Roihuvuori-Seura mukana yhdistysten tiedotteessa Itä-Helsingin luontoalueiden puolesta

459
Save Vartiosaari Otto Santala Pieneläinten suojatie. Vartiosaaren kotkansiipilehto 2016

Itä-Helsingin metsät ja luonnonrannat on säilytettävä

Itä-Helsinkiläiset järjestöt laativat kaupungin valmisteilla olevaan yleiskaavaan liittyvän kannanoton. 

Tiedote on luettavissa seuran web-sivuilla:

Yhdistysten_tiedote_Itä-Helsingin_luontoalueiden_puolesta.pdf 

 

Kuva: Save Vartiosaari, Otto Santala: Pieneläinten suojatie. Vartiosaaren kotkansiipilehto, 2016.