Taiji-esityksiä Roihuvuori-päivänä (5/2007)

420
Roihuvuori-Seura
Roihuvuori-Seura
Taiji   Roihuvuoripäivänä 26.5.2007 Yang-Taiji Finland ry ja Guilin Taijiquan ry pitävät Taiji-esityksiä Roihuvuoressa venesataman yläpuolisessa puistossa kello 14-16. Aikatauluista kerrotaan tarkemmin Roihuvuoripäivän kuulutuksissa.

Mitä Taiji on

Taiji on terveyttä edistävää ja sairauksia ennalta ehkäisevää, kehoa ja mieltä rentouttavaa liikuntaa. Se sopii kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Taijin harjoittelun aloittaminen ei edellytä kovaa kuntoa tai aikaisempaa urheiluharrastusta. Yleisimmät taijin tyylisuunnat ovat yang ja chen tyyli.

Kaikille taijin tyylisuunnille ovat ominaista rentous, luonnonmukaiset ympyrä- ja spiraalimaiset liikkeet, ying/yang periaatteen noudattaminen, pyrkimys kokonaisvaltaiseen voiman ja sisäisen energian eli chin käyttöön sekä kehon ja mielen tasapainoon.

Taijin harrastus aloitetaan perusharjoitteilla, joiden tarkoituksena on saada jalat vahvoiksi ja kehittää tasapainoa ja rentoutta. Vähitellen siirrytään taijisarjan ulkoisen muodon harjoitteluun. Siinä päämääränä on oppia muistamaan sarja ja suorittamaan se tyylisuunnalle ominaisella tavalla.

Seuraavalla tasolla taijisarja käsitetään chi-harjoitteeksi, jonka avulla kasvatetaan ja jalostetaan omaa sisäistä energiaa eli chitä ja avataan sisäisen voiman mekaniikkaa. Tästä siirrytään vähitellen harjoittelemaan mielen tasolle. Mielen tyhjentäminen, ajatusten keskittäminen jalkojen, kehon ja käsien ympyröihin samoin kuin liikkeiden suorittaminen synkroonissa chin virtauksen kanssa ovat vaativia mielen harjoituksia.

Valmiiksi opittu taijin liikesarja aloitetaan tyynestä ja levollisesta Wu Chi tilasta, jossa mieleen tai kehoon eivät vaikuta mitkään ulkoiset häiriötekijät. Siitä siirrytään taiji valmius tilaan ja edelleen sarjan muodon suorittamiseen. Suorituksen aikana ying ja yang vuorottelevat, sulkeutuminen ja avautuminen, hitaat ja nopeat liikkeet, pysähtyminen ja liikkuminen, rento ja voimakas suoritustapa jne. Sarjan lopussa palataan taas hiljaiseen Wu Chi tilaan.

Lisää tietoa taijista löytyy esimerkiksi täältä: http://www.guilintaiji.fi/taiji.php.