Seuran kevätkokous kylätalolla 30.3.2021

355

Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen 30.3.2021 

Tervetuloa Roihuvuori-Seuran kevätkokoukseen tiistaina 30.3.2021

Paikka: Tuhkimonpuiston kylätalo (Tuhkimontie 10-12, Helsinki)
Aika: tiistai 30.3.2021 klo 18

Kokoukseen on mahdollista osallistua etänä käyttäen MS Teams ohjelmaa. Osallistuminen onnistuu myös web-selaimella ilman että tarvitsee asentaa eo. ohjelmaa.  
Linkin voi pyytää kokouspäivään klo 12 mennessä sähköpostilla: puheenjohtaja@roihuvuori.fi 

Roihuvuori-Seuran kevätkokous

Seuran kevätkokous pidetään klo 18  Tuhkimonpuiston kylätalolla ja siellä käsitellään sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutos.  

Seuran säännöt, kevätkokouksen asialista:

10 §

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3. Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä,

4. Esitellään edellisen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

5. Päätetään edustajien valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton ja Helsingin kaupunginosayhdistykset HELKA ry:n vuosikokouksiin,

6. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

Kohta 6. Seuran sääntöjen muuttaminen

Seuran johtokunta on käynnistänyt seuran sääntöjen muuttamisen. Tarve muutokselle kumpuaa siitä, että kaupunki on hylännyt joidenkin yhdistysten valituksia, jotka ovat koskeneet alueita yhdistyksen säännöissä ilmoittaman toimialueen ulkopuolella. Seura varautuu sääntömuutoksella Vartiokylän kaupunginosaan kuuluvan Hiidenkirnujenrinteen madolliseen kaavoittamiseen. Seura varaa näin itselleen mahdollisuuden mm. antaa lausuntoja myös roihuvuorelaisille tärkeän Herttoniemen metroaseman uudistamisesta.  Lisäksi lisätään sääntöihin mahdollisuus osallistua tarvittaessa etäyhteydellä seuran kokouksiin, sekä yksinkertaistetaan seuran nimenkirjoitussääntöjä. 

Seuran johtokunta esittää seuraavia sääntömuutoksia seuran sääntöihin:

1 § Yhdistyksen nimi on suomeksi Roihuvuori-Seura ry., ruotsiksi Kasbergssällskapet rf., englanniksi The Roihuvuori Society ja japaniksi ロイフヴオリ協会. Yhdistyksen, joka on kaupunginosayhdistys ja jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Roihuvuoren kaupunginosa ja sen lähialueet. Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

8 § Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Seuran kokouksiin jäsenet voivat osallistua etänä käyttäen internetyhteyttä tai muuta vastaavaa yhteyttä, mikäli seuran johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi. Mahdollisuudesta osallistua kokoukseen etänä ilmoitetaan kokouskutsussa. Kevätkokous pidetään ennen maalliskuun huhtikuun loppua ja syyskokous syyslokakuun kuluessa…

14 § Vanha muotoilu Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä taikka jonkun johtokunnan jäsenen kanssa.
Ehdotettu muotoilu Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä tai varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen kanssa. 

Seuran nykyiset säännöt on kokonaisuudessaan luettavissa:
 https://kaupunginosat.fi/roihuvuori/seuran-snnt-mainmenu-211/  

Roihuvuori-Seuran johtokunta