TOIMINTA

Aikaisemmista kannanotoista seurattiin Sinebrychoffin puiston ja museokahvilan suunnitelmia, joihin ei kuitenkaan enää voitu vaikuttaa asemakaavan tultua hyväksytyksi.

KOTISIVUT

Muiden kaupunginosayhdistysten tavoin Punavuoriseura käynnisti kotisivujen tekemisen vuoden 2001 puolella. Sivut, joiden tekemistä oli rahoittanut Helsingin ympäristökeskus ja jotka oli tehnyt Oiva Eskola, saatiin käyttöön kertomusvuoden tammikuussa. Niiden hoidosta on vastannut Kimmo Linnilä. Kolmen eteläisen yhdistyksen yhteistyö, johon Kimmo Linnilä ja Asko Salokorpi osallistuivat vuoden 2001 keväällä, ei saanut jatkoa. Internet-osoite on www.kaupunginosat.net/punavuori.

PUNAVUOREN ARKKITEHTUURIOPAS

Kaupungilta haettiin rahoitusta Punavuoren arkkitehtuurioppaan tekemiseen, samanlaisen kuin jo olemassa oleva Etu-Töölön ja Taka-Töölon opas. Helsingin ympäristökeskuksen ja kaupungin tietotustoimiston avustuksella opas valmistui Asko Salokorven tekemänä tammikuussa 2003.

4. KANNANOTOT JA EDUSTUS

Seuran johto osallistui laajasti sellaisiin kiistanalaisiin hankkeisiin kuin rantojen täyttäminen ja rakentaminen sekä Töölönlahden suunnittelu. Näistä aiheista sekä vuorovaikutussuhteista oli useita keskustelutilaisuuksia mm. Kaupunkisuunnitteluvirastossa. Jatkettiin yhteydenpitoa muihin eteläisiin kaupunginosayhdistyksiin, sillä yhdistykset nähdään yhä enemmän suunnittelubyrokratian ja poliittisen vallankäytön vastapainona, mikä vastaa uuden rakennus- ja maankäyttölain tarkoittamaa vuorovaikutusta ja kaupunkilaisten osallistumista.

Suuri kysymys oli uusi yleiskaava, joka mm. tarkoittaa Jätkäsaaren muuttamita asunto- ja työpaikka-alueeksi ja siitä aiheutuvia seurauksia liikenteelle. Seura antoi siitä lausuntonsa, joka on samoin kuin muut lausunnot luettavissa nettisivuilla. Hyvästä yhteydenpidosta kaupunginosayhdistyksiin kaupunkisuunnitteluvirasto sai Helkan palkinnon.

Vuoden 2002 aikana käynnistyi uusi projekti YKS (ympäristö, kontaktit, seuranta). Punavuoriseura tarjoutui tutkimuksen kohteeksi ja hyväksyttiin vertailialueeksi. YKS-toimintaan osallistuivat puheenjohtaja Pirjo Salon ohella myös Salli Aho ja vuoden 2003 johtokunnan jäsen Rita Landén. Toiminta jatkuu vuonna 2003.

Asian luonteesta johtuen seuraa edustivat eri tilaisuuksissa lähinnä puheenjohtaja ja sihteeri.

Lisäksi annettiin Ympäristökeskukselle lausunto kestävän kehityksen periaatepaperista, sekä U udenmaankatu 38:n tontin asemakaavamuutoksesta. Lausunto annettiin myös raitiovaunu 9:n uudesta linjauksesta.

5. TALOUS

Jäsenmaksutuloja kertyi euroa. Punavuoren arkkitehtuurioppaan laatimiseen saatiin Helsingin ympäristökeskukselta 1500 euroa, josta suurin osa maksettiin Salokorvelle työpalkkiona, muu osa valokuvaus ym. kulujen korvaamiseen.

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Altti Majava ja Jorma Harju, varalla Pentti Wavela ja Paavo Sollamo.

Toimintakertomus vuodelta 2001

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran kuudes toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994. Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

1. JÄSENISTÖ

Vuonna 2001 seuran jäsenmaksun maksoi 39 varsinaista jäsentä ja 4 kannattajajäsentä. Jäsenmaksu oli vuonna 2001 varsinaisilta jäseniltä mk 50.- ja kannattajajäseniltä mk 200.-. Postituslistalla on ollut 81 nimeä. 

Jäsenkirjeitä on postitettu vuoden kuluessa kaksi, ennen kevät- ja syyskokousta. 

