Sosiaalivirasto tiedottaa tukiasuntolahankkeista (2008)

364
Roihuvuori-Seura
Roihuvuori-Seura

Helsingin sosiaalivirasto tiedottaa 11.9.2008

Sosiaaliviraston internetsivuille on perustettu pitkäaikaisasunnottomuuden
vähentämisohjelman tiimoilta hankesivut. Sivut löytyvät osoitteesta www.hel.
fi/sosv etusivun oikeasta palstasta Hankkeet -kohdasta tai suoraan etusivun
Tietoruudusta, etusivun alalaidasta.

Helsingin sosiaalivirasto tiedottaa 11.9.2008

Asukasyhdistyksille

Sosiaaliviraston internetsivuille on perustettu pitkäaikaisasunnottomuuden
vähentämisohjelman tiimoilta hankesivut. Sivut löytyvät osoitteesta www.hel.
fi/sosv etusivun oikeasta palstasta Hankkeet -kohdasta tai suoraan etusivun
Tietoruudusta, etusivun alalaidasta.

Sivuille on koottu ohjelman perusmateriaali, jota pyritään täydentämään sitä
mukaa, kun suunnittelu etenee. Sivuilta on myös mahdollisuus antaa palautetta
ja esittää kysymyksiä.

Hyvää syksyä toivotellen,

Mervi Kopomaa-Weymarn
viestintäyksikkö, Sosiaalivirasto
Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki
puh. 310 43360
mervi.kopomaa-weymarn@hel.fi
www.hel.fi/sosv