Roihuvuori-Seura ry:n lausunto Roihuvuoren täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteiden luonnoksesta (2/2020)

1211

Helsingin kaupunki   
Kaupunkiympäristön toimiala/   
Maankäyttö ja kaupunkirakenne   
yksikön päällikkö Anri Linden   
aluearkkitehti Marjo Vänskä   
arkkitehti Sakari Mentu   
liikennesuunnittelija Otto Tarnanen

Roihuvuori-Seura ry:n lausunto Roihuvuoren täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteiden luonnoksesta

Roihuvuori-Seuran näkemyksen mukaan Roihuvuoren täydennysrakentamisen suunnitteluperiaateluonnos sisältää monia myönteisiä näkökulmia ja ehdotuksia, mutta myös huomautettavaa riittää.  

Roihuvuori on asuinalueena ainutlaatuinen Helsingissä ja Suomessa, meri on lähellä ja luonto on helposti saavutettavissa, kuitenkin alue on jo suhteellisen tiheästi rakennettu. Roihuvuori on vanhaa  kulttuuriympäristöä meren rannassa ja kallioiden rinteillä. Asuinalueena se on Helsingin lähiörakentamisen 1950-luvun kultakauden tuotos: Suomen ensimmäinen aluerakentamiskohde, modernistinen metsäkaupunki, jota on vuosien varrella laajennettu useaan otteeseen.   

Roihuvuorelaiseen kulttuuriin kuuluu yhteisöllisyys, joka ilmenee monin tavoin. Talojen pihojen läpi on totuttu kulkemaan eikä tonttien aitaamista pidetä toivottavana. Roihuvuoressa viljellään   yhteisperunamaata ja järjestetään talkoovoimin tapahtumia, joista näkyvimpänä vuotuinen hanami-juhla. Pienimuotoisempia festareita ja piknikkejä ilmestyy tavan takaa. Roihuvuori valittiin vuoden kaupunginosaksi Suomessa vuonna 2010 ja vuonna 2019 Roihuvuori palkittiin vuoden uusmaalaisena kaupunginosana.  

Puistot ja laajat yhtenäiset viheralueet ovat tärkeitä roihuvuorelaisille, ja ne tulee ehdottomasti jättää   rakentamatta. Puistojen ei tarvitse olla myöskään viimeisen päälle hoidettuja, vaan myös pusikot ja   heinikot sekä koskemattomat metsäiset alueet ovat merkittäviä lähivirkistyspaikkoja roihuvuorelaisille.   Palvelut ovat roihuvuorelaisille tärkeitä.

Koulut sekä päiväkodit ovat tärkeitä palveluja alueella ja tulee   varmistaa, että niiden toimintamahdollisuuksia ei kavenneta suunnittelun ja rakentamisen kautta.   Musiikkiopiston lähellä oleva urheilukenttä (Strömsinlahdenpolun lähellä) kaipaa lisäpanostusta ja kunnostusta.   

Viheryhteys Roihuvuoren itäisen ja läntisen metsäselänteen välillä tulee säilyttää. Ruususenrinteen   rakentaminen on jo merkittävästi supistanut Roihuvuoren viheralueita, ja jäljellä olevat on syytä pitää   mahdollisimman luonnontilaisina. Ruususenrinteen ja Prinsessantien kohdalla tulisi kiinnittää huomiota   siihen, että viihtyisä ja suojaisa viheryhteys säilyisi rakentamisen lomassa.   

Meren rannan metsiköt ja puistot Abraham Wetterin tien, venesataman ja uimarannan välillä ovat paikoin   suhteellisen luonnontilaisia. Tämä on hyvä asia ja tarvitsemme myös “hoitamattomia” suhteellisen   luonnontilaisia puistoalueita. Toki itse venesataman palvelurakenteen monipuolistaminen ja avaaminen   asukkaiden käyttöön nykyistä tehokkaammin olisi tervetullutta. Rantareitillä voisi toimia kesäkahvila tai sauna puretun KK:n edustussaunan paikalla.

Roihuvuorentie ja sen lähialueet kirjastolta Untuvaisenpolulle saakka edustaa onnistunutta korkeatasoista   suunnittelua, jossa oleellista on tieltä aukeavat avarat näkymälinjat, vaihtelevakorkuiset maanmuotoja   seuraavat rakennusmassat, joissa talojen korkeudet vaihtelevat yhdestä kerroksesta kahdeksaan. Näkymiä   ei tule rakentaa tukkoon, eikä yksikerroksia kaupparakennuksia/siipiä tule korvata korkeammilla, jotteivat Roihuvuorelle ominaiset näkymät muutu monotonisiksi.   

Roihuvuorentie välillä Untuvaisentieltä ostoskeskukseen asti edustaa tylyä epäviihtyisää rakentamista.   Roihuvuori-Seura katsoo, että tuolle välille suunniteltu täydennysrakentaminen on perusteltua.   Roihuvuorentien molemmin puolin olevat parkkitalot voi korvata uudisrakennuksella, siten että vastaavat   pysäköintitilat sijoitetaan maan alle. Sama koskee parkkitaloa Roihuvuorentien ja Lumikintien risteyksessä.   Parkkitiloja suunniteltaessa on hyvä varautua tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvaan yksityisautojen määrän laskuun, joten parkkitilat tulee toteuttaa sellaisiksi, että ne voidaan tarvittaessa muuntaa muuhun käyttöön.   

