Viheraluesuunnittelu: uusi kirsikkatarha Roihuvuoreen? (2005)

406
Roihuvuori-Seura
Roihuvuori-Seura

Miltä kuulostaisi piknik kirsikkapuiden katveessa Sahaajankadun kentällä? Jos viheraluesuunnitelman luonnokseen kirjattu aie toteutuu, saattaa japanilaistunnelmaa jatkossa voida maistella Roihuvuoressa japanilaistyylisen puiston lisäksi vesitornin eteläpuolella, Sahaajankadun kentän ylärinteessä. Kirsikkapuiden istuttaminen rinteeseen on yksi ehdotuksista, jotka herättivät keskustelua viheraluesuunnitelmaluonnoksen esittely- ja keskustelutilaisuudessa 31.8.

 

Aikataulu ja tavoitteet

 

Roihuvuoren, Herttoniemen ja Herttoniemen viheralueita koskevan viheraluesuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2005 lopulla. Suunnitelmassa asetetaan tavoitteet, joiden mukaisesti viheralueita kehitetään seuraavien kymmenen vuoden ajan. Viheraluesuunnittelija Kaisu Ilonen ja metsäsuunnittelija Timo Virtanen rakennusvirastosta esittelivät suunnitelmaluonnosta Roihuvuoressa elokuun lopussa järjestetyssä tilaisuudessa. Luonnokseen koottujen ehdotusten ohella he kertoivat Roihuvuoren viheralueiden erityispiirteistä sekä asioista, joita asukkaat ovat tuoneet suunnitteluun mm. haastattelujen ja viheraluekyselyn kautta.

 

Suunnitelmassa korostetaan alueen ominaispiirteitä

 

Roihuvuoressa on reheviä metsiä eli lehtoa tai lehtomaista kangasta huomattavasti enemmän kuin monessa muussa kaupunginosassa, jopa kaksi kolmasosaa metsistä. Tätä ominaispiirrettä on tarkoitus korostaa lisäämällä metsiin jalopuita, kuten metsälehmusta ja tammea. Suunnitelmaluonnoksessa ehdotetaan jalopuiden istuttamista muun muassa itäiseen ja läntiseen selännemetsään sekä Porolahden puiston metsiköihin. Moni asukas on pitänyt tärkeänä sitä, että Sahaajankadun kenttää pohjoisessa reunustava Jättiläisentie kunnostettaisiin. Kunnostus onkin otettu suunnitelmaluonnoksessa tavoitteeksi.

 

Tilaisuudessa keskusteltiin mm. siitä, kuuluuko kirsikkatarhassa olla penkkejä vai ei. Toivottiin, että läntisen selännemetsän mäenlaskupaikka pidettäisiin avoimena niin, että pulkkailu onnistuisi jatkossakin. Eräs osallistujista ehdotti, että metsässä sijaitsevalle koirapuistolle voitaisiin etsiä uusi paikka jostakin, jossa koirat saisivat temmeltää rauhassa ilman että maisema kärsisi. Toisessa puheenvuorossa korostettiin valoisuuden merkitystä metsän miellyttävyydelle. Yksi osallistuja kiitti kaupunkia Porolahden rantanurmen sopivasta hoidosta kuluneena kesänä – on ollut mukavaa, että heinän on välillä annettu kasvaa pitkäksi.