Keskustelutilaisuus Roihuvuoren kaavoituksesta to 30.1.2020 – kuvakertomus

707

Roihuvuorta suunnitellaan – Kerro kantasi https://kerrokantasi.hel.fi/

Helsingin kaupunki laatii Roihuvuoreen täydennysrakentamisen periaatteita. Niistä on valmistunut luonnos. Roihuvuoressa järjestettiin aiheesta keskustelutilaisuus kirjastolla torstaina 30.1.2020. Ohessa kuvia tapahtumasta.

Kuvat:

Tilaisuuden avasi vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen.

Sakari Mentu kaupunkiympäristön toimialalta esitteli Roihuvuoren historiaa.

Roihuvuoren aluearkkitehti Marjo Vänskä esitteli laadittua suunnitelmaluonnosta.

Alustusten jälkeen koottiin kolme työpajaa (kaavoitus, liikenne, viheralueet) jolloin oli mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä suunnittelijoiden kanssa.

KERRO KANTASI Roihuvuori https://kerrokantasi.hel.fi/roihuvuorensuunnitteluperiaatteet