Alueen osapuolet

Alueen kehittäminen ei ole yksin virkamiesten asia

Aluefoorumi pyrkii kokoamaan saman asian ääreen alueella vaikuttavat eri toimijat. Näitä ovat alueen virkamiehet, kiinteistöt ja taloyhtiöt, yritykset ja yhdistykset sekä alueella ilmestyvät lehdet. Näiden hyvästä yhteistyöstä syntyy alueellinen kommunikaatiorakenne. Kunnan päättäjät saavat aluefoorumilla ”läpileikkauksen” tietoa alueen tilasta.

Aluefoorumilla nämä tahot oppivat tuntemaan toisensa, jolloin tapahtuu kollektiivista oppimista alueesta. Kollektiivisessa oppimisprosessissa tärkeässä osassa ovat alustajiksi kutsuttavat alueen ulkopuoliset asiantuntijat, jotka avaavat alueen kehittämisteemoja omien erikoisalojensa kannalta.

Esimerkiksi Meri-Rastilan aluefoorumilla syksyn 2004 keskustelussa alueen imagosta kuultiin kaupunkitutkija Pia Bäcklundin alustus lähiömielikuvista sekä tämän jälkeen aluepoliisin, Helsingin Sanomien ja Helsingin Uutisten toimittajien näkemyksiä imagon rakentumisesta.