Roihuvuoren kirkon asemakaavan muutosehdotus kaupunkiympäristölautakunnassa (11-2023)

121
2023 11 Havainnekuva Helsingin kaupunki
2023 11 Havainnekuva Helsingin kaupunki

Kaupunkiympäristölautakunta on tekemässä asiasta esitystä kaupunginhallitukselle, asiaa käsiteltiin kokouksessa ensimmäisen kerran tiistaina 31.10.2023.

”Roihuvuoren kirkon ympäristön tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12843)” päätettiin jättää lautakunnassa pöydälle, eli asian käsittelyä jatketaan tulevissa kokouksissa.

Lainaus: ”Kaavaratkaisu mahdollistaa asuinkerrostalojen ja uuden isomman päiväkotirakennuksen rakentamisen. Kaavamuutoksessa kirkko suojellaan ja julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueella puistokäytössä ollut alue muutetaan asemakaavassa puistoalueeksi. Korttelissa sijaitsevien kirkon sivurakennuksen ja nykyisen päiväkotirakennuksen purkaminen mahdollistetaan.”

”Tavoitteena on rakentaa arvokkaaseen kirkon ympäristöön soveltuvia asuinkerrostaloja sekä muodostaa kirkon ja asuinkerrostalojen väliin kirkkopihan alkuperäistä ilmettä säilyttävä omaleimainen julkinen tila. Nykyisen nuorisotalon kohdalle rakennetaan yhdistetty päiväkoti- ja avoimen leikkipuiston rakennus.”

”Kaavamuutoksessa on kerrosalaa 11 550 k-m². Uutta asuntokerrosalaa on 7 100 k-m² ja uutta liiketilakerrosalaa on 150 k-m². Uudelle päiväkodille osoitettua yleisten rakennusten kerrosalaa on 2 500 k-m², josta 1 500 k-m² on kaava-alueella uutta. Suojeltavan kirkkorakennuksen kerrosala on 1 800 k-m².”

”Asukasmäärän lisäys on n. 180. Asuinkerrostalojen tonttitehokkuus on keskimäärin n. 1,5.”

Lisätietoja: https://paatokset.hel.fi/fi/asia/hel-2018-010154?paatos=708fc01e-ff91-43c2-a3ae-3de4692fd4c1

2023  11 Havainnekuva Helsingin kaupunki
2023 11 Havainnekuva Helsingin kaupunki