Roihuvuorentien asemakaavamuutos etenee (9-2023)

52
Roihuvuoren ostoskeskus
Roihuvuoren ostoskeskus

Roihuvuorentien varteen ja ostarille on työn alla asemakaavan muutos. Asiaan pääsee tutustumaan Helsingin kaupungin web-sivuilla oheisten linkkien kautta.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 12.9.–11.10.2023:
Herttoniemi, korttelin 43214 tontteja 1, 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 sekä katu- ja puistoalueita, piirustus nro 12861, Roihuvuorentie. Dnro HEL 2022-014190.
Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus).
https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/asemakaava-nahtavilla-herttoniemi-roihuvuorentie

Suunnitelman kuvaus

Asemakaavan muutos koskee Roihuvuoren keskustassa olevaa Roihuvuorentien katualuetta ja siihen liittyviä tontteja. Kaavamuutoksessa alueen asemakaavaa päivitetään katualueen leveyden osalta, sillä voimassa oleva asemakaava ei vastaa nykytilannetta ja sisältää rakenteita, joita ei olla toteuttamassa (kuten liikenneympyrä). Roihuvuoren keskustan liikennesuunnittelu ja katuvihreä suunnitellaan samalla toimivaksi kokonaisuudeksi yhteistyössä vireillä olevan Roihuvuoren kirkon korttelin asemakaavamuutoksen kanssa. Roihuvuoren päiväkodin tontin rajat sekä käyttötarkoitus tarkistetaan.
Lisätietoja antaa
Suunnittelija Anna Johanson, p. (09) 310 39092 (lomalla 2.-5.10.2023)
Tiimipäällikkö Anu Kuutti, p. (09) 310 37154

Asiakirjat ja lisätietoja: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2022-014190