Nyt SINULLA on mahdollisuus vaikuttaa Roihuvuoren viihtyvyyteen! (2005)

511
Roihuvuori-Seura
Roihuvuori-Seura

Roihuvuori-Seura on päättänyt liittyä YKS2 -projektiin, jonka tavoitteena on parantaa kotialueen rikosturvallisuutta. Etsimme asiasta innostuneita roihuvuorelaisia muodostamaan noin 6 henkilön projektiryhmän, joka vastaa projektin toteuttamisesta. Osallistuminen ei edellytä seuran jäsenyyttä. Projektiryhmä nimetään loppuvuoden aikana ja varsinaiseen työhän päästään vuoden 2006 alussa.

Projektiryhmän jäsenyys ei teetä paljon työtä, esimerkiksi Karhupuistossa tavoitteeseen päästiin istuttamalla kukkia ja lisäämällä alueen asukkaiden vuorovaikutusta.

Mikä ihmeen YKS2?

Helsingin Kaupunginosien Liitto, HELKA, käynnisti YKS -projektin vuonna 2002. Tavoitteena laajapohjaisen yhteistyön rakentaminen rikoksentorjuntaan sekä avoimen yhteiskunnan säilyttäminen rikostorjunnan keinoja valittaessa. Pilottikaupunginosina toimivat Etelä-Haaga, Maunula ja Merihaka. Tällä hetkellä mukana on yhteensä 20 kotialuetta – yhteensä 150 000 ihmisen kotialueet.

Projektin nimessä Y tarkoittaa ympäristön parantamista. Hyvin hoidettu ja viihtyisä ympäristö lisää turvallisuuden tunnetta ja oman asuinalueen ympäristön parantamiseen voivat kaikki osallistua. K tarkoittaa asuinalueen sisäisen kommunikaation kehittämistä. Ihmisillä tulee olla keino ja kanava kertoa kokemuksistaan ja rikospelon tunteistaan asiantuntijoille ja toisilleen. S tarkoittaa jatkuvaa seurantaa ja muutosten mittaamista. Oikea tieto oman asuinalueen todellisesta rikospelko- ja arkirikollisuustilanteesta on tärkeää. Satunnaiset rikokset, uutisointitapa ja huhut eivät tällöin horjuta asukkaiden perusturvallisuuden tunnetta. 2 tulee yksinkertaisesti projektin toisesta vaiheesta.

Projektista prosessiksi

YKS2 -projekti noudattaa systemaattista toimintatapaa. Ensimmäiseksi tutkitaan asukaskyselyn ja poliisin tilastojen avulla todellisen ja koetun rikosturvallisuuden tasoa. Lisäksi kartoitetaan alueen turvattomuutta aiheuttavat paikat ja mitataan asukkaiden keskenäisen kommunikoinnin määrää.

Kyselyn tulosten perusteella tehdään toimintasuunnitelma, joka voi sisältää esimerkiksi seuraavassa kappaleessa lueteltuja kehityshankkeita.

Toteutusvaiheessa toteutetaan toimintasuunnitelmaa yhteistyössä alueen liike-elämän, taloyhtiöiden, viranomaisten ja asukkaiden kanssa.

Lopuksi mitataan kuinka kehitystoimenpiteet vaikuttivat rikosturvallisuuden kehittymiseen toistamalla ensimmäisen vaiheen kysely.

Tämä prosessi jatkuu niin kauan kun on tarpeen ja muuttuu lopulta toimintatavaksi, jossa asukkaat ohjaavat mielipiteillään alueen kehittymistä.

Toteutettuja kehityshankkeita

Seuraavassa on listaus muilla kotialueilla toteutetuista kehityshankkeista. Kuten näkyy, kirjo on laaja. Se, mikä keino koetaan kullekkin kotialueelle toimivimmaksi, lähtee alueen asukkaiden mielipiteistä.

 • Juttuja lehdissä
 • Safety –tulokset
 • Yleisiä juttuja turvallisuudesta
 • Turvallisuuspalsta
 • Turvallisuusfoorumeita
 • Turvallisuustalkoot
 • Kerää Roska Päivässä
 • Alueroskis –suunnittelu
 • Ilmoita roskista ja töhryistä -toimintaa
 • Kotialuekohtaisia toimintaohjeita
 • Safety yhdyshenkilön ja aluepoliisin suoralinja
 • Poliisin Internet –partiointi
 • Ostari –projektit
 • Juna-asema –projektit
 • Kotisivujen perustaminen
 • Turvallisuus chat -kotisivuilla
 • Kaupunginosayhdistyksen perustaminen
 • Aluepoliisi tutuksi
 • Valaistussuunnitelmia
 • Palvelukonsepti ikääntyneille henkilöille
 • Kaupunginosayhdistysten verkottuminen isännöitsijöiden ja huoltoyhtiöiden kanssa
 • Kotialueiden verkottuminen toistensa kanssa
 • Hyvän toiminnan palkitseminen
 • jne…

Lisätietoja

Saat lisätietoja Roihuvuori-Seuran puheenjohtajalta ja alla olevien linkkien takaa.

HELKA:n projektiesittely

Rikoksentorjuntaneuvoston hankekuvaus