Mikä on Suomen paras asuinalue? (4/2006)

432
Roihuvuori-Seura
Roihuvuori-Seura

Hyvä asuminen 2010 –kehitysohjelman käynnistämän kilpailun tavoitteena on löytää suomalaisia asumisen arvoja parhaiten vastaava asuinalue. Monivaiheisessa kilpailussa näkemyksensä Suomen parhaasta asuinalueesta voivat esittää sekä asukkaat että asuinalueiden suunnittelun ammattilaiset.

Kilpailu käynnistyy… osallistu!

Kilpailu käynnistyy Hyvä asuminen 2010 –ohjelman verkkosivuilla
www.asunto2010.fi ja Huoneistokeskuksen verkkosivuilla www.huoneistokeskus.fi tapahtuvalla yleisöäänestyksellä. Kuka tahansa voi ilmoittaa kilpailuun suosikkialueensa 15.6.2006 mennessä. Lopullisen
valinnan Suomen parhaasta asuinalueesta tekee asiantuntijaraati, joka käy kesän aikana arvioimassa internetäänestyksessä eniten ääniä saaneet asuinalueet, enintään 10 kappaletta.

Raadin arvioimat alueet esitellään syksyn aikana kilpailun
yhteistyömedioissa, joiden katsojat ja lukijat voivat vielä äänestää
suosikkinsa loppusuoralle päässeistä asuinalueista. Yleisöäänestyksen tulos ja asiantuntijaraadin päätös Suomen parhaasta asuinalueesta julkistetaan marraskuussa 2006.

Kilpailussa ei ole asuinalueelle asetettu ahtaita rajoja. Se voi olla kylä
tai kaupunginosa, kuitenkin korttelia tai muutaman talon pihapiiriä suurempi alue.

Kilpailun tavoitteet

Kilpailun avulla halutaan herättää vuorovaikutteista keskustelua
asuinympäristön  laadusta ja sen kehittämistarpeista. Tavoitteena on kerätä kokemusperäistä tietoa siitä, mitä suomalaiset asuinalueiltaan odottavat. Se voi olla luonnonläheisyyttä tai sitä, että lapset voivat kulkea turvallisesti koulusta kotiin. Tai se voi olla jotain aivan muuta, jota suunnittelijat ja kaavoittajat eivät ole riittävästi tiedostaneet, toteaa kilpailun asiantuntijaraadin puheenjohtaja Aija Staffans Teknillisestä korkeakoulusta.

Arkkitehti, tekniikan tohtori Aija Staffansin lisäksi asiantuntijaraatiin
kuuluvat yliarkkitehti Anne Jarva ympäristöministeriöstä, arkkitehti Esko
Kahri Arkopen Oy:stä, erikoistutkija, filosofian tohtori Marketta Kyttä
Teknillisestä korkeakoulusta, diplomi-insinööri, tutkimusjohtaja Kimmo Rönkä Movense Oy:stä sekä kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara Helsingin yliopistosta.

Kilpailusihteereinä toimivat Hyvä asuminen 2010 –ohjelman ohjelmapäällikkö Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitosta ja toimitusjohtaja Juha Salmi Suomen Asuntotietokeskuksesta.

Vuonna 2005 käynnistyneen, laajapohjaisena yhteistyönä toteutettavan Hyvä asuminen 2010 –ohjelman tavoitteena on vahvistaa asumisen roolia kansainvälisenä kilpailutekijänä, liiketoiminnan osana ja monitieteisenä tutkimusalueena. Ohjelman visiona on tehdä Suomesta asumisen mallimaa, jossa asuntomarkkinat toimivat aidosti asukkaiden ehdoilla.

Lisätietoja

Arkkitehti, tekniikan tohtori Aija Staffans, Teknillinen korkeakoulu,
gsm 040 516 4142, aija.staffans@hut.fi

Ohjelmapäällikkö Markku Rantama, Suomen Kiinteistöliitto, gsm 050 505 2990, markku.rantama@kiinteistoliitto.fi

Toimitusjohtaja Juha Salmi, Suomen Asuntotietokeskus, gsm 0400 424314, juha.salmi@asuntotieto.com