kannanotto Tuhkimosta II

380
800pxlaikkipuisto_tuhkimon_talo.jpg
800pxlaikkipuisto_tuhkimon_talo.jpg

Roihuvuori-seuralta kannanotto

Leikkipuisto Tuhkimosta

Kuva: Arto Alanenpää


Kaikki Roihuvuori-seuran viimeaikaiset kannanotot nähtävissä→


 

Apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen
Helsingin kaupungin sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen
Helsingin kaupungin sosiaaliviraston va. perhepalvelujohtaja Sisko Lounatvuori
Helsingin itäisen perhekeskuksen päällikkö Sanna Teiro
Itäkeskuksen leikkipuistoalueen johtava leikkipuisto­ohjaaja Hanne Latva
Leikkipuisto Tuhkimon Tiiminvetäjä Inka Siren
Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnan jäsenet

Esitys Leikkipuisto Tuhkimon kesätoiminnasta 2009

Helsingin kaupunki on ajamassa alas Leikkipuisto Tuhkimon toimintaa. Roihuvuori-­seura katsoo tämän olevan lyhytnäköistä ja tuhoisaa. Leikkipuistotoiminnassa keskeistä on lasten ja kotivanhempien ulkoilu. Liikunta ja ulkoleikit lisäävät fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Sosiaalisia verkostoja tukeva yhdessäolo rauhallisessa ja miellyttävässä ympäristössä torjuu ennakolta myöhempiä ongelmia niin lasten kuin vanhempienkin osalta. Tällä hetkellä Tuhkimon korvaavana tilana on käytössä Roihuvuoren nuorisotilan piha, joka ei kuitenkaan sovellu lapsia aktivoivaan ja inspiroivaan leikkiin, kuten Tuhkimo on soveltunut jo vuosikymmeniä. Nuorisotalon piha on epäkäytännöllinen paitsi kokonsa myös maaston epätasaisuuden vuoksi: kallioisuus ja jyrkät syvyyserot vaikeuttavat pienten lasten pihalla liikkumista. Pihalla ei ole turvallista näköyhteyttä kaikkialle.

Leikkipuisto Tuhkimon rakennus on saatava osittaiseen kesäkäyttöön

Leikkipuisto Tuhkimon tasakattoinen rakennus suljettiin 20.10.2008 kosteusvaurioiden takia. Puiston toiminta siirtyi silloin väliaikaisena ratkaisuna Prinssintien nuorisotalon tiloihin. Leikkipuistotoiminta ei ole kuitenkaan siellä saavuttanut sitä suosiota mitä Leikkipuisto Tuhkimo ennen kosteusvaurion toteamista nautti. Roihuvuori-­seura katsoo, että Tuhkimon puisto tulee voida käyttää kosteusvauriosta huolimatta rajoitetusti juuri kesällä, lomien aikaan.

Leikkipuisto Tuhkimon tämänhetkinen käyttö

Leikkipuisto Tuhkimo ja sen leikkivälineet ovat ahkerassa käytössä, vaikka rakennus onkin suljettu. Paikalla ei ole leikkipuiston henkilökuntaa eikä siellä ole mahdollisuutta lämmittää ruokaa tai käydä vessassa. Sijaintinsa, leikkivälineidensä ja miellyttävän ympäristönsä puolesta Leikkipuisto Tuhkimo tarjoaa kuitenkin lapsiperheille huomattavasti paremmat mahdollisuudet ulkoiluun kuin väliaikaispuisto nuorisotalolla.Tämän vahvistavat nykyiset kävijämäärät selvästi. Vanhemmat vastaavat pitkälti itse alueen viihtyvyydestä ja he ovat luoneet puitteet lelujen ja leikkimökin käytölle sekä tapahtumien järjestelyille. Alueen äidit ja isät ovatkin omaehtoisesti ottaneet vastuuta toiminnasta: päivisin puistossa kokoontuu jopa kymmenen lapsiperhettä leikkimään ja toimimaan yhdessä. Aktiiviset vanhemmat siistivät puistoa korjaamalla paikkoja ja keräämällä roskia. Kuten Karhupuistossa, myös Roihuvuoressa asukasaktiivisuus pitää negatiivisen kierteen poissa alueelta. Leikkipuisto Tuhkimo on siis suljettunakin tärkeä alueen yhteisöllisyyden kehittäjä.

