Itistä suunnitellaan uusiksi (11/2019)

453

Helsingin kaupunki on käynnistänyt suunnittelukilpailun Itiksen rakentamiseksi. Kilpailuehdotukset on julkistettu.  

Itä-Helsingin keskusta    

Kansainvälinen ideakilpailu 2019–2020

Kilpailun tarkoituksena on löytää innovatiivisia ja innostavia, Helsingin hiilineutraaliuustavoitetta tukevia sekä teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia ehdotuksia alueen jatkosuunnittelun pohjaksi. Kilpailun tuloksia hyödynnetään tulevien asemakaavan muutosten laatimisessa.

Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa tehtävänä on esittää visio tulevaisuuden Itä-Helsingin keskustasta. Palkintolautakunta valitsee kilpailun toiseen vaiheeseen 3–5 parhaaksi ja kehityskelpoisimmaksi arvioimaansa kilpailuehdotuksista.  Kilpailun toisessa vaiheessa vision pohjalta laaditaan konkreettisempia suunnitelmia, joilla osoitetaan vision toteuttamiskelpoisuus.

Kilpailun tavoitteena on antaa lähtölaukaus itäisen Helsingin tärkeimmän alue-keskuksen muuttamiselle toiminnoiltaan ja ilmeeltään urbaaniksi keskustaksi.  Kilpailussa ei ole asetettu numeerisia tavoitteita uudisrakentamisen tai asukkaiden määrästä. Aluekohtaisissa suunnitteluohjeissa on paikoin ohjausta  toimintojen määrällisestä suhteesta toisiinsa nähden, mutta ei toimintokohtaisia enimmäis- tai vähimmäismääriä. Myös rakentamisen korkeus on jätetty kilpailijoiden harkintaan.

Kilpailun tulokset julkistetaan elokuussa 2020. 

Kilpailuun ja nyt julkaistuihin 48 ehdotukseen voi tutustua osoitteessa https://www.itahelsinginkeskusta.com/ajankohtaista/.

 

kuva ylhaalta

kuva sivulta

 

Kilpailualue

kilpailualue