Roihuvuoren keskustaan uusia asuntoja ja elinvoimaa ostarille! Asemakaavamuutos (3/2007)

804
Roihuvuori-Seura
Roihuvuori-Seura

Roihuvuorentien ja Tulisuontien risteys ympäristöineen uudistuu lähivuosina. Helsingin valtuusto päätti 14.3.07, että alueelle rakennetaan uusia asuintaloja ja nykyinen risteys korvataan kiertoliittymällä. Ostoskeskuksen lähistössä tehdään tilaa uusille pysäköintipaikoille. Samalla osia ostoskeskuksesta suojellaan.

Tulisuontien eteläpuolelle rakennetaan nelikerroksinen, pitkä rakennus, joka taittuu risteyksessä Roihuvuorentien suuntaiseksi. Sen viereen rakennetaan kuusikerroksinen pistetalo. Rakennuksiin tulee asuntoja yhteensä noin 150 asukkaalle. Paikalla nykyisin sijaitseva liiketalo, Roihuvuoren Lämpö Oy:n yksikerroksinen toimistorakennus ja vanha lämpökeskus puretaan. Niissä oleville toiminnoille (mm. kampaaja) on tulossa liike- ja toimistotiloja uuden pitkän talon pohjakerrokseen.

Kaavoittaja Barbara Tallqvist kaupunkisuunnitteluvirastosta arvioi, että uusien talojen rakennustyöt tuskin käynnistyvät vielä ainakaan kuluvana vuonna. Töiden käynnistymisen ajankohta riippuu siitä, milloin kiinteistövirasto ja purettavan liiketalon omistava Roihuvuoren palvelutalot Oy pääsevät asiasta sopimukseen. Neuvottelut ovat meneillään.

Valtuuston päätökseen sisältyy myös Roihuvuorentien siirtäminen niin, että liittymä Tulisuontiehen voidaan muuttaa kiertoliittymäksi. Kiertoliittymän rakentamista perustellaan turvallisuudella. Tilastojen mukaan Helsinkiin rakennetut pienet kiertoliittymät ovat vähentäneet selvästi poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia ja etenkin henkilövahinko-onnettomuuksia.

Ostoskeskukselle varattavien pysäköintipaikkojen määrä nousee nykyisestä n. 25:stä n. 80:een. Pysäköintipaikkojen lisäämisen toivotaan parantavan ostoskeskuksen toimintaedellytyksiä niin, että liikeyritykset kykenevät panostamaan ympäristön kohentamiseen ja valaistuksen parantamiseen ostoskeskuksen alueella.

Ostoskeskukseen kuuluva vanha apteekkirakennus (Roihuvuorentie 28) ja yksiötalo (Roihuvuorentie 30) suojellaan. Kaupungin taidemuseo on osaltaan kiinnostunut sijoittamaan Roihuvuoren keskustaan taideteoksen, mahdollisesti juuri ostoskeskuksen sisäpihalle.

Lue lisää:

Roihuvuoren keskustan asemakaavamuutos (valtuuston esityslista 14.3.07)

Roihuvuoren keskustan liikennesuunnitelma (kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista 21.9.06)

Kommentoi uutista keskustelupalstalla