Itsenäisyyspäivän 2012 lipunnostotilaisuus Roihuvuoressa

619
Lippu2012

 

6.12. klo 9.30 vietettiin perinteistä itsenäisyyspäivän lipunnostoa Roihuvuoren kirkon pihalla. Juhlapuheen piti Roihuvuori-seuran puheenjohtaja Veijo Lehto. Tilaisuuden jälkeen oli kirkossa juhlamessu ja itsenäisyyspäivän kahvitilaisuus.

 

Roihuvuori-Seura ry:n puheenjohtaja Veijo Lehdon puhe tilaisuudessa

Itsenaisyyspaiva2012

Hyvät roihuvuorelaiset!

Arvoisat naiset ja herrat!

Suomi juhlii tänään 95-vuotista itsenäisyyttään.

Maamme on siirtynyt tänä vuonna uuteen aikakauteen kun kaksi kautta presidenttinä toimineen Tarja Halosen sijalle valitsimme uudeksi presidentiksi Sauli Niinistön. Suomen ylimmän johdon vaihtuminen merkitsee tiettyjä muutoksia siihen vallankäytön mekanismiin, jotka kuuluvat presidentille ja hyvä on todella näin. Meille tavallisille kansalaisille kysymys on pikemmin entisen toimintatavan jatkumisesta mitä nyt esiintymisissä ja vastaavissa kansalaisten tapaamisissa on hieman eroja. Onnittelemme kuitenkin vielä näin jälkikäteen uudelleen tasavallan presidentti Sauli Niinistöä ja toivomme hänelle jaksamista ja menestystä hänen vaativassa työssään niin maamme kuin meidän suomalaisten parhaaksi menestykseksi.

Suuri kysymysmerkki ja huolenaihe meillä kaikilla on kuitenkin maamme taloudellinen tilanne ja sen kehittyminen, joka olennaiselta osin sitoutuu voimakkaasti niin Euroopan kuin koko maailman taloudelliseen tilanteeseen. Tässä työssä maan valtiovallan koko arsenaalin on oltava voimakkaassa valmistelu- ja päätöksentekotilassa, jotta voimme säilyttää kansalaisina kaikki ne palvelut, joiden eteen olemme kaikki yhdessä tehneet töitä vuosikymmenten ajan. Toki meiltä kansalaisiltakin vaaditaan uhrauksia tämän asiantilan varmistamiseksi.

 Merkittävä muutos kansan ikärakenteessa on tapahtumassa parhaillaan ja aivan lähitulevaisuudessa. Suuret ikäluokat ovat jo osin siirtyneet eläkkeelle tai ovat parhaillaan sitä tekemässä. Tämä aiheuttaa monia uusia pohdintoja työllisyyden ja työnteon suhteen, jotka on pikaisesti ratkaistava. Samaan aikaan on muistettava, että suuri osa eläkkeelle siirtyneistä on aktiivista ja toimintakykyistä ja –haluista väestöä, joka panostaa omalta osaltaan suuresti toimimaan erilaisissa vapaaehtoisissa kansalais- ja yleishyödyllisissä yhteisöissä. Tätä työtä ei tehdä palkan toivossa vaan mielessä on auttaminen esimerkiksi vajaakuntoisia henkilöitä sekä työn tekeminen asukkaita palvelevissa yhteisöissä. Suomen Kotiseutuliitto on laskenut tämän työn arvoksi vuositasolla kymmenien miljoonien eurojen määrän, joka säästyy niin kunnilta kuin valtiovallalta. Tämän työn arvostamiseen odotamme lisää toimenpiteitä myös valtiovallalta.

Suomalaisuuteen ovat itsenäisyyden aikana aina kuuluneet yhteisesti hyväksytyt symbolit. Tällaisia ovat mm. Suomen lippu, leijonavaakuna, suhtautuminen toiseen maailmansotaan ja jopa Linnan juhlat. Viime aikoina on esiintynyt eräitä huolestuttavia piirteitä kun mainittuja symboleita on alettu käyttämään lyömäaseina toisia, esimerkiksi eri tavalla ajattelevia tai maahan muuttaneita ja maahamme jo vakiintuneita henkilöitä kohtaan. Symbolit ja niihin liittyvät suomalaisuuden tunnusmerkit kuuluvat kaikille suomalaisille eikä niiden yhdistävää merkitystä saa pilata eikä mikään erillinen ryhmittymä saa omia niitä itselleen.

Mitä sitten tulee Roihuvuoreen, niin roihuvuorelaisten ja täällä toimivien yhteisöjen aktiivinen toiminta on edelleen kantanut runsasta hedelmää tämän vuoden aikana. Roihuvuori-Seura ry:n jäsenmäärä on kasvanut vuodessa yli 50 henkilöllä ja se on nyt lähes 400 henkilöä. Jäsenet toimivat aktiivisesti vapaaehtoisesti eri tehtävissä ja konkreettisia tuloksia on nähtävissä. Muistamme aiemman Suomen Kotiseutuliiton päätöksen nimetä Roihuvuori vuoden kaupunginosaksi koko maassa. Vieressä oleva puisto rakennettiin uudelleen ja seuran esityksestä puiston nimi muutettiin Prinssinpuistoksi. Lisäksi ostoskeskuksen kehittäminen aloitettiin, Strömsinlahden puiston uusiminen alkaa olla valmis, yhteisen Kylätalon toteuttamista valmistellaan jne.

Haluan esittää tässä yhteydessä mitä parhaimmat kiitokset kaikille yhteisiä ponnistuksia Roihuvuoren eteen tehneille niin yksityisille henkilöille kuin eri yhteisöille ja erityisesti seurakunnalle sen myötämieleisestä suhtautumisesta Roihuvuori- Seuran toimintaa.

 Tänään 95-vuotisjuhlapäivänämme olkoon Suomen siniristilippu vahvin symbolimme ja ehdotan kolminkertaista eläköön huutoa isänmaalle. Toivotan kaikille kansalaisille hyvää ja rauhaisaa itsenäisyyspäivää.