Roihuvuoren ala-astetta uhkaa hätiköity lakkauttaminen (2013)

528
rv alaastesisalta kuvajussilahti2013

Opetuslautakunta on ehdottanut Roihuvuoren ala-asteen lakkauttamista. Koulu on 300 alaasteikäisen lapsen lähikoulu ja sen oppilaaksiottoalueella oli vuonna 2012 400 ala-asteikäistä lasta. Valtaosa oppilaista tulee Roihuvuoresta (180 oppilasta) ja loput pääasiassa Marjaniemestä (80). Koulu on huonossa kunnossa, mutta sen peruskorjaus oli tarkoitus aloittaa vuoden 2014 aikana ja siihen on opetuslautakunnan budjetissa varaus. Koulun lakkauttamista on perusteltu muun muassa sillä, että Marjaniemeen tarvitaan oma koulu, jota voivat tarvittaessa käyttää myös
Itäkeskuksen alakoululaiset. Lautakuntien ja virastojen lausunnoissa ei ole pohdittu sitä, mihin ne 250 Roihuvuoren ala-asteikäistä, joiden lähikoulua ollaan lakkauttamassa, jatkossa sijoitettaisiin.

Roihuvuorelaisten kysymys kuuluu, miksi koulun peruskorjauspäätös vaihtui sen lakkautussuunnitelmaan? Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus on asiantuntijoiden mukaan korjattavissa terveelliseksi ja toimivaksi kouluympäristöksi vastaamaan nykypäivän opetuksen vaatimuksia. Roihuvuoren ala-asteen koululle on sijaintinsa sekä alueen lapsiluvun ja väestöennusteen valossa edelleen perusteltu paikka Itä-Helsingin kouluverkossa.

Vanhempien ryhmän laatima laajempi tiedote ja taustatietopaketti koulusta (päivitetty 11.4.2013)

Koululla tullaan järjestämään avoin keskustelutilaisuus 25.4.2013. Tarkempia tietoja tulossa.