Kutsu: Roihuvuoren kaavoittajan tapaaminen torstaina 3.12.2020

966
asemakaavoitus kuva

Roihuvuoren kaavoittajan tapaaminen

Teams-tapaaminen Internetissä Marjo Vänskän (Helsingin kaupunki) kanssa. Tilaisuus järjestetään koronavirusepidemian takia etäkokouksena.

AJANKOHTA
torstai 3.12.2020
klo 17:00 – 18:30
Järjestää Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala sekä Roihuvuori-Seura.

KUTSU

Microsoft Teams -kokous (linkki viestin lopussa)
Avoin kutsu kaikille roihuvuorelaisille!
Kutsua saa jakaa.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Marjo Vänskä
Arkkitehti SAFA

TAPAAMISEN AIHEITA

Ajanpuutteen vuoksi käsitellään vain rajattuja asioita.

Asialistalla:

  • Kaavoittaja esittelee Roihuvuoren rakennetun ympäristön täydentämisen suunnitteluperiaatteet, jotka mahdollisesti tähän kokoukseen mennessä on jo hyväksytty Helsingin Kaupunkiympäristölautakunnassa.
  • Kaavoittaja esittelee hankkeita, joita Roihuvuoressa parhaillaan tutkitaan/edistetään ja kertoo kaavoituksen muut ajankohtaiset kuulumiset.
  • Aikaa yleisökysymyksille. Kysymyksiä voi esittää vapaasti koko Roihuvuoren aluetta koskien.

TEKNIIKKAA
Kokous järjestetään Microsoft Teams-ohjelman avulla. Osanotto edellyttää toimivaa internet-yhteyttä ja web-selainta. Myös mobiililaitteella voi osallistua. Teams-ohjelma on toivottava, mutta ei välttämätön. Jos tapaamiseen osallistutaan pelkästään selaimella, saattaa selain pyytää asentamaan lisäosan.
Kokoukseen pääsee liittymään alla olevan linkin kautta. Jos yhteys ei heti suostu toimimaan kannattaa koko tietokone sulkea ja aloittaa alusta.

Microsoft Teams -kokous
Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella.
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä linkkiä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFhOTM4MTgtZjI4Zi00MzEyLWExNzEtYmNmNThkZmU5MjAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22Oid%22%3a%229e0457f0-10ce-4f01-bfd6-2c49752186f1%22%7d