Mustapuroa suunnitellaan – palautetta kaivataan (5-2021)

906

Helsingin kaupunki laatii Vartiokylän ja Herttoniemen kaupunginosissa Mustapuron kunnostussuunnitelmaa. Suunnitelmissa esitetään toimenpiteitä tulviin varautumiselle ja kehitetään puroa ympäristöineen.

Hallinnolliset puistosuunnitelmat laaditaan Myllypuron liikuntapuiston, Marjaniemen siirtolapuutarhan, Rakettipuiston sekä Tulisuontien alueille Mustapuron ympäristössä. Lisäksi uoman ja sen ympäristön kunnostustoimenpiteitä suunnitellaan Strömsinlahdenpuiston alueelle sekä Itäväylän yhteyteen.

Linkki suunnitelmiin: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat/mustapuro-190521

Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua myös verkkosivulla osoitteessa hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat. Suunnitelmat ovat esillä verkossa 19.5.–9.6.2021.

Suunnitelmat perustuvat voimassa olevaan asemakaavaan. Suunnitelmien tavoitteena on kehittää Mustapuron vesienhallintaa ja vähentää tulvariskejä Mustapuron ympäristössä. Alueelle suunnitellaan muun muassa niittymäisiä tulvatasanteita sekä uoman kunnostustoimenpiteitä ympäristö, virkistyskäyttö, maisema sekä Mustapurossa viihtyvät kalat ja luontoarvot huomioiden. Alueen puistosiltoja tullaan uusimaan.

Suunnitelmat valmistuvat kesällä 2021, ja rakennustyöt alueella on tarkoitus aloittaa vaiheittain vuonna 2024.

Kaupunki toivoo palautetta 9.6.2021 mennessä. Palautetta voi antaa projektinjohtaja Jaakko Heinoselle (jaakko.heinonen at hel.fi).