Roihuvuori 4V-hankeessa mukana

472
4V hanke
4V hanke

Mitkä ovat hyvän asuinalueen ainekset? Kuinka asukkaat voivat vaikuttaa omaan
ympäristöönsä? Entä miten kaupunki voisi parhaiten tukea asukastoimintaa?

4V – Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin on hanke, joka kehittää mahdollisuuksia
kestävään, viihtyisään ja vastuulliseen kaupunkiasumiseen yhdessä asukkaiden,
asuinkiinteistöjen, koulujen, päiväkotien ja yhdistysten kanssa.

Hankkeen toiminta keskittyy Helsingissä Mellunkylän, Roihuvuoren ja Herttoniemen,
Espoossa Leppävaaran, Suvelan ja Kirkkojärven sekä Vantaalla Korson ja Länsimäen
kaupunginosiin sekä niiden lähialueille.

Tärkeä osa hanketta on erilaisten yhteishenkeä rakentavien sekä ympäristön kannalta
kestävien toimintatapojen kokeileminen ja kehittäminen. Järjestämme yhdessä alueen
toimijoiden kanssa esimerkiksi tapahtumia, tempauksia, retkiä ja koulutuksia sekä
laadimme osallistumista, yhteisöllisyyttä ja kestävää elämäntapaa tukevia oppaita ja
muita julkaisuja. Kertomalla omat ideasi ja halusi osallistua niiden rakentamiseen, voit
vaikuttaa hankkeen sisältöön.

4V-hanketta toteuttavat yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Vuosina 2008–2011 hanke saa rahoitusta EU:lta
Etelä-Suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä tukevasta EAKR-ohjelmasta sekä kansallista
rahoitusta Uudenmaan liitolta.

Etsitään yhdessä paikallisen vaikuttamisen keinot ja otetaan vastuu asuinympäristömme
kehittämisestä!

Hankkeen yhteystiedot ja lisää hankkeesta: www.4V.fi tai Hanna Lilja puh. 050 501 4850
hanna.lilja@kierratyskeskus.fi