Roihuvuori – Vuoden kaupunginosa 2010

411
roihuvuori50v_pieni.jpg
roihuvuori50v_pieni.jpg

Roihuvuori on vuoden kaupunginosa 2010

Suomen Kotiseutuliitto on valinnut Roihuvuoren 2010 kaupunginosaksi. Valtakunnallisen tunnustuksen taustalla ovat alueen asukkaiden aktiivisuus ja yhteisöllinen kylähenki sekä innostus oman alueen kehittämiseen. Kunniapalkinnon otti vastaan Joensuussa Kotiseutupäivillä 6.8.2010 seuran puheenjohtaja Veijo Lehto.

Aktiivista asukastoimintaa ja tapahtumia

Roihuvuori-Seura on toiminut alueen asukkaiden yhteenkokoajana jo 50 vuoden ajan. Viime vuosina toiminta on aktivoitunut paljon tavanomaista kaupunginosayhdistystä monipuolisemmaksi. Vuoden 2009 elokuussa Roihuvuoressa järjestettiin ensimmäisen kerran Kyläjuhlat, jotka onnistuivat yli kaikkien odotusten. Tapahtumakokonaisuus käsitti lopulta lähes 50 erilaista, kaikille ikäryhmille suunnattua kulttuuritilaisuutta, jotka muodostivat 7 % koko Helsingin Taiteiden yön tarjonnasta. Tänä vuonna Kyläjuhlat järjestetään toisen kerran 27.8.2010. Päätapahtumapaikkana toimii illalla Japanilaistyylinen puutarha, joka valaistaan kymmenin tervapadoin, värivaloin ja vedenalaisin valoin.

roihuvuori_ilmakuva.jpg

Japanilaistyylinen puutarha on Roihuvuoren keskeinen ja tunnettu kohde, jota tullaan katsomaan kauempaakin. Vuonna 2006 perustettiin lisäksi Kirsikkapuisto ja nyt Roihuvuoressa kasvaa yli 200 kirsikkapuuta, mikä on suurin keskittymä Suomessa – kirsikkapuut ovat tärkeä osa alueen maisemaa ja identiteettiä. Kirsikkapuiston ympärille on syntynyt myös aktiivista toimintaa, toukokuussa puistossa vietetään monikulttuurista hanamia eli kirsikankukkien katselujuhlaa, jonne kokoontuu vuosi vuodelta kasvava määrä helsinkiläisiä sekä Suomessa asuvia japanilaisia.

Tapahtumat järjestetään täysin vapaaehtoisvoimin ja uusinta toimintaa on Kyläkahvila Peukaloisen avaaminen kesäkuussa kirjaston alakertaan sekä Roihuvuoren Kylälehden toimittaminen. Asukkaat ovat myös ottaneet aktiivisesti kantaa kaupungin palveluverkkouudistuksessa esiin nousseeseen kirjaston ja alueen toisen ala-asteen mahdollisen lakkautuksen osalta. Erityistä Roihuvuoressa on se, että vapaaehtoistoiminta ei ole ainoastaan muutamien innokkaiden yhdistysaktiivien käsissä vaan mm. kahvilatoiminnan pyörittämiseen ilmoittautuu jatkuvasti uusia, oman alueen hyvinvoinnista kiinnostuneita ihmisiä. Viestinnässä Roihuvuori-Seura on osoittanut ennakkoluulottomuutta sillä nettisivujen oheen on viestintävälineeksi valjastettu myös sosiaalinen media Facebookin kautta.

Pro Tuhkimo -kansanliike

Syksyllä 2008 Roihuvuoren perinteisessä, jo 1950-luvulta asti toimineessa leikkipuisto Tuhkimossa sijainneessa rakennuksessa todettiin kosteusvaurio ja kaupunki siirsi avoimen leikkipuistotoiminnan väliaikaistiloihin Nuorisotalolle. Uutta rakennusta kaupungin puolelta on lupailtu aikaisintaan 2014.
Alkuperäistä puistoa pidetään kuitenkin sijainniltaan ja ympäristöltään yhtenä koko kaupungin parhaista leikkipuistoista. Aktiiviset vanhemmat perustivatkin Pro Tuhkimo -kansanliikkeen ajamaan puiston toiminnan palauttamista ja uudelleenrakennusta. Pro Tuhkimo -ryhmän tavoitteena on pitää leikkipuistokulttuuri alueella elävänä siihen asti, kunnes kaupunki rakentaa puistoon uuden rakennuksen. Vapaaehtoisryhmässä on tällä hetkellä yli sata jäsentä ja puistossa järjestetään päivittäin toimintaa lapsiperheille. Puistorakennuksen toinen pääty on kuntotutkimuksissa todettu käyttökelpoiseksi ja Pro Tuhkimo vuokraa sitä kaupungilta. Tilaa on korjattu talkoilla ja kesällä 2010 vapaaehtoiset jakoivat myös perinteisen puistoruuan päivittäin noin 80 puistokävijälle.

Nyt Roihuvuoressa toivotaankin että Vuoden kaupunginosa -tunnustus voisi edesauttaa puiston jälleenrakennusta ja asukkaiden osoittama leikkipuistotoiminnan tarve nähdään pian myös kaupungin päättäjien taholla.

Roihuvuori-Seura ja alueen asukkaat iloitsevat saamastaan tunnustuksesta.