Käsikirja Kulttuuristen menetelmien hyödyntämisestä

664
Roihuvuori-Seura
Roihuvuori-Seura

Roihuvuoren vanhukset kuntoutuvat kulttuurilla

Roihuvuoren monipuolisessa palvelukeskuksessa on vietetty kulttuurin teemavuotta. Vuoden 2013 aikana Palvelukeskuksessa on toteutettu useita kulttuuriseen vanhustyöhön liittyviä hankkeita. Osastonhoitaja Laura Karlssonin ylempään ammattikorkeakouluun liittyvässä kehittämishankkeessa tarkasteltiin kulttuurin merkitystä laitoksessa tai asumispalveluissa asuville vanhuksille.

Kulttuurin teemavuoden aikana palvelukeskuksen työntekijöitä on ohjattu käyttämään entistä enemmän laulua, tanssia, taidetta ja muita kulttuurisia menetelmiä työssään vanhusten kanssa. Kehittämishankkeen aikana työntekijöiltä selvitettiin, millaista kulttuurista toimintaa palvelukeskuksessa toteutetaan ja millaista toimintaa he vanhuksille ja omaan työhönsä toivoisivat. Työntekijöiden toiveiden ja ehdotusten perusteella palvelukeskukseen toteutettiin yhteinen käsikirja siitä, miten kulttuuria voi hoitotyössä hyödyntää kohentamaan vanhusten toimintakykyä ja samalla tukemaan työntekijöiden työhyvinvointia. Käsikirja on tarkoitettu myös muiden Helsingin sosiaali- ja terveysviraston hoivapalveluyksiköiden hyödynnettäväksi.

 

– Koen kulttuurisen vanhustyön ennen kaikkea arjen rikastuttajana. Kulttuurisesta vanhustyöstä myös hoitaja saa uusia työvälineitä käyttöönsä ja voi tehdä työstään mielekkäämpää ja monipuolisempaa. Uskon, että kaikissa meissä on jotain luovaa, jota voimme hyödyntää kokonaisvaltaisesti, erottamatta työtä muusta elämästä, kertoo kulttuurin teemavuodesta Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen johtaja Maritta Haavisto.

 

Toiminnallinen ja arvoperustainen kulttuuri vanhustyössä

 

Kulttuurisia työvälineitä voi hyödyntää vanhustyössä lähes missä toiminnassa tahansa. Roihuvuoren monipuolisessa palvelukeskuksessa työntekijät hyödyntävät kulttuurista osaamistaan toiminnallisesti musiikin, kuva- ja esitystaiteen, retkien sekä muun vastaavan toiminnan toteutuksessa. Toiminnallisen kulttuurin lisäksi Roihuvuoren monipuolisessa palvelukeskuksessa toteutetaan vahvaa arvoperustaista kulttuuria, joka ilmenee henkilökunnan toiminnan, tapakulttuurin, monikulttuurisuuden sekä monen polven yhteistyön kautta.

 

Hankkeena toteutunut opinnäytetyö Jos mielesi on murheellinen, ala laulaa ja soittaa suloista laulua –Kulttuuri ja toimijuus Roihuvuoren monipuolisessa palvelukeskuksessa on löydettävissä Theseus –tietokannasta vuoden 2014 alussa. Myös käsikirja Tartu Hetkeen! Kuinka hyödynnät kulttuurisia menetelmiä työssäsi tulee luettavaksi Roihuvuoriseuran alaisille Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen verkkosivuille. 

 

 

 

Roihvuoren monipuolisen palvelukeskuksen omaan

Tartu hetkeen -käsikirjaan voit tutustua linkistä (PDF) Tartu_hetkeen.pdf.