Huhtikuun asukasilta 8.4.2010

312
herttoniemi_4.jpg
herttoniemi_4.jpg

Itäinen Helsinki ja kaupunkisuunnittelu

Roihuvuori-seuran asukasilta torstaina 8.4.2010 klo 18.30 Roihuvuoren kirkon seurakuntasalissa (Tulisuontie 2)

Alustajana apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

Sekä Herttoniemen metroaseman ympäristöä että Itäkeskuksen keskusta suunnitellaan rakennettavaksi tiiviimmiksi.

Herttoniemessä metroasema uusitaan ja alueelle rakennetaan
uusia asuin- ja liiketiloja.

Itäkeskukseen puolestaan esitetään
katettavaksi osa Itäväylää ja siten luomaan
tiloja uusille työpaikoille ja asukkaille.
Itäkeskuksen maamerkki saa suunnitelmien
mukaan uusia tornitaloja naapuriinsa.

Etelässä Kruunuvuorenrannan ja
Tahvonlahden rakentaminen on yksi tämän
hetken isoimmista asuinaluerakentamis-hankkeista.Laajasaloon ollaan suunnitelmien
mukaan myös rakentamassa raideyhteyttä
Kruunuvuorenrannan kautta.

Herttoniemen metroaseman, Itäkeskuksen ja Kruunuvuorenrannan väliin jäävän  kolmioon mahtuu myös Roihuvuori, jossa on omia kaavoitukseen liittyviä suunnitelmia.

Kuinka Herttoniemen, Itäkeskuksen sekä Kruununvuorenrannan kolme suurta rakennushanketta heijastuvat Roihuvuoren sekä itäisen Helsingin liikenteeseen, palveluihin ja asukkaisiin? Onko Roihupellon suunniteltu metroasema ajankohtainen? Jäävätkö vanhojen 1950- ja 1960-lukujen esikaupunkialueiden kehittämishankkeet suurten naapuriprojektien varjoon?

Tervetuloa joukolla kuuntelemaan ja keskustelemaan.