Roihuvuoren kirkon uusi asemakaava hyväksyttiin Kaupunkiympäristölautakunnassa (11-2023)

71
2023 11 Havainnekuva Helsingin kaupunki
2023 11 Havainnekuva Helsingin kaupunki

Lautakunta käsitteli kaavaehdotus toisen kerran kokouksessaan 7.11.2023. Esitys hyväksyttiin seuraavien lisäyksien kanssa:
”Jatkosuunnittelussa pyritään yhdessä Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa löytämään ratkaisu siihen, että alueen lasten ja nuorten käytössä olevat tilat eivät supistu ja tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa nyt uuden kaavan myötä poistuva pelikenttä, sisältäen katukoripallomahdollisuuden, muualle Roihuvuoreen.”
”Jatkosuunnittelussa pyritään mahdollistamaan pulkkamäen käyttö päiväkodin piharatkaisuilla.”

Lautakunnan kokouksen päätösasiakirjat:

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Roihuvuoren kirkon ympäristön tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12843) Diaarinumero HEL 2018-010154, linkki https://paatokset.hel.fi/fi/asia/hel-2018-010154?paatos=37956bb6-4a88-4aa8-94a5-83aa2d34af56