Rakennettu kulttuuriympäristö -tapahtumasarja 2010

402
punahilkantie12.jpg
punahilkantie12.jpg
 

Kuva:Arkkitehti Hilding Ekelundin

suunnitelema asuintalo. Punahilkantie 12.

Herttoniemi Seura ry ja Roihuvuori-Seura ry ovat käynnistäneet yhteistyöhankkeen kulttuuriarvoiltaan merkittävien 50-luvulla rakennetun metsälähiöidensä arvostuksen ja hoidon parantamiseksi. Seurat haluavat osaltaan tukea valtakunnallista kulttuuriympäristökamppanjaa 2010 ja tehdä Herttoniemen ja Roihuvuoren 1950-luvun kulttuuriset arvokohteet tunnetuksi niin päättäjille kuin virkamiehille mutta ennen kaikkea asukkaille. Riittävän arvostuksen myötä syntyy myös tarve kiinnittää huomio kulttuuriarvoiltaan merkittävän asuinympäristön hoitoon.

Yhteistyöhankkeessa on tarkoitus käynnistää vuoden 2010 huhtikuussa  asuinalueella viikon mittainen teemaviikko, joka koostuu  seminaarista, näyttelyistä ja merkitystä kaupunkipolusta oheistoimintoineen. Yhteistyökumppaneita haetaan mm. paikallisista kouluista.