Asukaskysely lähityöhankkeen toiminnasta

355
Roihuvuori-Seura
Roihuvuori-Seura

Helsingin kaupunki haluaa tiedustella kaupunkilaisilta, tuntevatko he viime vuonna sosiaalivirastossa aloitettua lähityöhanketta ja pidetäänkö lähityöntekijöiden työpanosta tarpeellisena myös jatkossa. Kyselyyn voi vastata sivulla 

https://digiumenterprise.com/answer/?sid=438479&chk=4UNJHKHQ

Sosiaalialan koulutuksen saaneet lähityöntekijät ovat jalkautuneet kaduille, ostoskeskuksiin ja muille julkisille paikoille Pohjois-, Itä- ja Etelä-Helsingissä. Heidän toimenkuvanaan on kuulla alueen asukkaita ja viedä näiden esittämiä huolenaiheita eteenpäin muille viranomaisille. Lisäksi he puuttuvat havaitsemiinsa ongelmiin kadulla ja pyrkivät selvittelemään ristiriitatilanteita keskustelemalla ja sovittelemalla.

Jalkautuessa havaittuja epäkohtia viedään tiedoksi ja työstettäväksi hankkeen yhteistyöverkostoille, joihin kuuluu muun muassa poliisi, nuorisotyö, asukasyhdistykset ja taloyhtiöt. Lähityöhankkeen tavoitteena on näin parantaa helsinkiläisten kokemaa viihtyvyyttä ja arkiturvallisuuden tunnetta.

Lähityöhankkeen toiminta-aluetta on suunniteltu laajennettavaksi ja toimintaa vakinaistettavaksi. Kaupunki haluaa kuulla kaupunkilaisten näkemyksiä asiasta asukaskyselyn avulla. Kyselyyn voi vastata helmikuun loppuun saakka.