Roihuvuori-Seuran syyskokous 1.12.2014

273
roihuvuori50 valk pien

Kutsu Roihuvuori-Seuran syyskokoukseen 2014

Paikka: Roihuvuoren kirkon kerhosiiven sininen huone

Aika: maanantai 1.12.2014 klo 18

Tervetuloa Roihuvuori-Seuran sääntömääräiseen syyskokoukseen 2014. 

Helsingissä 14.11.2014, Matti Kinnunen, seuran johtokunnan puheenjohtaja

Kokouksessa käsiteltävät asiat löytyvät kohdassa ”Lue lisää”.

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus

5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista

6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio

7. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

8. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle

9. Päätetään varajäsenten lukumäärästä,

10. Valitaan johtokunnan varajäsenet,

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa,

12. Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 7 §:n määräämissä rajoissa

13. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.