Roihuvuori-seuran lausunto Sahaajankadun länsipuolen järjestelyistä (1/2009)

389
hert_yrit_alue_etela.jpg
hert_yrit_alue_etela.jpg

Roihuvuori-Seuran on ottanut kantaa Herttoniemen yritysalueen eteläosan asemakaavan muutokseen. Alueelle on suunniteltu vanhusten palvelutaloa ja senioritaloa sekä vuokra- että omistusasuntoja. Ohessa Roihuvuoriseuran kannanotto.
Arkkitehti Siv Nordström
Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet

Roihuvuori-seuran lausunto Herttoniemen yritysalueen eteläosan asemakaavan muutokseen

(Hankenro 755, Kslk 2008-1734)

Helsingin kaupunki on muuttamassa Herttoniemen yritysalueen asemakaavaa. Roihuvuoren asukkaat kokevat nyt kaavoitettavan alueen Roihuvuoreen kuuluvaksi, vaikka se sijaitseekin Herttoniemen teollisuusalueen osa-alueella. Suunnitelmassa on onnistuttu korjaamaan alueen epämääräisyys kiitettävästi. Roihuvuoren tärkein sisääntuloväylä, Abraham Wetterin tie, on ollut epäsiisti ja jäsentymätön, mikä on nyt muuttumassa alueen rakentamisen myötä.

Vaikka Roihuvuori on pääsääntöisesti toteutettu puutarhakaupunkimaisesti, Roihuvuori-seura katsoo kuitenkin, että kaavoitettavalla alueella voitaisiin toteuttaa tästä eroavaa ”tehokkaampaa” korttelimaista täydennysrakentamista Roihuvuoren ominaispiirteitä vahingoittamatta.

Suunnitelma sitoo toteutuessaan onnistuneella tavalla Roihuvuoren, Herttoniemenrannan ja Herttoniemen teollisuusalueen toisiinsa. Roihuvuori-seura on tyytyväinen varsinkin kahdeksankerroksisen vanhusten palvelutalon sijoitukseen Abraham Wetterin tien ja Sahaajankadun risteyksessä. Rakennus on kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla ja sen ulkoasuun tulisi kiinnittää jatkosuunnittelussa erityistä huomiota. Vanhustenpalvelutalon suunnittelussa kannattaa huomioida myös ikkuna- ja parvekenäkymät Vesitorninpuistoon/Kirsikkapuistoon. Vaikka puisto on vielä osittain hoitamaton, sen muutostyöt ovat jo käynnistyneet.

Roihuvuori-seura esittää myös, että vanhustenpalvelutaloon harkittaisiin allastilaa vanhusten kuntouttamista ja vauvauintia varten Kampin palvelutalon tapaan. Kyseisiä palveluita ei ole Kaakkoisen suurpiirin alueella ja vaikka lähistölle rakennettaisiinkin uimahalli, eivät ne ole eri kohderyhmien takia toisiaan poissulkevia.

Kaupallisten liiketilojen sijoittamista omistustalon katutasoon seura pitää myös hyvänä. Seuran mielestä liiketiloja pitäisi kaavoittaa myös vuokratalon ja senioritalon alakertaan Abraham Wetterin tien varteen.

Abraham Wetterin tien vastakkaisella puolella olevat talot ovat kadulle päin sulkeutuneita. Alue sijaitsee teollisuusalueen kupeessa. Jotta kävelijät eivät kokisi aluetta uhkaavaksi, jatkovalmisteluissa on kiinnitettävä erityistä huomiota ihmisten turvallisuuden tunteeseen.
Ideaa kevyenliikenteen väylästä palvelutalolta Herttoniemen metroasemalle seura pitää hyvänä ja kannattaa.

Roihuvuoressa kerrostaloasuntojen keskimääräinen pinta-ala on vain 54 m², mikä johtuu Roihuvuoren rakentamisen ajankohdasta: talot on rakennettu pääosin 1955–1965. Asuntojen keskipinta-ala Helsingissä on 64 m², siis kymmenen neliömetriä suurempi kuin Roihuvuoressa. Monien kasvavien perheiden on täytynyt muuttaa alueelta muualle, koska isompien asuntojen löytäminen täältä on ollut hankalaa. Tästä syystä Roihuvuori-seura ehdottaakin, että alueelle pyrittäisiin rakentamaan pääasiassa isoja perheasuntoja (vähintään 4 h ja k).
Ohessa on tilasto Roihuvuoren asuntokannasta vuodelta 2007.

asuntojen_koko.jpgLisää perheasuntoja tarvitaan alueella sekä omistus- että vuokra-asuntoina. Mahdollisuutta kaavoittaa isoja asuntoja tukevat myös valmiina olevat lapsiperheiden palvelut: koulut, kirjastot ja leikkipuistot sijaitsevat lähellä kaavoitettavaa aluetta. 

Alueelle rakennettavissa autotallipaikoissa tulisi jo rakennusvaiheessa ottaa erillisillä sähkömittareilla huomioon tulevien sähköautojen latausmahdollisuus.

Joukkoliikenneyhteydet rakennettavilla alueilla ovat erinomaiset: Laajasalon, Roihuvuoren ja Tammisalon linja-autot kulkevat läheltä ja Herttoniemen metroasema on kävelymatkan päässä.

Roihuvuori-seura katsoo, että alueella ja varsinkin myöhemmin kaavoitettavalla kaavamuutosalue II:lla Kirvesmiehenkadun länsipuolella tulisi tutkia mahdollisuutta kaavoittaa asuntoja ilman autopaikkoja vastoin kaupungin yleistä normia. Jos rakennuksiin ei rakennettaisi autopaikkoja, vuokrataloissa voisi olla alhaisempi vuokra ja omistusasuntojen myyntihinnat halvempia ja samalla liikenteen osalta ratkaisu olisi kestävän kehityksen strategian mukainen.

Roihuvuori-seuran puolesta Helsingin Roihuvuoressa 8.1.2009

hallituksen jäsen
Otto-Ville Mikkelä

puheenjohtaja
Pia Pilhjerta