2. JOHTOKUNTA 

Seuran johtokunnan kokoonpano on vuonna 2001 ollut seuraava. 
puheenjohtaja Pirjo Salo 
varapuheenjohtaja Paavo Sollamo 
taloudenhoitaja Pirkko Kukkurainen 
sihteeri Asko Salokorpi 
jäsen Salli Aho 
jäsen Kati Garam 
jäsen Kimmo Linnilä 
jäsen Marja Elina Tyrväinen 

Johtokunta on kokoontunut keväällä 4 kertaa Punavuoren klubilla, samoin syksyllä 4 kertaa, syyskuusta lähtien Betania-talossa. Kevätkokous pidettiin 20.3.2001 Snellmanin koululla, syyskokous 6.11.2001 Betania-talossa. 

3. VARSINAINEN TOIMINTA 

Seura teki Helsingin kaupungille aloitteet Uudenmaankadun tunneliaukon kunnostamisesta ja Isoroobertinkadun suojatien korjaamisesta – josta oli tehty aloite jo edellisenä vuonna. Kumpikin aloite johti toivottuun tulokseen. Samoin tuli kävelykadun päihin joksikin aikaa kukkalaatikot, joita oli ehdotettu edellisenä vuonna. 
Aikaisemmista kannanotoista seurattiin Sinebrychoffin puiston ja museokahvilan suunnitelmia, joihin ei kuitenkaan enää voitu vaikuttaa asemakaavan tultua hyväksytyksi. 

KEVÄTKOKOUS 
pidettiin Snellmanin koululla 20.3.2001. Ennen varsinaista kokousta esiteltiin Betania-talon projektia, Kristiina Aho talon käyttöä, Asko Salokorpi sen arkkitehtuurin taustoja sekä Hanna Pitkänen restauroinnin periaatteita. 

PUNAVUORI-ILTA 
vietettiin 6.4.2001 ravintoka Iso-Ankkurissa, musiikista vastasi Toimelan Vapaaopiston  mandoliininsoittajat esittämällä Blue Grass country-musiikkia. 

SYYSKOKOUS 
pidettiin 6.11.2001 Betaniassa. Sihteeri Salokorpi luennoi kokouksen aluksi eteläisten kaupunginosien arkkitehtuurista. Paikalla oli myös vierailijoita eteläisistä yhdistyksistä. 

BETANIA-TALO 
Betania-talon käyttöä suunnittelevassa työryhmässä Punavuoriseuraa edustivat Pirjo Salo ja Salli Aho. Talo vihittiin käyttöönsä syyskuussa 2001. Seuralla on oikeus käyttää alakerran tiloja omiin tilaisuuksiinsa, mm. johtokunnan kokouksiin. Punavuoriseura teki yhdessä Betania-talossa toimivan Meripirtti-päiväkodin kanssa esityksen rakennusvirastolle korotetun suojatien rakentamisesta korttelin keskelle suoraan Telakkapuiston portille. 

KOTISIVUT 
Muiden kaupunginosayhdistysten tavoin Punavuoriseura käynnisti kotisivujen tekemisen. Aluksi Kimmo Linnilä ja Asko Salokorpi osallistuivat vuoden 2001 keväällä kolmen muun eteläisen yhdistyksen kanssa yhteisen kotikatu-sivun suunnitteluun. Seura haki ja sai Paikallisagenda-rahoitusta omien kotisivujen tekemiseen, mutta toteutus jäi niukasti vuoden 2002 puolelle. Internet-osoite onwww.kaupunginosat.net/punavuori 

PUNAVUOREN ARKKITEHTUURIOPAS 
Kaupungilta haettiin rahoitusta Punavuoren arkkitehtuurioppaan tekemiseen, samanlaisen kuin jo olemassa oleva Etu-Töölön opas. Kertomusvuonna rahaa ei kuitenkaan myönnetty. 

