KaKe jatkaa ke 26.5. kaupunkitutkimuspäivien keskustelua

Kaupunginosien kehittäjäverkosto (KaKe) kokoontuu Teamsissä ke 26.5. klo 17-19 jatkamaan keskustelua Kaupunkitutkimuksen päivien ryhmän "Ilmiöt kaupunginosien muutoksen tulkkeina" esityksistä. Tilaisuus on kaikille aiheesta kiinnostuneille...

Asumisella elinvoimaa -webinaariin 19.5. klo 12

 Miten asunto- ja maapolitiikalla luodaan kuntiin elinvoimaa? Millaisia ilmiöitä ja haasteita tulevaisuuden asumisessa on, entä millaisia luovia ratkaisujavoi löytyä asuinympäristöjen kehittämiseen? Tule kuulemaan vastauksia kysymyksiin MAL-verkoston, ARA:n ja Tampereen yliopiston Asumisella elinvoimaa -webinaariin ti 19.5. kello 12-15.30! Ilmoittautuminen päättyy ma 18.5.2020.

Koronan aiheuttamien muutosten tulkinta

Kaupunginosien kehittäjäverkosto eli KaKe muuttaa missiotaan ja ryhtyy arvioimaan koronan aiheuttamia muutoksia toiminnassa ja taloudessa erityisesti lähiöissä sekä ihmisten arjessa.

Kaupunkitutkimuksen päivät siirtyivät elokuun loppuun

Kaupunkitutkimuksen päivät siirtyvät koronaepidemian takia pidettäväksi elokuun loppuun 27.-8.8.2020. Kaupunginosien kehittäjäverkostolla eli KaKellla on päivillä oma työryhmä "Ilmiöt kaupunginosien muutoksen tulkkeina".

KaKe kokoontuu ke 11.3. Tiedekulmassa

Kaupunginosien kehittämisverkoston seuraava tapaaminen pidetään keskiviikkona 11.3.2020 klo 17. Paikka: Tiedekulma (Yliopistonkatu 4). Tapaamisessa käsitellään Kaupunkitutkimuksen päiville 14-15.5. valmistautumista, jossa KaKe:lla kuten tiedämme on siellä oma työryhmä "Ilmiöt kaupunginosien muutoksen tulkkeina". Esitelmähaku päättyy 15.3.2020. Esitysten tiivistelmät lähetetään työryhmien puheenjohtajille. Tiivistä ideasi esityksesi sisällöstä 150-250 sanan pituiseksi abstraktiksi: mitä esityksesi käsittelee, mitkä ovat keskeiset käsitteet, kysymykset ja teemat?

Esitelmähaku kaupunkitutkimuksen päiville

Esityshaku kaupunkitutkimuksen päiville 14.-15.5.2020 käynnistyy helmikuussa ja se päättyy 15.3.2020. Ehdotukset kohdistetaan työryhmille, joiden aiheet julkaistaan helmikuun alussa. Kaupunginosien kehittäjäverkostolla on päivillä oma työryhmä "Ilmiöt kaupunginosien muutoksen tulkkeina", johon haetaan kaupunginosien muutokseen ja lähiökehittämiseen liittyviä esityksiä.

Intressiristiriitojen hallinta, tapaaminen ke 22.1.2020 klo 17

Vuoden 2020 ensimmäisessä Kaupunginosien kehittäjäverkoston (KaKe) tapaamisessa ke 22.1.2020 klo 17 keskustellaan intressijännitteiden hallinnasta. Asiaa esittelee Jorma Vakkuri. Tilaisuus pidetään Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan tiloissa (Aurorankatu 19). 

Kaupunkitutkimuksen päivät 14.-15.5.2020: Ilmiöiden kaupunki

Vuoden 2020 kaupunkitutkimuksen päivät pidetään 14.-15.5.2020 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6). Päivien aiheena on "ilmiöiden kaupunki". Tapahtumassa pohditaan erityisesti kaupunkitutkimusta yhdistäviä ja tieteenalojen rajat ylittäviä ilmiöitä, kysymyksiä, yhteistyömuotoja ja -lähtökohtia. Ilmiöpohjaisuus haastaa pohtimaan tutkijan ennakkokäsityksiä, sekä kohdistamaan huomiota ilmiöpohjaisen tutkimuksen monimuotoisuuteen. Myös kaupunginosien kehittäjäverkosto eli KaKe pyrkii muodostamaan oman työryhmänsä, jonka teema-alue rajautuu kaupunginosien muutokseen  liittyvien ilmiöiden monitieteenalaiseen tarkasteluun. Työryhmähaku päättyy 17.1.2020.

KaKen 11.12. glögitilaisuuden yhteenveto

KaKe kokoontui 11.12.2019 Bryggerissä arvioimaan kulunutta vuotta ja ideoimaan seuraavan vuoden teemoja. Lisäksi käytiin keskustelua Osbu-äänestyksen tuloksista ja havainnoista. Ennen varsinaista tilaisuutta tutustuimme Kaupunginmuseon näyttelyyn Pullopostia Kurvista.

Kaken glögitilaisuus ke 11.12.2019 klo 17

Kaupunginosien kehittäjäverkoston eli KaKen perinteinen glögitilaisuus pidetään keskiviikkona 11.12.2019. Tapaamme klo 17 Kaupunginmuseossa (Aleksanterinkatu 16)ja tutustumme näyttelyyn Pullopostia Kurvista. Sen jälkeen siirrymme lähiravintolaan. Tilaisuudessa käydään keskustelua kompleksisuudesta ja kaupunginosakehittämisestä, osallistuvasta budjetoinnista sekä vuoden 2020 kaupunkitutkimuksen päivistä. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita keskustelemaan kaupunginosien omaehtoisesta kehittämisestä.