Roihuvuoren kirkon asemakaava valmisteilla (6-2023)

152
Kirkon asemakaavan havainnekuva (6-2023)
Kirkon asemakaavan havainnekuva (6-2023)

Roihuvuoren kirkon asemakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Kaava-alueella sijaitsevat Roihuvuoren kirkon tilat sekä Roihuvuoren leikkipuiston ja nuorisotalon tilat.

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Roihuvuoren keskustassa korttelia 43217 ja sekä aluetta reunustavia katualueita.


Kaavaratkaisun avulla halutaan rakentaa asuinkerrostaloja sekä uusi isompi päiväkotirakennus. Kaavamuutoksessa kirkko suojellaan ja puistokäytössä ollut kirkon viereinen alue muutetaan asemakaavassa puistoalueeksi. Korttelissa sijaitsevien kirkon sivurakennuksen ja nykyisen päiväkotirakennuksen purkaminen on myös suunnitelmissa.

Tavoitteena on rakentaa kirkon ympäristöön soveltuvia asuinkerrostaloja sekä muodostaa kirkon ja asuinkerrostalojen väliin kirkkopihan alkuperäistä ilmettä säilyttävä julkinen tila. Tavoitteena on lisäksi suuremman yhdistetyn päiväkoti- ja avoimen leikkipuiston rakennuksen rakentaminen nykyisen nuorisotalon paikalle.

Tavoitteena on myös kohentaa puistoa ja vahvistaa korttelin poikki kulkevia kävelyn ja pyöräilyn reittejä.

Pysäköinti on ratkaistavissa asuinkerrostalotonteilla pihakannenalaisilla pysäköintitiloilla ja yleisten rakennusten tontilla maantasopysäköintipaikoilla. Kirkon pysäköintipaikkoja on mahdollista sijoittaa LPA-tontille sekä pihalle kaavassa osoitetuille pysäköintipaikoille.

Asuntotonttien ja yleisten rakennusten tontin väliin osoitetaan jalankululle ja polkupyöräilylle osoitettu katu Prinssinpolku, jolla myös huoltoajo on sallittu. Asukasmäärän lisäys on n. 180.

Linkki asemakaavan asiakirjoirhin Helsingin karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi/link/cB3M2s (klikkaa kirkon kaavaehdotus auki kartalta)

Kirkon asemakaavan havainnekuva (6-2023)
Kirkon asemakaavan havainnekuva (6-2023)
Kirkon asemakaavan havainnekuva (6-2023)
Kirkon asemakaavan havainnekuva (6-2023)