4. KANNANOTOT JA EDUSTUS 

Seuran johto osallistui laajasti sellaisiin kiistanalaisiin hankkeisiin kuin rantojen täyttäminen ja rakentaminen sekä Töölönlahden suunnittelu. Näistä aiheista sekä vuorovaikutussuhteista oli useita keskustelutilaisuuksia lähinnä Kaupunkisuunnitteluvirastossa. Lisäksi osallistuttiin konkreettisesti rantoihin tutustumiseen ja niiden puhdistamiseen. Näissä seuraa edustivat lähinnä puheenjohtaja ja sihteeri. Yhteydet muihin kaupunginosayhdistyksiin syvenivät, sillä yhdistykset nähdään yhä enemmän suunnittelubyrokratian ja poliittisen vallankäytön vastapainona, mikä vastaa uuden rakennus- ja maankäyttölain tarkoittamaa vuorovaikutusta ja kaupunkilaisten osallistumista. 
Raitiovaunuliikenteen järjestelyistä – mm. uusi linja 9 – annettiin lausunto, jossa vastustettiin palvelujen huonenemista ja esitettiin uusia vaihtoehtoja mm Munkkisaaren suuntaan. 
Johanneksen kentän keinojääradasta uusittiin esitys kaupungille. 

5. TALOUS 

Jäsenmaksutuloja kertyi 2800.-  mk. Kotisivujen laatimiseen saatiin 5.000.- markkaa. 

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Altti Majava ja Jorma Harju, varalla Pentti Wavela ja Lasse Grönberg.

Punavuoriseura

Punavuori on kivikaupungin osa, jossa asuu noin 8000 henkeä. Kuten Helsingissä on tapana, myös Punavuoressa on kaupunginosayhdistys, Punavuoriseura ry. Se on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Toivomme, että seuran jäseneksi liittyisi mahdollisimman moni asukas alueelta, jota rajaavat Uudenmaankatu, Yrjönkatu, Ratakatu, Laivurinrinne, Laivurinkatu, Sepänkatu, Tehtaankatu, Telakkakatu, Hietalahdenranta, Bulevardi ja Sinebrychoffinkatu ja tietenkin missä tahansa muuallakin asuva. Punavuoren talojen kuvat ja tiedot löydät osoitteesta www.korttelit.fi.

Sääntöjensä mukaan seura työskentelee alueen sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi. Olennaisia kohteita ovat ympäristökulttuuri ja maisemanhoito. Siksi seura järjestää kokouksia ja luentotilaisuuksia, joko yksin tai muiden läheisten kaupunginosayhdistysten kuten Eteläisten kaupunginosien, Kampin, Eiran ja Munkkisaari-Hernesaaren kanssa.

Punavuoriseuralla on mainittujen yhdistysten kanssa syyskuussa käyttöön vihitty kokoontumispaikka, Betania-talo Merimiehenkadun ja Perämiehenkadun kulmassa.

Kotiseudun tuntemus ja mielenkiinto rakennettuun ympäristöön suuntaavat katseet mahdollisiin epäkohtiin ja seuralla on ollut hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kaupungin elimiin sekä niiden päätöksentekoon. Seura on ottanut kantaa monenlaisiin asioihin, usein tukeakseen myös naapuriseurojen pyrkimyksiä. Seura onkin osa Helsingin Kaupunginosa-yhdistysten liiton Helkan eteläistä suurpiiriä, joka ulottuu Lauttasaaresta Katajanokalle ja Töölöstä Eiraan.

Jäseneksi ilmoittautuminen tapahtuu helpoimmin ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin esim. sähköpostitse.

Tervetuloa mukaan kehittämään Punavuoren energistä kaupunginosaa 🙂

 

Punavuoriseura ry – Föreningen Rödbergen rf

Punavuori on kivikaupungin osa, jossa asuu noin 8000 henkeä. Kuten Helsingissä on tapana, myös Punavuoressa on kaupunginosayhdistys, Punavuoriseura ry. Se on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Toivomme, että seuran jäseneksi liittyisi mahdollisimman moni asukas alueelta, jota rajaavat Uudenmaankatu, Yrjönkatu, Ratakatu, Laivurinrinne, Laivurinkatu, Sepänkatu, Tehtaankatu, Telakkakatu, Hietalahdenranta, Bulevardi ja Sinebrychoffinkatu ja tietenkin missä tahansa muuallakin asuva. Punavuoren talojen kuvat ja tiedot löydät osoitteesta www.korttelit.fi.

Sääntöjensä mukaan seura työskentelee alueen sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi. Olennaisia kohteita ovat ympäristökulttuuri ja maisemanhoito. Siksi seura järjestää kokouksia ja luentotilaisuuksia, joko yksin tai muiden läheisten kaupunginosayhdistysten kuten Eteläisten kaupunginosien, Kampin, Eiran ja Munkkisaari-Hernesaaren kanssa.

