Kirkon asemakaavan suunnittelu käynnistynyt (5-2021)

1331

Herttoniemi: Roihuvuoren kirkon kortteli, asemakaava

Suunnitelman kuvaus
Roihuvuoren kirkon kortteliin suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja ja uutta päiväkotirakennusta.

Linkki kaupungin jakamaan aineistoon:
http://uutiskirje-suunnitelmavahti.mail-eur.net/go/7559431-877521-42541772

Hankkeen aineistosta löytyy osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta saa tarkempaa tietoa suunnitelmasta, valmistelun etenemisestä ja siitä, miten hankkeen suunnitteluun voi osallistua.

Hankkeen esittelyä

Hankkeen käynnistämisessä seurakunta on ollut aloitteellinen. Nykyinen kirkon viereinen seurakunnan toimistotalo/siipirakennus sekä myös kaupungin päiväkoti/nuorisotalo purettaisiin huonokuntoisuuden takia. Puiston pinta-ala pienenisi. Koko hankkeella olisi suuri vaikutus ostarin ja kirkon ympäristöön, koska uusien rakennusten lomasta kirkko näkyisi enää etelästä Roihuvuorentien suunnasta.

Päiväkoti/nuorisotalon paikalle kaupunki rakentaisi uuden päiväkoti/nuorisotalon, josta tulisi nykyistä suurempi. Vieressä olevan koripallokentän tilalle tulisi siis rakennus. Viereisen puiston pinta-ala pienenisi, koska uusi rakennus ja päiväkodin piha-alue kaappaisi osan nykyisestä puistoalasta.

Kirkon viereisen toimistotalon paikalle tulisi nykyistä suurempi asuintalo. Kirkon takana olevan parkkipaikan paikalle rakennettaisiin huomattavan suuria asuintaloja. Kirkon takaisesta tontista muodostuisi suljettu rakennuskokonaisuus, umpikortteli. Nykyiset näkymät kirkolle pohjoissuunnasta peittyisivät uusien rakennusmassojen takia.

Nykyiset kirkossa vierailijoille varatut parkkipaikat poistuisivat ja uusien asuintalojen asukkaiden pysäköintiä varten kaivettaisiin tontin alle parkkiluolat. Kirkon autokuljetuksia varten avattaisiin uudet väylät suoraan Roihuvuorentieltä.

Uusi rakentaminen pienentäisi Roihuvuorentien vieressä olevan pienen aukion/puiston alaa ja taksiasemalle jouduttaisiin etsimään uusi paikka.

Suunnitteluun liittyy se, että ostarin ja kirkon läheiset liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan. Siihen liittyen on käynnissä erillinen liikennesuunnittelu. Roihuvuorentien varteen on tarkoitus rakentaa pyörätie, joka nykyisin puuttuu Tulisuontien ja Prinsessantien väliseltä kadunpätkältä.