Uudet rampit Itäväylälle (2005)

465
Roihuvuori-Seura
Roihuvuori-Seura

Roihupellon teollisuusalueen liikenneyhteyksiä parannetaan rakentamalla uudet rampit Itäväylälle. Rampit tulevat Viilarintien itäpuolelle. Samassa yhteydessä parannetaan myös Roihupellon teollisuusalueen katuja.

Viilarintietä uusitaan Kauppamyllyntien ja Roihuvuorentien välillä. Katu levenee nelikaistaiseksi Tulppatien ja Sahaajankadun välisellä osuudella.

Uuden Itäväylä-rampin pohjatyöt ovat käynnistyneet.

Alueen uusiin liikennejärjestelyihin kuuluu myös Tulppatien jatkaminen Viilarintielle asti. Lisäksi Mekaanikonkatu liitetään Viilarintien, Sahaajankadun ja Roihuvuorentien risteykseen. Mekaanikonkadun pohjoispäähän, joka kadun uuden linjauksen myötä jää pois käytöstä, rakennetaan pysäköintialue.

Varikkotie levenee rakenteilla olevan liikekeskus Lanternan ja Viilarintien välillä. Parannuksia tehdään myös Laippatiellä ja Roihuvuorentiellä. Alueen katujen rakentamisen yhteydessä parannetaan myös vesihuoltojärjestelyjä ja lisätään katuistutuksia.

Rakennustyöt alkavat joulukuussa ramppien kohdalla kasvavien puiden kaadolla. Samalla Itäväylän ympäristön metsikköjä harvennetaan puistomaisemmiksi. Varikkotien varteen nousevan Lanternan liikekeskuksen vesihuollon rakennustyöt ovat jo meneillään.

Uudet rampit ja katujen parannustyöt valmistuvat marraskuussa 2005. Istutus- ja viimeistelytöitä tehdään vielä keväällä 2006. Lue lisää Helsingin kaupungin rakennusviraston sivuilta.