Roihuvuorentien ja Tulisuontien risteyksen suunnittelun yhteydessä tulee tutkia mahdollisuutta   ostoskeskuksen pysäköintialueen laajentaminen siten että alueelle mahtuisi kahteen riviin ns.   “kampaparkkipaikkoja”.   Kaupungin taidemuseo on aikaisemmin ilmaissut kiinnostuksensa julkisen veistoksen sijoittamiseen   Roihuvuoreen. Mahdollista veistoksen sijoituspaikkaa voisi tutkia Roihuvuorentien ja Tulisuontien   risteyksen läheisyyteen.   

Seura pitää tärkeänä, että liiketiloja sijoitettaisiin kaikkiin uudis-/täydennysrakentamis-rakennuksiin.   

Mikäli Prinssinpuistossa oleva nuorisotalon ja leikkipuisto Roihuvuoren rakennus puretaan, tulee ensin   varmistaa korvaavien tilojen löytyminen alueella. Jos leikkipuisto palautetaan Tuhkimonpuistoon, tulee sen   yhteyteen toteuttaa myös kylätalon ja/tai huolto- ja kokousrakennuksen tilat, nämä voivat olla myös   yhdessä ja samassa rakennuksessa. Mahdollinen Tuhkimonpuiston leikkipuistorakennus tulisi suunnitella   japanilaishenkiseksi sijaitseehan se Kirsikkapuiston ja Japanilaistyylisen puutarhan välisellä reitillä.   

Ylä-Roihuvuoressa on vähemmän hoidettuja puistoja verrattuna Ala-Roihuvuoreen. Tämän takia   Prinssinpuisto kirkon vieressä tulee säilyttää puistona.   

Positiivista suunnitelmassa on myös Roihuvuoren koulutilaongelman ratkaiseminen lisärakennuksen avulla,   Roihuvuoren ala-asteen yhteyteen. Roihuvuoren ala-asteen yhteyteen tulisi sijoittaa myös nuorisotalon   tilat, jos ne poistuvat Prinssintieltä. Nuorisotalon toiminta on sellaista, ettei se kuormita Vuorenpeikontien   liikennettä ja lisäisi kuitenkin koulun laajennoksen käyttöastetta iltaisin.   

Suunnitteluehdotuksessa Maria Hammarénin puistoon suunniteltu rakennus on liian massiivinen ja se   sulkee korttelin umpikortteliksi. Umpikortteleita tulisi alueella välttää, koska Roihuvuoren ominaispiirteitä   on avara ja rakentaminen. Mikäli puistoon rakennettaisiin uudisrakennus, tulee tutkia arkkitehti Jorma   Järven suunnitteleman korttelin eteläisemmän piha-alueen ”valeperspektiivin” vahvistamista, jolloin   näkymä jäisi yhä avonaiseksi Tuhkimontien eteläkaarteen suunnalta.   

Erittäin tärkeänä periaatteena täydennysrakentamisessa on, että aloitteen täydennysrakentamiseen tulee   tulla tontin hallintaoikeuden haltijalta eli taloyhtiöltä.   

Kirkon takana olevaa Prinssintien/Roihuvuorentien/Lumikintien liittymää suunniteltaessa tulee kiinnittää   huomiota viihtyisyyteen ja kiinnostavaan kaupunkikuvaan. Tällä hetkellä liittymän ympäristö ei ole kovin   onnistunut.  

Historiallisista syistä Roihuvuoren asuntokanta painottuu pienempiin asuntoihin, täydennysrakentamisen   yhteydessä olisi tärkeää, että suosittaisiin isompia perheille soveltuvia asuntoja. Tällä hetkellä Roihuvuori   on varsinkin lapsiperheiden suosiossa.   

Asemakaavoituksen yhteydessä tulisi viedä Vuorenpeikontiellä sijaitsevan Roihuvuoren ala-asteen suojelu   loppuun. Samassa yhteydessä tulee selvittää Roihuvuorentien varrella olevien kahden säästyneen 50-luvun   muuntamorakennuksen suojelu sekä Roihuvuoren kirjaston ja erityisesti sen sisätilojen suojelu.   

Seuran näkemyksen mukaan liikenteen osalta tulee panostaa ensisijaisesti julkisen liikenteen   kehittämiseen, jalankulkuympäristön miellyttävyyteen ja turvallisuuteen sekä pyöräliikenteen   sujuvoittamiseen ja turvallisuuteen.   

Autoliikenne Roihuvuoressa aiheuttaa nykyisin vaaratilanteita. Roihuvuorentiellä autoilijat oikaisevat   vastaantulijoiden kaistojen kautta ja valitettavan usein myös jalkakäytävien kautta. Keskeisille paikoille,   kuten ostoskeskuksen lähelle ja bussipysäkkien kohdalle tulisi rakentaa kiinteitä esteitä, jotka estävät   autoja ajamasta muualla kuin niille osoitetuilla väylillä. Seura suhtautuu myönteisesti yksisuuntaisiin   pyöräteihin molemmin puolin Roihuvuorentien vartta.   

Autoliikenteen läpiajoliikennettä tulee vähentää ja hillitä. Tulisi etsiä uusia keinoja estää läpiajoliikennettä.   Myös kiinteitä hidasteita voidaan rakentaa. Raskaita kuljetuksia tarvitaan suhteellisen harvoin, ja ne   saadaan hoidettua purkamalla kiinteitä esteitä väliaikaisesti. Tämä ei ole siis este hidasteiden   rakentamiselle.   Uusia autoliikenteen katu- tai liikenneyhteyksiä Roihuvuoressa ei tarvita. Parkkipaikkoja voidaan keskittää   parkkitaloihin ja vähentää kadunvarsipysäköintiä.

Roihuvuori-Seura ry:n puolesta

Helsingin Roihuvuoressa 12.2.2020   

Emilia Packalén                               Otto-Ville Mikkelä   

puheenjohtaja                                toiminnanjohtaja