Aiheita

Hyviä aiheita on monia

Aluefoorumien aiheet vaihtelevat liikkumisesteettömyydestä alueen palveluihin, taloyhtiöiden laajakaistayhteyksistä alueen historiaan, imagoon ja liikenne- ja viherympäristöön. Perinteisesti asukkaita kiinnostavia aiheita liittyy alueen uusiin kaavoihin sekä ympäristön kunnossapitoon, turvallisuuteen ja siistiyteen. Hyvässä aiheessa on jotain purtavaa: sen voi nähdä monilta puolilta eivätkä kaikki ole lähtökohtaisesti samaa mieltä. (Silti ei kannata valita ainakaan alussa äärimmäisen konfliktialttiita aiheita!)

Hyvä aihe on konkreettinen ongelma (esimerkiksi lähipalveluiden turvaaminen) johon voi avata mielenkiintoisia, teoreettisiakin näkökulmia (esimerkiksi kulutustutkimuksen kautta).

Keskustelu aluefoorumeissa nostavat esiin eri tahojen yhteisiä etuja sekä uusia käsitteitä ongelmien ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen. Hyvä esimerkki käsitteestä, joka avaa tutun asian uudella tavalla, on Maunulan aluefoorumissa usealla kerralla käsitelty lähitalous.  
 

 

Aihe kirkastuu vähitellen

Meri-Rastilan aluefoorumissa samaa aihetta on käsitelty useassa vaiheessa:

 

1)       Ensimmäisessä tapaamisessa kerättiin ajatuksia aiheesta nuoriso sabluunalla ”hyvät asiat/huonot asiat/ideat”

2)     Järjestettiin pienemmällä ryhmällä muutama palaveri joissa saatiin kannanottoja eri viranomaistahoilta ja korttelitalon edustajilta.

3)       Seuraavassa foorumissa nuorisoaihetta käsiteltiin kolmen teeman kautta olivat liikunta, jengiintyminen ja nuorisokahvila. Jokaista teemaa avaamassa oli asiasta perillä oleva asiantuntija.

 

Nuorisokahvilaa lähdettin kehittämään eteenpäin näiden keskustelujen pohjalta.

 

Meri-Rastilan aluefoorumissa tartuttiin kysymykseen rannan rakentamisesta Helsingin yleiskaavan yhteydessä. Ranta-alueelle tehtiin kaavakävely, jossa tuotiin esiin sen arvoja asukkaiden kannalta.

 

Vuosina 2002-2004 aluefoorumilla käsiteltiin:

          torin rakentamista 2 kertaa

          rannan rakentamista 2 kertaa

          nuorisokysymyksiä 2 kertaa

        palveluita kerran

–     alueen imagoa kerran