Aluekehittämisen pelillistäminen teemana kesäseminaarissa

maunulan kirkko kesaseminaari

Maunulan XVII kesäseminaari pidetään perjantaina 7.6.2013 klo 8.30-15 Maunulan kirkolla (Metsäpurontie 15). Seminaarin teemana on ”Kaupungin muutoksen hallinta  – miten kehitystä ja erilaisia intressejä hallitaan kaupunkikehittämisessä?”. Seminaarissa pohditaan muun muassa raideliikenteeseen perustuvan verkostokaupungin kehkeytymistä eri näkökulmista sekä makro- että mikrotasoilta. Katso seminaarin valokuvat ja esitysmateriaali Maunulan sivuilta.

Helsingin asukasmäärä rikkoi 600 000 asukkaan rajan 2012. Helsingin kaupungin julkaisi tietokeskus vuoteen 2050 ulottuvan ennusteen. Nopeimman kasvuvaiehtoehdon mukaan väestönkasvu on 265 000 henkeä vuoteen 2050 mennessä. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan tämä edellyttäisi yli 190 000 uuden asunnon rakentamista. Miten tällainen kasvu hallitaan kestävän kehityksen näkökulmasta?

Simulointi, pelit ja suunnittelun pelillistäminen (gamification) ovat nouseet keskusteluun keinoiksi ymmärtää ja hallita monimutkaista kokonaisuutta perinteisen hierarkkisen suunnittelun rinnalle.

Seminaarin aamupäivä keskittyy makrotason hallinnan ymmärtämiseen. Iltapäivällä keskitytään mikrotason hallinnan keinoihin.

Seminaari on kaikille avoin ja ilmainen.

Ilmoittaudu etukäteen Hannu Kurjelle 6.6. mennessä kahvitarjoilun mitoittamiseksi:
etunimisukunimi@hotmail.com   

PAIKKA: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15

Asiaa voi kommentoida Ruohonkärkien Facebook-sivuilla

KATSO aikaisempien Maunulan kesäseminaarien materiaaleja  

 

 

 

 

 

 

 
KESÄSEMINAARIN OHJELMA

8.30 – 9.00  Ilmoittautuminen ja kahvia

9.00 –  9.05 Seminaarin avaus

Aamupäivän teema: Pääkaupunkiseudun kehittämisen uudet näkökulmat

9.05 –  9.45 Verkostokaupunki Vantaan näkökulmasta
Kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine, Vantaan kaupunki 

9.55 –  10.30 Solmukohdat, palvelut ja saavutettavuus verkostokaupungissa 
Yhdyskuntasuunnittelun lehtori Samuli Alppi, Aalto-yliopisto

10.40-11.10 Systeeminen kestävyysajattelu kaupunkisuunnittelussa
Tutkija Arto O. Salonen, Metropolia
 
11.30 – 13.00 LOUNASTAUKO

Iltapäivän teema: Uusia näkökulmia asuinaluetason kehittämiseen

13.00  – 13.25  Itseorganisoituvat asukasryhmät kaupunkisuunnittelussa
Tutkija Sirkku Wallin, Aalto-yliopisto

13.35  – 13.55 Yleiskaavasuunnittelun makro- ja mikrotason suunnittelun yhdistämisen pohdiskelua
Arkkitehti Simo Sankari, Helkan yleiskaavaryhmä

14.00-14.10 TAUKO

14.15  – 14.35 Miten pelejä suunnitellaan?
Projektipäällikkö Susanna Snellman, Metropolia Ammattikorkeakoulu

14.50  – 15.00 Voisiko kaupunkisuunnittelun esimerkiksi yleiskaavaprosessin pelillistää?
Loppukeskustelu

15.00 Seminaarin päätös.

LISÄTIETOJA

Helsingin uuden yleiskaavan sivusto

Helkan 21.3.2013 yleiskaavaseminaarin materiaali

SEMINAARIN ESIINTYJIIN LIITTYVÄÄ MATERIAALIA

Rakennuslehti 18.12.2012: Kolme näkemystä kaupunkisuunnittelusta  

Tarja Laine, 12.2.2013: Vantaan asuntopolitiikkaa, sen taustoja ja tulevaisuutta  

Alppi, Samuli (14.6.2012) Kaupunkirakenne ja kauppa strategisessa yhdyskuntasuunnittelussa, Kauppa kehittyvässä kaupungissa – seminaari

Salonen, Arto O. (2010) Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena, väitöskirja  

Sirkku Wallin (2011) Käyttäjälähtöinen liikennesuunnittelu   

Sirkku Wallin: The co-evolvement in local development – From the triple to the quadruple helix model   

Snellman, Susanna  & Ristaniemi, Sanna (2012) Mitäs peliä sitä oikein pelataan?

MUU OHEISKIRJALLISUUS JA -MATERIAALI

Saska Saarikoski (HS 13.4.2013, sivu B19) Porvaripääministeri rahoittaa marxilaista anarkistia   
Wikipedia: Network society  
Castells, Manuel (1996) The Rise of the Network Society  
Wikipedia: Social capital  
Wikipedia: Robert D. Putnam   
Putnam, Robert D. (2001) Bowling alone  
Kirja-arvostelu: Himanen, Pekka (2010) Kukoistuksen käsikirjoitus  
Himanen, Pekka (2007) Suomalainen unelma