Punavuoriseuralla on mainittujen yhdistysten kanssa syyskuussa käyttöön vihitty kokoontumispaikka, Betania-talo Merimiehenkadun ja Perämiehenkadun kulmassa.

Kotiseudun tuntemus ja mielenkiinto rakennettuun ympäristöön suuntaavat katseet mahdollisiin epäkohtiin ja seuralla on ollut hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kaupungin elimiin sekä niiden päätöksentekoon. Seura on ottanut kantaa monenlaisiin asioihin, usein tukeakseen myös naapuriseurojen pyrkimyksiä. Seura onkin osa Helsingin Kaupunginosa-yhdistysten liiton Helkan eteläistä suurpiiriä, joka ulottuu Lauttasaaresta Katajanokalle ja Töölöstä Eiraan.

Jäseneksi ilmoittautuminen tapahtuu helpoimmin ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin esim. sähköpostitse.

Tervetuloa mukaan kehittämään Punavuoren energistä kaupunginosaa 🙂

 

Toimintakertomus vuodelta 2000

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran kuudes toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994. Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

1. JÄSENISTÖ

Vuonna 2000 seuran jäsenmaksun maksoi 42 varsinaista jäsentä ja 3 kannattajajäsentä. Jäsenmaksu oli vuonna 2000 varsinaisilta jäseniltä 50,- ja kannattajajäseniltä 200,- markkaa. Postituslistalla on ollut 60 nimeä.

Jäsenkirjeitä on postitettu vuoden kuluessa kolme:

1/2000 maaliskuussa ennen kevätkokousta

2/2000 huhtikuussa ennen puistotalkoita

3/2000 marraskuussa ennen syyskokousta

Viimeinen tiedote jaettiin lisäksi Bulevardi 48:aan (59 asuntoa) yhdessä Tervetuloa Punavuoreen ja Punavuoriseuraan -esitteen kanssa.

2. JOHTOKUNTA

Seuran johtokunnan kokoonpano vuonna 2000 oli seuraava:

puheenjohtaja Pirjo Salo
varapuheenjohtaja Paavo Sollamo
taloudenhoitaja Pirkko Kukkurainen*
sihteeri Hannele Seppinen*
jäsen Björn-Olof Ahlgren*
jäsen Heidi Andersson
jäsen Salli Aho*
jäsen Rita Malmberg

*:llä merkityt ovat johtokunnassa toista kauttaan eli erovuorossa syyskokouksessa 2000. Ahlgren, Seppinen ja Malmberg tulevat lisäksi tuolloin olleeksi johtokunnassa kuusi vuotta, jolloin heitä ei voida sääntöjen mukaan valita uudelleen.

Johtokunta on kokoontunut yhteensä 8 kertaa. Kokoukset on yleensä pidetty Punavuoren klubilla (ent. Punavuori-projekti) Iso Roobertinkatu 35-37.

3. VARSINAINEN TOIMINTA

Vuoden toiminta on keskittynyt neljän kysymyksen ympärille. Ensimmäinen on ollut Erottajanmäen pysäköintilaitoksen laajennushanke, jota seura on voimakkaasti vastustanut. Toinen kysymys oli Iso Roobertinkadun kävelykatuosuuden kunnostaminen. Rakennusviraston kanssa järjestetyn katselmuksen seurauksena katua kunnostettiin kesän aikana, vääntyneitä puiden suojia oikaistiin, rikkoutunutta katukivetystä korjattiin jne. Ensi kesänä jatketaan kukkaistutuksilla. Sinebrychoffin puiston perusparannuksen suunnittelu ehti loppusuoralle, lisäksi puiston kohdalla tuli esiin kysymys Ulkomaisen taiteen museon museokahvilan kaavasta. Seura vastusti pienestä huolto- ja varastorakennuksesta 200 neliömetrin kahvilaksi paisuneen rakennuksen tuloa puistoon. Myös kaupunginosan siistiytymiseen tähtäävä Stop töhryille -kampanjaa on edelleen jatkettu.

KEVÄTKOKOUS 21.3.

Elävän musiikin yhdistyksen ELMU:n tiloissa Nosturissa. Tutustuttiin Nosturin tiloihin, lisäksi kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusosaston projektipäällikko Annukka Lindroos kertoi Nosturin ympäristön suunnitelmista.

SINEBRYCHOFFIN PUISTON SIIVOUSTALKOOT 3.5.

yhdessä Leikkipuisto Haukan kanssa.