Juuri kesäaikaan Tuhkimo kukoistaa

On oletettavaa, että kesällä, lomien aikaan, Leikkipuisto Tuhkimon käyttöaste kasvaa entisestään. Silloin puistossa on perinteisesti järjestetty puistoruokailu sekä mahdollisuus virkistyä puiston kahluualtaissa. Nämä koetaan yleisesti myönteisenä lisänä puiston jo erinomaisille puitteille. Tälle kesälle on kuitenkin suunnitteilla turhia, viihtyvyyttä heikentäviä toimenpiteitä. Sosiaaliviraston perhepalvelut on päättänyt, että ruokailu järjestetään Leikkipuisto Tuhkimon sijasta nuorisotalolla, ja ainoastaan kesäkuussa. Puistoruokailu ei kuitenkaan ole rakennuksesta kiinni. Nuorisotalon ulkotilat ovat liian pienet jo nyt, kesäkuussa ruokailuun osallistuvien koululaisten määrä on moninkertainen nykyiseen verrattuna. Ruokaa ei valmisteta Leikkipuistossa, vaan tuodaan muualta, eikä ruokailu tapahdu sisätiloissa. Ruokailu voidaan hyvin järjestää perheiden toiveiden mukaisesti Leikkipuisto Tuhkimossa entiseen tapaan. Kahluualtaita ei olla Sosiaaliviraston perhepalveluiden suunnitelmien mukaan täyttämässä, koska puistossa ei ole henkilökuntaa. Altaat ovat kuitenkin ilman henkilökunnan valvontaa olleet ennenkin käytössä iltaisin. Perhepalveluiden tulee osoittaa henkilökuntaa koko kesäksi vanhaan leikkipuistoon ja järjestää hyvin suosittu ruokailu myös heinäkuuksi ja elokuun alkuviikoiksi.

Mahdollisuus käyttää puiston saniteettitiloja

Koska Leikkipuisto Tuhkimo on suljettunakin suosittu virkistys­ ja ulkoilukohde, puiston aktiivisille käyttäjille on mahdollistettava leikkipuiston kosteusvaurioista kärsivän rakennuksen saniteettitilojen käyttö. Vaihtoehtoisesti puistoon on syytä hankkia välittömästi väliaikainen parakki, jossa on mahdollisuus vaipanvaihtoon, vessassa käyntiin ja ruoan lämmittämiseen mikroaaltouunissa, käsien pesuakaan unohtamatta.

Pikainen tarve saada uusi rakennus Leikkipuisto Tuhkimoon

Itäkeskuksen leikkipuistoalueen johtavan leikkipuisto­ohjaajan Hanne Latvan mukaan Leikkipuisto Tuhkimon kosteusvauriorakennuksen purkutyöt alkavat aikaisintaan 2015. Roihuvuori-­seura katsoo (kts myös Roihuvuori-­seuran kannanotto 29.11.2008→), että Leikkipuisto Tuhkimoon on saatava mahdollisimman nopeasti uusi rakennus vanhan tilalle. Talon uudisrakennusta suunniteltaessa on otettava huomioon myös rakennuksen soveltuminen perhejuhlakäyttöön sekä mahdollisuus pienimuotoisten yleisötilaisuuksien ja näyttelyiden järjestämiseen. Esitämme myös, että leikkipuistoa uudelleen suunniteltaessa mietitään, voidaanko se toteuttaa japanilaistyylisesti, jolloin leikkipuisto yhdistäisi arkkitehtuurillaan Roihuvuoressa olevan japanilaistyylisen puiston eri osia. Tärkeintä on kuitenkin saada puistorakennuksen kunnostus käyntiin nopeasti, jotta kaupunki hyötyy suhdannekäänteen pudottamista urakkahinnoista. Mikäli purku­ ja rakennustyöt käynnistyvät vasta 2015, tulee hyvin toimivaan leikkipuistotoimintaan ikävä katkos. Tämä olisi omiaan heikentämään alueen viihtyvyyttä lapsiperheiden näkökulmasta. Perheiden leikkipuistokulttuuria ei saa lamaannuttaa!


Helsingin Roihuvuoressa 26.5.2009 Roihuvuori-­seuran ry.:n puolesta


Jani Marjanen
johtokunnan jäsen


Pia Pilhjerta
puheenjohtaja


Kaikki Roihuvuori-seuran viimeaikaiset kannanotot nähtävissä→