Roihuvuori-Seura otti kantaa kaavamuutokseen (2/2006)

379
Roihuvuori-Seura
Roihuvuori-Seura

Roihuvuori-Seura lähetti kaupunkisuunnitteluvirastolle mielipiteensä kaavamuutoksesta, jonka mukaan Roihuvuoren keskustaan on tulossa mm. kiertoliittymä.

Näin Roihuvuori-Seura otti kantaa Roihuvuoren keskustan asemakaavan muutokseen huhtikuussa 2006:

Roihuvuoren keskustan asemakaavan muutos: mielipide kaavaluonnoksesta

Kiitokset kaavaluonnoksen esittelystä ja keskustelumahdollisuudesta Roihuvuoressa 30.3. järjestämässänne tilaisuudessa.

Nyt kuultuamme perustelut ymmärrämme, mitä hyötyä suunnitellusta kiertoliittymästä olisi. Kannamme kuitenkin edelleen huolta lasten ja vanhusten turvallisuudesta siinä. Toivoisimme, että vielä tutkittaisiin mahdollisuutta saada suojateille painonapillinen liikennevalo heidän liikkumistaan turvaamaan. Pidämme tärkeänä risteysalueen toimivuutta myös pyöräilijöiden kannalta.

Roihuvuorentietä ja Tulisuontietä reunustava uusi nelikerroksinen talo sopisi ympäristöönsä paremmin, jos sen kulmaus olisi avoin esimerkiksi siten kuin Abraham Wetterintien – Johan Sederholmintien risteyksessä olevassa korttelissa. Ratkaisu toisi ilmavuutta muuten melko massiiviseen taloon ja viestisi Roihuvuoren perinteiselle arkkitehtuurille ominaista avoimuutta.

Kannatamme parkkipaikkojen sijoittamista mahdollisimman suuressa määrin tämän talon alle. Parhaassa tapauksessa parkkitilaa olisi siellä niin paljon, ettei puistoa päiväkodin edustalla tarvitsisi ollenkaan muuttaa parkkipaikaksi. Jos parkkeerausta siihen suunnitellaan, on päiväkodin ilmanotto huomioitava ja tarvittaessa parkkialuetta pienennettävä niin, että haitta päiväkodille jää mahdollisimman pieneksi.

Viittaamme edellisessä mielipiteessämme toteamiimme tarpeisiin ostoskeskuksen alueen esteettömyydestä. Kaavan tulisi luoda edellytykset sille, että alue voidaan toteuttaa esteettömänä yksityiskohtia myöten. Erityisesti ostoskeskuksen pääportaiden yhteydessä tulisi olla luiska, josta pääsee rollaattorilla ja lastenvaunuilla.

Ystävällisin yhteistyöterveisin

Roihuvuori-Seura ry:n puolesta

Tytti Salminen, puheenjohtaja

Maija Sipilä, hallituksen jäsen

Alla on Roihuvuori-Seuran helmikuussa 2006 antama mielipide Roihuvuoren keskustan asemakaavan muutoksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Roihuvuoren keskustan asemakaavan muutos: mielipide suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Olemme iloisia kaavamuutoksesta ja odotamme toiveikkaana, että Roihuvuoren keskustassa sen myötä tapahtuu muutosta parempaan.

Haluamme painottaa, että keskusta on suunniteltava ensisijaisesti jalankulkijoille, ei autoilijoille. Emme usko kiertoliittymän parantavan liikenneturvallisuutta, koska tällä paikalla kulkee enemmän jalankulkijoita kuin autoja. Haluaisimme tietää, miksi nykyisen risteyksen tilalle on suunnitteilla kiertoliittymä. Jos risteyksen tilalle rakennetaan kiertoliittymä, etenkin lasten ja vanhusten on vaikea hahmottaa, missä kohden jalankulkualue vaihtuu ajoväyläksi. Kiertoliittymä myös näyttää vievän turhaan tilaa ja esimerkiksi vähentää parkkipaikkoja kirkon edestä. Entä miten pyöräilijät kulkevat?

Olisiko risteyksen turvallisuutta mahdollista parantaa muuttamalla liikennevalojen toimintaa niin, etteivät autot pääsisi kääntymään samaan aikaan kuin jalankulkijat ylittävät tietä? Tämä tuskin merkittävästi hidastaisi autojen kulkua, kun alueella muutenkin on 30 km/h nopeusrajoitus. Jos turvallisuutta voitaisiin parantaa valo-ohjausta muuttamalla, voitaisiin välttyä risteyksen uudelleen rakentamisen kustannuksilta ja säästää tilaa.

Havainnekuvassa näkyvä Roihuvuorentietä reunustava uusi nelikerroksinen talo on melko massiivinen. Voisiko sitä jollain tavoin keventää tai katkaista? Talo voisi sopia ympäristöönsä paremmin kolmi- kuin nelikerroksisena. Ainakaan sen ei tulisi olla korkeampi kuin nelikerroksinen. Tämän talon viereen sijoitetun pistetalon korkeuden olisi hyvä olla linjassa viereisen korkean kerrostalon kanssa.

Pidämme tärkeänä, että ostoskeskuksen ympäristö kokonaisuutena on esteetön ja että sen yleisilmettä kohennetaan. Kaavan tulisi luoda edellytykset sille, että alue voidaan tehdä viihtyisäksi esimerkiksi istutuksilla ja että siitä saadaan käytännössä toimiva. Esimerkiksi rollaattorilla ja pyörätuolilla kulkijat pitäisi huomioida rakentamalla heille kaltevuudeltaan sopivat luiskat.

Toivoisimme, että kaavamuutostyössä huomioidaan myös lasin-, metallin- ja vaatteiden keräyspisteiden sijoittaminen. Siisti yhteinen laatikko näille olisi vähemmän häiritsevä kuin sarja erilaisia keräysastioita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaan, että kaupunkisuunnitteluvirasto arvioi kaavan toteuttamisen vaikutuksia. Haluaisimme tietää, millä tavoin arvioidaan esimerkiksi vaikutukset ihmisten terveyteen ja liikenneturvallisuuteen. Entä ihmisten viihtyvyyteen alueella?

Olemme jatkossa mielellämme yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa tässä ja muissa Roihuvuorta koskevissa asioissa.

Ystävällisin yhteistyöterveisin

Roihuvuori-Seura ry:n puolesta

Tytti Salminen, puheenjohtaja

Maija Sipilä, hallituksen jäsen