SYYSKOKOUS 28.11.

Sääntömääräisten kokousasioiden lisäksi kaupungin tietokeskuksen tutkija Pekka Vuori kertoi Punavuoresta tilastojen valossa. Kokous pidettiin Snellmanin koululla. Kokouksesta tiedotettiin myös ilmoituksella Kamppi-Eira -lehdessä.

STOP TÖHRYILLE -PROJEKTI

Rakennusviraston matka Hannoverin EXPO:on. Mukana Pirjo Salo ja Salli Aho.

Pirjo Salo haastateltavana radiossa.

Rakennusviraston jouluglögit kampanjassa aktiivisesti mukan olleille.

4. KANNANOTOT JA EDUSTUS

Seura on lähettänyt seuraavat kannanotot:

– Kaupunkisuunnitteluvirastoon kannanotto Erottajanmäen pysäköintilaitoksen laajentamisesta

-14.2. Kaupunkisuunnitteluvirastoon kannanotto Sinebrychoffin museon asemakaavan muutosehdotuksesta.

-Samasta aiheesta tapaaminen (Salo ja Seppinen) arkkitehti Kirsti Ervolan kanssa KSV:ssä.

-15.3. Lisäys aiempaan kannanottoon

-16.3. Kirje rakennusviraston katuosastolle 15- vuotiaan kävelykadun huonosta kunnosta.

– Kaupunginvaltuuston valtuustoryhmille mielen virkistykseksi kannanotot museokahvilasta ja Erottajanmäen pysäköintilaitoksesta ennen asian käsittelyä.

– Puheenjohtaja ja sihteerin allekirjoittama yleisönosastokommentti HeSa:n keskustelua-palstalla pysäköintilaitoksesta, kaupungin päätöksenteko käytännöstä ja kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksista. Samasta aiheesta sihteerin haastattelu Radio Mellannylandin ajankohtaislähetyksessä.

– kaupunginosayhdistysten yhteinen kirje Laajalahden kylpylähotellihankkeesta, ensimmäisenä allekirjoittajana Töölö-Seura.

– Kunnallisvaaleissa ehdokkaina olleille punavuorelaisille lähetettiin syyskokouksen alla kirje/sähköpostiviesti, jossa heitä kutsuttiin mukaan seuran toimintaa.

– 29.11. Kh:n puheenjohtajalle ja jäsenille kiitoskirje kh:n 20.11.2000 tekemän päätöksen johdosta, jossa koirapuisto päätettiin pitää Koffin puiston suunnitelmissa vastoin lautakunnan esitystä.

Seuran edustaja/edustajia on osallistunut seuraavin tapaamisiin:

-Seuran puheenjohtaja on vuoden aikana osallistunut Sinebrychoffin puiston perusparannusta suunnittelevan työryhmän kokouksiin.

-Iso Roobertinkadun kunnostuskatselmus 8.5. Mukana rakennusviraston edustajia, seurasta Pirjo Salo ja Paavo Sollamo. Epäkohdat kirjattiin ja osa korjattiin kesän aikana.

– Seura osallistui Kaupungin kadut -asukasviikon valmisteluihin. Iso Roobertinkadun liikkeet kierrettiin kertoen kadun 15-vuotisjuhlista. Kehoitettiin niitä juhlistamaan tapausta itse parhaaksi katsomallaan tavalla. Banderollit kadun yllä kertoivat asiasta, samoin Kaupunginmuseon kokoelmista hankitut kuvat Iso Roobertinkadusta entisinä aikoina.

5. TALOUS

Jäsenmaksutuloja kertyi 2700.- mk. Avustuksen anomista tiedottamiseen ja internet-kotisuvujen avaamiseen suunniteltiin, mutta ajatusta ei ehditty toteuttaa.  

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Reijo K. Laine ja Pentti Wavela sekä varalla Lasse Grönberg ja Jorma Harju.

Hallitus 2018

Puheenjohtaja
Tuija Lindholm
puh 050 523 1357
punavuoriseura18@gmail.com

Sihteeri
Minna Prunnila
puh. 050 3447830
minna.prunnila@etko.fi

Tewe Kaitaranta

Marjaana Sorakunnas

Haide Österlund

Seppo Luoto

luotoseppo@gmail.com 

Varajäsen: Leena Kuumola

Punavuoren puistokummien yhteyshenkilö

Titta Leikkari
gsm 0400 830328
titta.leikkari@gmail.com