Poikien toimintakeskus Tasoristeyksen esittely (2008)

491
Roihuvuori-Seura
Roihuvuori-Seura

Non Fighting Generationin Poikien toimintakeskus Tasoristeyksen seuraavat ryhmät alkavat huhtikuussa. Ryhmissä on vielä tilaa uusille 13-17v. pojille. Tasoristeyksen toiminta on maksutonta. Ryhmät kokoontuvat iltapäivisin Myllypuron Tasoristeyksessä (Kivensilmänkuja 2:n kellari, liikuntamyllyä vastapäätä) koulun jälkeen nuorten aikataulujen mukaan. Ryhmiin pääsee mukaan käymällä tapaamassa ohjaajia ja tutustumassa paikkaan.

Tasoristeyksen esittely

Tasoristeyksessä on poikien vertaisryhmiä, joiden päätavoite on nuorten elämänhallinnallisten taitojen ja itsetuntemuksen lisääminen. Osa ryhmistä on suoraan koulujen tai lastensuojelulaitosten tilaamia ryhmiä, osa ryhmistä on muodostettu yksittäisistä nuorista, jotka ovat tulleet NFG:n toimintaan mukaan esim. sosiaalitoimen tai muiden tahojen kautta.

Ryhmien toiminta on pääasiallisesti keskustelua ryhmässä, toiminnallisia harjoituksia sekä muuta ryhmätoimintaa. Tasoristeyksen tarkoitus ei ole tarjota vain mukavaa tekemistä nuorille vaan pyrkiä saamaan nuoren elämässä muutosta parempaan suuntaan vaikuttamalla nuoren arvoihin, asenteisiin sekä ihanteisiin.

Nuoria pyritään myös itsenäistämään ja osallistamaan esimerkiksi osallistumaan erilaisten projektien ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.

Nuorella on mahdollisuus osallistua mukaan Tasoristeyksen toimintaan myös ryhmien jälkeen ja auttaa samalla toisia nuoria vastuunuori-toiminnan kautta. Vastuunuoritoimintaa on ollut Tasoristeyksessä vuodesta 2006 lähtien. Vastuunuoret osallistuvat ryhmiin apu- ja vertaisohjaajina ja saavat hyvän mielen lisäksi koulutusta ja tukea vastuunuoritoimintaan.

Lisätietoja:   
Yhdistyksen sivuilta www.nfg.fi

Teemu Tuominen
Tasoristeyksen vastaava ohjaaja
020 7558 365 
teemu.tuominen@nfg.fi
Juha Mallat
Liikuntakasvattaja
020 7558 366
juha.mallat@nfg.fi