Roihuvuori-Seuran palaute HKL:lle (2005)

558
Roihuvuori-Seura
Roihuvuori-Seura

Roihuvuori-Seura otti kantaa HKL:n teettämään liityntälinjaston kehittämissuunnitelmaan 24.10. 

LIITYNTÄLINJASTON KEHITYS ROIHUVUORESSA

Kiitän HKL:n järjestämästä asukastapaamisesta 19.9. sekä tilaisuudessa käydystä hedelmällisestä keskustelusta.

Roihuvuori-Seura ry on tutustunut Roihuvuorta koskeviin muutoksiin. Mielestämme kehittämisselvitys oli kokonaisuudessaan Roihuvuoren osalta positiivinen. Pidämme erittäin myönteisenä linjojen 80 ja 93 päällekkäisyyksien poistumista ja nopeamman Itäkeskus –yhteyden käyttöönottoa.

Kehittämisselvityksestä ei käynyt ilmi suunniteltujen linjojen (82 ja 89) liikennöintiaikoja ja –tiheyksiä, joten muutosten vaikutuksia on hankala arvioida tarkasti. Haluamme kuitenkin tuoda esiin huolemme seuraavien kohtien suhteen.

  • Linjan 80 lakkauttamisen yhteydessä on turvattava roihuvuorelaisten vaivaton yhteys Kettutien Terveyskeskukseen ja Herttoniemen sairaalaan. Esimerkiksi palvelulinjasto saattaisi kattaa tämän liikennöintitarpeen, mikäli linjat pysyvät ennallaan ja niiden olemassaolosta ja käyttöoikeudesta informoidaan asukkaita riittävästi.
  • Pohjois-Roihuvuoren liikenneyhteydet tulevat suunnitelman mukaan huononemaan. Mielestämme linjan 58 –pysäkki ei riitä palvelemaan Pohjois-Roihuvuoren asukkaita. Pysäkille on liian pitkä matka eikä se palvele asukkaita jotka haluavat liikkua Roihuvuoren sisällä. Alueella asuu paljon iäkkäitä ja lapsiperheitä, joille on turvattava nykyisen kaltainen helppo yhteys Herttoniemeen.

Toivon, että HKL jatkaa avointa linjaansa ja informoi asukasyhdistyksia liityntälinjaston muutosten edistymisestä sitä mukaan kun uutta tietoa on saatavilla.

Hyvää syksyä toivotellen,
Mira Eschner
Roihuvuori-Seuran pj