Roihuvuoren kirjaston ystävät ry:n toiminta (2005)

341
Roihuvuori-Seura
Roihuvuori-Seura

Roihuvuoren kirjaston ystävät ry:n tarkoituksena on toimia Roihuvuoren kirjaston kehittämiseksi, edistää kirjaston toimintaa ja kirjastonkäyttäjien yhteistyötä.

LAINAN-päivänä 8.02. klo 14-17   Roihuvuoren Martat tarjoavat kahvia ja kertovat toiminnastaan                                                                                 

 klo 17.00 – 19.00 Roihuvuoren kirjaston ystävät kahvittavat asiakkaita ja kertovat toiminnastaan                                            

 

Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää itse tai yhdessä ! Jäsenet voivat myös tehdä ehdotuksia sekä kirjailijoista, joita haluaisivat kertomaan työstään, että muista tapahtumista, joita toivoisivat yhdistyksen piirissä järjestettäviksi! Kirjallisuuspiiriä onkin jo ehdotettu – mikäli löytyy riittävästi osallistujia, aloitetaan kokoontumiset syksyllä!

Toimintaan mukaan?

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhdistykseen voi liittyä maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun, joka on 10;- euroa oman valinnan mukaan. Kaikki yhdistyksen tiedotustoiminta hoidetaan pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä ja ilmoituksilla kirjaston seinällä. Ainoastaan niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, tai jotka eivät sitä ole ilmoittaneet, tiedotetaan esim. vuosikokouksesta kirjeitse.

Saat lisätietoa yhdistyksen toiminnasta lähettämällä kyselyn osoitteeseen: kirjaston.ystavat@nbl.fi