Asukasilta kirjaston puolesta

366
valokeilassa_net.jpg
valokeilassa_net.jpg

Roihuvuoren kirjasto on luovuttamaton lähipalvelu

Roihuvuori-seuran 4.2. järjestämässä asukasillassa tuli jälleen kerran todettua, että Roihuvuoren kirjasto on seudun asukkaille tärkeä ja rakas. Helsingin kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien edustajat RKP:ta lukuunottamatta, kirjastoväki ja paikalle kinosten keskeltä saapuneet yli 200 kansalaista Roihuvuoresta ja lähialueilta olivat yksimielisiä siitä, että Roihuvuoren kirjasto on merkityksellinen lähipalvelu. Kirjastoa tulee kehittää osana alueellisia lähipalveluja ja puheet sen lakkauttamisesta on lopetettava.

lukuhetki_net.jpgKoulujen läheisyydessä sijaitseva kirjasto on lainausmääriensä puolesta huipputasoa etenkin lasten ja nuorten keskuudessa. Kaupungin palveluverkon kehittämissuunnitelmat ovat vääristyneet seinistä ja neliöistä puhumiseksi sen sijaan, että todella kehitettäisiin ja tehostettaisiin asukkaiden palveluja ja niiden saavutettavuutta. Tätä mieltä olivat niin poliittisten ryhmien edustajat kokoomuksen Pia Pakarisesta kommunistien Yrjö Hakaseen kuin asukkaatkin.

Poliitikoista Paavo Arhinmäki (vas.) painotti, että laskennallinen säästäminen kaupungin sisäisissä vuokrissa on täysin näennäistä Aku Ankka –säästämistä, eikä nykyisestä suojellusta kirjastorakennuksesta luopuminen toisi tosiasiallisia säästöjä. Sen sijaan on hienoa, että kirjastoksi tehty rakennus on Roihuvuoressa yhä elävästi alkuperäisessä käytössään.

Tammisalossa asuva Sole Molander (kesk.) muistutti ettemme ole ensimmäistä kertaa pelastamassa Roihuvuoren kirjastoa. Hän korosti myös kirjaston merkitystä alueen koululaisille.

kirjojaihmisia_net.jpg

Valtuutettu Tuomas Rantanen (vihr.) näki, että lähikirjasto on ei-kaupallinen yhteisöä luova tila, johon tulee yhdistää kansalaisia palvelevia toimintoja. Lisäksi Rantanen peräänkuulutti solidaarisuutta ja kokonaisnäkemystä. Ei ole kysymys vain Roihuvuoresta ja vain kirjastosta vaan kaikkien helsinkiläisten lähipalveluista. Leikkauslistaksi typistyneessä palvelujen kehittämissuunnittelussa Itä- ja Koillis-Helsinki on tuntunut saavan niskaansa kohtuuttomastikin säästöpaineita.

satutuokio_net.jpgValtuutettu Yrjö Hakanen (skp) arveli, että Helsingin kaupunginvaltuustosta löytyy se enemmistö, joka on valmis jatkamaan lähikirjastojen toimintaa. Hakanen kuitenkin kysyi samaan hengenvetoon, mahtaako sieltä löytyä enemmistö, joka on valmis turvaamaan kirjastolle myös tarvittavat varat ja riittävän määrän henkilökuntaa.

Niina Huru (ps.) kysyi tilaisuuteen osallistujilta kuinka moni heistä oli käynyt kirjastossa viikoaikana. Läsnäolijoista myöntävän vastauksen antoi yli puolet.

Tilaisuudessa vallitsi vankka usko kirjaston paikalliseen merkitykseen ja kirjastolaitoksen uusiutumiskykyyn. Kirja- ja av-lainauksen lisäksi Roihuvuoren kirjasto tarjoaa nykyisellään internet-palveluja, urheiluvälinelainausta yhteistyössä liikuntaviraston kanssa sekä järjestää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa erilaisia tapahtumia tiloissaan. Kysyttäessä asukkaiden ja poliitikkojen kehittämisideoita kirjattiin esimerkiksi seuraavia toiveita: edelleen lisää yhteistyötä koulujen kanssa kerho- ja iltapäivätoiminnan merkeissä, ikäihmisten tietotekniikkaopastusta ja siten lisää sukupolvien välistä vuorovaikutusta, kierrätyspiste kirjaston nurkalle, jotta voi yhdistää nämä hyödyt ja postipiste takaisin Roihuvuoreen kirjaston tiloihin.

yleisoa_net.jpg

Roihuvuoren kirjaston puolesta –adressin on allekirjoittanut tähän mennessä 1600 kirjaston käyttäjää. Adressin voi käydä allekirjoittamassa kirjastolla.

Teksti Vesa Soikkeli ja kuvat Merja Haakana.