Sahaajankadun perusparannus (2006)

348
Roihuvuori-Seura
Roihuvuori-Seura

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on käynnistänyt Sahaajankadun korjaustöiden suunnittelun välillä Roihuvuoretie – Muuntajankatu. Samassa yhteydessä suunnitellaan uudet Sahaajankatuun liittyvät poikkikadut Hanslankarinkuja ja Hanslankarinpolku. Suunnitelmaluonnoksia tullaan esittelemään asukkaille ja muille osallisille kevään aikana myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Suunnittelun lähtökohdat

Suunnittelualue sijaitsee Herttoniemen teollisuusalueella Itäväylän varressa. Suunnittelualue alkaa Muuntajankadun liittymästä ja päättyy Roihuvuorentien liittymään. Uudet liittyvät kadut, Hanslankarinkuja ja -polku, sijoittuvat Sahaajankadun itäpuolelle muodostaen yhteydet  puistoalueelle ja tonttien takaosien uusille piha-alueille.

Kuvaus suunnitelmasta

Työ käsittää Sahaajankadun perusparannuksen yllä mainitulla osuudella. Katu suunnitellaan niin, että länsireunalle tulee 4m leveä eroteltu jalankulku/pyörätie, joka erotetaan ajokaistasta 0,75 metrin kivetyllä kaistalla. Ajoradan leveys on 10,5m ja itäreunalle tulee 3,25m leveä jalkakäytävä. Katu päällystetään ja reunakivet asetetaan uudestaan. Hanslankarikujasta tulee Sahaajankadun uusi poikkikatu Pikkupurontien liittymän eteläpuolelle. Sen ajoradan leveys tulee olemaan 8m, josta 2m on varattu kadunvarsipysäköintiin. Jalankulku/pyörätie erotellaan ajoradasta leveällä istutuskaistalla. Hanslankarinpolku sijoittuu Muuntajankadun liittymää vastapäätä. Se on tonttien väliin sijoittuva, kevyelle liikenteelle tarkoitettu, kulkuyhteys Roihuvuoren suunnasta Siilitien metroaseman suuntaan.

Suunnitelmien hyväksyminen ja rakentaminen

Katusuunnitelmat valmistuvat maaliskuussa 2006. Ennen suunnitelman virallista hyväksymistä yleisten töiden lautakunnassa, ne ovat virallisesti nähtävillä kahden viikon ajan. Tästä nähtävillä olosta tullaan ilmoittamaan lehdissä ja kirjeitse asianosaisille kiinteistön omistajille ja asukasyhdistyksille. Nähtävillä olon jälkeen yleisten töiden lautakunta päättää suunnitemaehdotuksen hyväksymisestä.

Rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2006.

Lisätiedot

Projektipäälikkö Juhani Ketomaa, rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, puh. 166 2750.