Tuhkimon kesäkäyttö ehdotus 2010

443
284b.jpg
284b.jpg

Roihuvuori-seura ja Roihuvuori-Tammisalon MLL esittivät kesäksi puistoruokailua ja lasten uinti mahdollisuutta asukaspuisto Tuhkimoon

 

Ehdotus puistoruokailun järjestämiseksi ja uima-altaiden käytöksi Leikkipuisto Tuhkimoon

Leikkipuisto Tuhkimo suljettiin syksyllä 2008 kosteusvaurion vuoksi. Kaupungin järjestämä leikkipuistotoiminta siirtyi pian väistötiloihin Prinssintielle. Tuhkimontien vanhassa leikkipuistossa on jatkettu roihuvuorelaisten vanhempien organisoiman Pro Tuhkimo -liikkeen osalta vapaaehtoistoimintaan perustuvaa leikkipuistotoimintaa. Lisäksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Roihuvuoren ja Tammisalon paikallisyhdistys on järjestänyt tiloissa lauluhetkiä ja muuta toiminta. Koska Prinssintien väistötiloissa käynnistyy kesäksi salaojitusremontti sekä mitä todennäköisimmin myös piha-alueen remontti, ehdottaa Roihuvuori-seura ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Roihuvuoren ja Tammisalon paikallisyhdstys ns. puistoruokailun järjestämistä vanhassa Tuhkimontien leikkipuistossa.

Kaupungin ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutus
Tällä hetkellä Roihuvuoressa on kaksi leikkipuistoa, joista alueen lapsiperheet voivat nauttia. Alkuperäistä Tuhkimontien puistoa pyöritetään vapaaehtoisvoimin kun taas Prinssintien leikkipuisto toimii kaupungin palveluna ja tarjoaa myös iltapäiväkerhotoimintaa koululaisille. Puistojen tapahtumat täydentävät toisiaan. Osin on järjestetty myös yhteisiä tapahtumia, kuten helmikuussa järjestetty laskiaisrieha Tuhkimontien puistossa. Vaikkakin kahden leikkipuiston ylläpitäminen on loistava palvelu roihuvuorelaisille, olisi toivottavaa, että jatkossa sekä kaupungin ylläpitämä että aktiivisten vanhempien toiminta saataisiin kanavoitua saman katon alle, uuteen puistorakennukseen Tuhkimontielle.

Yksi keino luoda kaupungin ja kansalaisyhteiskunnan väliselle yhteistyölle uusia puitteita on järjestää vuotuinen kesän puistoruokailu Tuhkimontien puistossa. Perinteisesti palvelu on ollut hyvin suosittu ja Prinssintien tilojen ollessa ainakin yhden remontin alaisena ei puistoruokailun järjestäminen Prinssintiellä ole mielekästä. Kuten helmikuussa järjestetyssä laskiaisriehassa, voitaisiin Palmian toimittama ruoka tuoda suoraan puistoon, kaupungin leikkipuistohenkilökunta jakaisi ruoan sekä Pro Tuhkimo -liikkeen ja MLL:n paikallisyhdistyksen väki vastata tiloista.

Tuhkimontien leikkipuiston sulkemisen jälkeen 2008, syntyi ripeästi Pro Tuhkimo -liike ensin ylläpitämään puistoa ja sen leikkimökkiä sekä edesauttamaan puistorakennuksen uudelleenrakentamista. Sittemmin liike on pyörittänyt kaupungin myötämielisellä avulla puistorakennuksen käyttökelpoista osaa. Yhtälailla Roihuvuoren kirjaston ollessa lakkautusuhan alla vuoden 2010 alussa, ovat Roihuvuoren asukkaat aktivoituneet puolustamaan kirjastoaan. Järjestämällä puistoruokailu Tuhkimontien leikkipuistossa olisi mahdollista kanavoida paikallisten aktiivisuutta myös positiiviseen tulevaisuuteen katsovaan toimintaan – ei ainoastaan mahdollisesti menetettävien palveluiden puolustamiseen.

Pro Tuhkimo -liike on teettänyt oman kosteusmittauksen, joka vahvistaa sen mikä kaupunginkin kosteusmittauksessa ilmenee: Tuhkimontien puistorakennuksen vanha pääty on turvallinen.

Tuhkimontien puisto on tärkeä virkistysalue
Tuhkimontien leikkipuiston ulkoalueet luovat poikkeuksellisen hyvät puitteet turvalliselle ja luonnonläheiselle ulkoilulle. Koska puistoruokailu on ollut hyvin suosittu palvelu roihuvuorelaisten, tammisalolaisten ja muiden lähialueiden lapsiperheiden parissa, olisi puistoruokailun järjestäminen Tuhkimontien leikkipuistossa keino edistää liikuntaharrastuksia miellyttävässä ympäristössä. Tällaista palvelua ei voida järjestää Prinssintien tilojen yhteydessä, erityisesti ei kesällä 2010. Puistoruokailun suosittavuus merkitsee myös sitä, että yhä useampi lapsiperhe pääsee kosketuksiin kaupungin sosiaalipalveluihin tarjoten paremmat mahdollisuudet ennaltaehkäisevän sosiaalityön toiminnalle.

Tuhkimontien puiston kävijämäärien lisäämiseksi ja lapsiperheiden liikuntaharrastusten tukemiseksi kesällä 2010 on myös syytä täyttää puistossa sijaitsevat kahluualtaat. Kahluualtaat ovat olleet puistossa 1950-luvulta lähtien ja ovat tärkeä osa puiston kesäleikkejä. Ruokailun järjestettyä puistossa, voidaan altaiden käyttöä myös valvoa aikaisempien vuosien tapaan.

Helsingissä 10. huhtikuuta 2010

Veijo Lehto
puheenjohtaja
Roihuvuori-seura ry


Jani Marjanen
sihteeri
Roihuvuori-seura ry


Sanna Jacksen
puheenjohtaja
Roihuvuoren-Tammisalon MLL


Hanna Kontra
rahastonhoitaja
Roihuvuoren-Tammisalon MLL

 

 Roihuvuori-seuran aikaisemmat kannanotot ovat luotteavissa täältä→